Del siden
 
       
 

Kommunikation

Fakta

Titel

Den merkantile diplomuddannelse med retning i kommunikation

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til en bacheloruddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordning

Uddannelsen helt kort

Vil du arbejde professionelt og målrettet med kommunikation på organisationsniveau såvel som på digitale platforme? Så er den merkantile diplomuddannelse i kommunikation det rette valg for dig. 

Her får du kompetencerne til at arbejde udviklingsorienteret med interne og eksterne kommunikationsopgaver, og du bliver klædt på til at arbejde strategisk med digital kommunikation.

Uddannelsen rummer både de centrale kommunikationsteorier og analysemetoder samt redskaber til at arbejde med konstruktiv organisationskommunikation på en flerkulturel arbejdsplads.

 

Du lærer blandt andet at:

 • arbejde med strategisk og målrettet kommunikation på digitale platforme
 • arbejde udviklingsorienteret med organisationskommunikation på en flerkulturel arbejdsplads
 • analysere komplekse kommunikationssituationer samt vurdere muligheder og udfordringer ved forskellige kommunikationsstrategier

Fleksibel efteruddannelse

Diplomuddannelsen i kommunikation er fleksibel, så den passer til dig og din virksomhed eller arbejdsgiver. 

Fleksibiliteten består blandt andet i, at du selv bestemmer, om du ønsker at læse en fuld diplomuddannelse i kommunikation eller blot et enkelt modul eller to. Du kan altid vælge mere til senere, hvis du får behov for yderligere kompetencer i forhold til at udvikle dit job.

Du bestemmer også selv, hvilken rækkefølge du ønsker at læse modulerne. Dog kan du ikke gå i gang med dit afgangsprojekt, før du har bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler.

 

Uddannelsen er for dig, der

 • ønsker at blive bedre til at ramme en bestemt målgruppe 
 • ønsker at kommunikere professionelt med kunder, interessenter og samarbejdspartnere
 • arbejder med at skabe synlighed via digital kommunikation og sociale medier
 • gerne vil arbejde systematisk og målrettet med PR og CSR. 
 • arbejder med kommunikation på en flerkulturel arbejdsplads med et globalt udsyn.
 • bruger kommunikation til at understøtte udviklings- og forandringsprocesser på din arbejdsplads 

Obligatoriske moduler

For at mestre kommunikationsopgaverne i en moderne virksomhed eller organisation må man have en grundlæggende forståelse for de mest centrale kommunikationsteorier og begreber.  

Derfor er der en række obligatoriske fag, som du skal igennem i løbet af din uddannelse. Indholdet i fagene er nøje udvalgt og tilpasset i samarbejde med erhvervslivet og andre interessenter, så indholdet svarer til det, der efterspørges i erhvervslivet.

De obligatoriske fag udgør på diplomuddannelsen i kommunikation 30 ECTS-point. Du behøver ikke læse fagene i rækkefølge, og du kan også læse et valgfrit fag, før du har læst alle de obligatoriske moduler. Alle obligatoriske og valgfrie fag skal være bestået, inden du kan gå i gang med afgangsprojektet. 

 • Forretningsforståelse - 10 ECTS-point

  I dette diplomfag lærer du at analysere virksomhedens strategi og forretningsmodel. Du lærer også at vurdere analyserne i sammenspil med virksomhedens økonomi og finansielle grundlag. 

  Desuden lærer du om modeller og metoder til at analysere virksomhedens omgivelser herunder konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer. 

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Omverdensanalyse

  - Konkurrentanalyse

  - Forretningsmodeller

  - Strategivalg

  - Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

 • Projektledelse - 5 ECTS-point

  Med modulet projektledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter. Du lærer de grundlæggende teorier, begreber og metoder inden for projektledelse, sådan at du kan anvende dem i praksis. 

  Desuden får du kompetencerne til at lede projekter i forhold til virksomhedens eller organisationens mål, drift og økonomi samt at udvikle din egen praksis i forbindelse med projektledelse.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Projektledelsesværktøjer

  - Kommunikationsstrategi- og planer

  - Projektstyring og opfølgning

 • Corporate communication - 5 ECTS-point

  I dette fag arbejder vi med organisationskommunikation i teori og praksis. Du lærer teorierne til at kunne afdække og forklare årsager til kommunikationsproblemer samt at udtænke praktiske løsninger med afsæt i din analyse. 

  Du får indsigt i de centrale teorier omkring organisationskultur, så du kan håndtere interne og eksterne problemstillinger for organisationen.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Klassiske og nyere teorier inden for organisationskommunikation

  - Organisationskultur

  - Public Relations (PR)

  - Corporate Social Responsibility (CSR)

  - Kommunikationsanalyse

 • Personlig og interkulturel kommunikation - 5 ECTS-point

  I dette fag fokuseres der på den personlige kommunikation mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. I det moderne erhvervsliv, hvor globaliseringen er rykket helt ind på arbejdspladsen, er det en stor fordel at kunne kommunikere konstruktivt og hensigtsmæssigt i mødet med mange forskellige mennesker. 

  Med faget lærer du om de grundlæggende paradigmer inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation. Desuden arbejder vi med redskaber, der kan skabe effektive kulturmøder på arbejdspladsen.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:
   

  - teorier og begreber inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation

  - at analysere styrker og udfordringer ved interkulturelle kommunikationssituationer

  - at udvikling og tilpasse kommunikationen til forskellige kulturmøder

  - at afdække og udnytte potentialet i den interkulturelle kommunikation

 • Digital kommunikation - 5 ECTS-point

  I dette fag lærer du om centrale kommunikations- og medieteorier til at analysere digital kommunikation.

