Del siden
 
       
 

Visuel træning

Fakta

Adgangskrav

Deltagere skal have autorisation som optiker/optometrist

Omfang

Der er ansøgt om CET-point fra Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Kursets indhold

Kurset giver dig færdigheder til at tilrettelægge træning af vergens- og akkommodationsproblemer og udføre behandling tilpasset den enkelte patient på baggrund af nyeste viden.

Kurset giver viden om patientkommunikation og patienters adfærd- og reaktionsmønstre, med fokus på god compliance.

Kurset giver færdigheder i at informere patienten om undersøgelsesresultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser med særlig vægt på, hvad visuel træning kræver af patienten og evt. familien, hvis der er tale om et barn.

 

Dag 1 (04/12)

Introduktion til kurset

Evidens for visuel træning

Præsentation af øvelser

Vejledning i caseopgave

Dag 2 (08/12)

Studerende /kursister præsenterer cases

Diagnoser, behandlingsalternativer, prognoser og program for visuel træning

Motorisk læring

Øvelser – justering af sværhedsgrad

Dag 3 (09/12)

Opfølgning på klinik

Teoretiske øvelser – justering af sværhedsgrad

Eksamen

Undervisere

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Kontakt for yderligere information

Studiesekretær
Randers

Tilmelding

Hjalp denne side dig?