Del siden
 
       
 
 

Spilproducer­uddannelsen

Bliv spilproducer for en virksomhed eller få evnerne til at lave din egen virksomhed

På spilproduceruddannelsen giver vi dig de praktiske evner til at lede små og mellemstore spiludviklingshold - enten som en del af en etableret virksomhed eller som led i dine egne iværksætterdrømme.

Vi giver dig redskaberne, der skal til for at lede, producere og finansiere originale “Intellectual properties” enten som ansat eller som ejer af en virksomhed. Hvad enten du er erfaren eller nyuddannet, har vi sammensat et forløb, der henvender sig til dig som ung professionel med lederambitioner eller iværksætterdrømme. Byg dit fundament inden du starter egen virksomhed, eller udbyg din viden, hvis du er på vej op ad karrierestigen.

 

Opbygning og indhold

 

Et år på deltid er, hvad vi kræver af dig. 

Vores undervisning er så praktisk som muligt, så du ikke skal bekymre dig om udenadslære, lektier og tung teori. Al vores undervisning er målrettet din egen situation, således dine studieaktiviteter kan benyttes på enten dit arbejde eller i din egen virksomhed.

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen bliver tilbudt igennem Erhvervsakademi Dania og varetages af Game Hub Denmark.

Du kommer blandt andet til at lære om:

 • Scrum og projektledelse
 • Pipelines og langtidsplanlægning
 • Ledelse og kultur
 • Konflikthåndtering og kreative diskussioner
 • Publisheraftaler
 • Forretningsmodeller og fundraising
 • Pitching og netværksskabende arbejde

Undervisning og eksamen

I løbet af uddannelsen skal du til eksamen fire gange, og eksamensopgaverne vil alle tage afsæt i din praktiske hverdag i din virksomhed. Du kan forvente at skulle bruge et sted mellem 10-16 timer om ugen.

Undervisningen kommer til at foregå i Grenaa, men vi kan lave aftaler om at komme ud til dit/jeres kontor, hvis I kan samle 5 deltagere. Vi vil I sådanne tilfælde komprimere vores undervisningsgange, så vi tager 2-3 emner ad gangen afhængigt af situationen.

Praktiske oplysninger

Start: 24.03.2020

Slut: 04.01.2021

Pris:

Hele uddannelsen udbydes til en reduceret intropris på kr. 800,00, som betales inden første undervisningsgang.

Opbygning:

Uddannelsen tager afsæt i akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion og udgør 30 ECTS-point.

Uddannelsen er sammensat af følgende fag:

-          Organisering - 5 ECTS (IPP)
-          Produktledelse - 5 ECTS (IPP)
-          Projektledelse - 10 ECTS (IPP)
-          Iværksætteri i praksis - 10 ECTS (IPP)

Det er muligt at følge et enkelt fag.

Adgangskrav:

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende

 • en relevant erhvervsuddannelse
 • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • en gymnasial uddannelse
 • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte

Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

 

Planlagte hold og tilmelding

Har du spørgsmål?

 
Adjunkt
Grenaa

Hjalp denne side dig?