Del siden
 
       
 

Spilproducer­uddannelsen

Bliv spilproducer for en virksomhed eller få evnerne til at lave din egen virksomhed

Vi underviser dig i værktøjerne og giver dig et indblik i teorien, der skal til at lede, producere og finansiere originale spilproduktioner.

Vores forløb henvender sig til dig med lederambitioner eller iværksætterdrømme, hvad enten du er ung - eller senior professionel med ledelsesansvar.

Opbygning og indhold

Du skal igennem fire eksaminer, i løbet af vores forløb som varer 9 måneder, for at bestå uddannelsen og kan forvente at bruge et sted mellem 10-16 timer om ugen afhængigt af dine evner.

Undervisningen er digital og foregå en gang om ugen efter arbejde eller skole f.eks. fra 15-18. Til hver vil der være opgaver og læsemateriale.

I løbet af de 9 måneder vil vi bestræbe os på at have nogle on-site praktiske øvelsesdage, hvor vi gennemgår værktøjer og opgaver. Detaljerne omkring de praktiske øvelsesdage er afhængige af deltagernes geografi.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen bliver tilbudt igennem Erhvervsakademi Dania og varetages af Game Hub Denmark.

Du kommer blandt andet til at lære om:

 • Scrum og projektledelse
 • Rørledninger og langtidsplanlægning
 • Ledelse og kultur
 • Konflikthåndtering og kreativ diskussioner
 • Forlagsaftaler
 • Forretningsmodeller og fundraising
 • Pitching og netværksskabende arbejde

Undervisning og eksamen

I løbet af uddannelsen skal du til eksamen fire gange, og eksamensopgaverne vil alle tage afsæt i din praktiske hverdag i din virksomhed. Du kan forvente at skulle bruge et sted mellem 10-16 timer om ugen.

Undervisningen kommer til at foregå i Grenaa, vi kan lave aftaler om at komme ud til dette / jeres kontor, hvis jeg kan samle 5 deltagere. Vi vil anvende tilfældet komprimere vores undervisningsgange, så vi tager 2-3 emner ad gangen afhængigt af situationen.

Praktiske oplysninger

Start: 12.01.2021

Afsluttes: 25.08.2021

Pris:

Hele uddannelsen udbydes til en reduceret intropris på kr. 2.000,00, som betales inden første undervisningsgang.

Opbygning:

Uddannelsen tager afsæt i akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion og udgør 30 ECTS-point.

Uddannelsen er sammensat af følgende fag:

- Organisering - 5 ECTS (IPP)
- Produktledelse - 5 ECTS (IPP)
- Projektledelse - 10 ECTS (IPP)
- Iværksætteri i praksis - 10 ECTS (IPP)

Det er muligt at følge et enkelt fag.

Adgangskrav:

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af ​​følgende

 • en relevant erhvervsuddannelse
 • da relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • en gymnasial uddannelse
 • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte

Derudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

 

Planlagte hold og tilmelding

Har du spørgsmål?

Adjunkt
Grenaa

Hjalp denne side dig?