  Vi kommer rundt om de etiske, rettighedsmæssige og juridiske forhold ved kommunikation på digitale platforme, og du lærer at vurdere forskellige kommunikationsformers relevans, potentiale og konsekvenser. 

  Du kommer til at arbejde med planlægning og udvikling af strategier for digital kommunikation for forskellige virksomheds- og organisationstyper. 
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - viral kommunikation i teori og praksis

  - udvikling af værdi på digitale platforme for virksomhedens kunder

  - digital kommunikation målrettet interkulturel formidling

  - udvikling af strategier for digital kommunikation i organisationen

Valgfag

Du har mulighed for at præge din diplomuddannelse i kommunikation med et valgfag på 5 ECTS-point. 

Inden for kommunikation er der udvalgt nogle specifikke og aktuelle valgfag, som du kan læse en beskrivelse af herunder.

Du har dog mange flere muligheder, idet du kan vælge at læse et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse. Det giver dig frihed til at præge din efteruddannelse i præcis den retning, som vil gavne din karriere eller din arbejdsgivers forretning bedst muligt. 

Valgfrie moduler inden for kommunikation

 • Finansiel kommunikation - 5 ECTS-point

  I dette fag stiller vi skarpt på de centrale teoretiske traditioner vedrørende finansiel kommunikation. Du lærer at anvende teori og metoder til at tale om økonomi med udgangspunkt i et regnskab og fortælle den gode historie både internt og eksternt. 
  Vi arbejder med at analysere forskellige teorier inden for finansiel kommunikation samt vurdere deres muligheder og begrænsninger. 

   

  Når du har gennemført dette valgfag, kan du:

  - Håndtere interne og eksterne finansielle kommunikative problemstillinger

  - Gennemføre en analyse af regnskabets nøgletal

  - Tilrettelægge kommunikationen af en virksomheds/organisations finansielle situation

  - Bruge centrale teorier inden for finansiel kommunikation og forholde dig kritisk til deres anvendelse og begrænsninger

 • Integreret markedskommunikation - 5 ECTS-point

  I dette fag dykker vi ned i de centrale teorier inden for integreret markedskommunikation. Du lærer at arbejde med strategi og taktik inden for integreret markedskommunikation samt medieplanlægning i forhold til målgruppen. 

  Vi arbejder med moderne markedskommunikation på tværs af medier, der bidrager til at positionere organisationen ved hjælp af det rigtige marketingmix mellem segmentering og målgruppevalg.  

   

  Når du har gennemført dette valgfag, kan du:

  - Udvælge og vurdere forskellige teorier om markedskommunikation

  - Arbejde med målgruppeanalyser og segmenter

  - Arbejde med kampagne- og medieplanlægning

  - Planlægge markedskommunikation

 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv - 5 ECTS-point

  I dette fag arbejder vi med forandring som fænomen og stiller skarpt på centrale teorier og modeller inden for forandringskommunikation i moderne virksomheder og organisationer. 

  Du lærer at analysere forskellige strategier samt reflektere over deres potentialer og faldgruber. Vi kommer omkring forskellige typer af forandring i organisatoriske kontekster og kigger nærmere på sprogets skabende kraft i forandringsarbejdet.
   

  Når du har gennemført dette valgfag, kan du:

  - Arbejde med forskellige teorier og modeller inden for forandringskommunikation

  - Tilrettelægge kommunikationsprocesser, der medskaber forandring gennem levende fortællinger

  - Analysere og reflektere over styrker, muligheder og udfordringer ved forskellige kommunikative positioner

   

Du kan også vælge et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse

Afgangsprojekt i kommunikation

 • Afsluttende projekt i kommunikation

  Det afsluttende projekt giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling inden for kommunikation.

  Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber, som gør, at du kan analysere komplekse kommunikationssituationer og vurdere kommunikative muligheder og faldgruber. 

  Du arbejder tværfagligt og reflekterer over praksis inden for kommunikation og anvendelse af teori og metode undervejs.

  Afgangsprojektet giver dig mulighed for at:

  - Arbejde med kommunikation i alle dets faser fra analyse til eksekvering

  - Arbejde strategisk og systematisk med kommunikation

  - Arbejde udviklingsorienteret og tværfagligt med kommunikation

  - Anvende teorier og metoder på en reflekteret måde

  - Udvikle og formidle indhold via digitale kanaler til udvalgte målgrupper 

  - Arbejde professionelt med udviklings- og forandringskommunikation i en virksomhed eller organisation

Mere information og kontakt

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i kommunikation er én af i alt ni retninger inden for den merkantile diplomuddannelse

Hos Erhvervsakademi Dania kan vi udbyde alle retninger og fag herunder. Det udbud, som vi pt. har planlagt, kan du se herunder. Er du interesseret i andet udbud, er du velkommen til at kontakte os

Vi skræddersyer gerne forløb, hvis der er et særligt ønske i din virksomhed. 

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en diplomuddannelse eller enkeltfag herunder kræves en af følgende:

  • en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.* (se bemærkning nederst)

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

  Bemærk

  Som en forsøgsordning løbende til 31. juli 2022 kræves der ikke 2 års relevant erhvervserfaring efter bestået adgangsgivende uddannelse såfremt følgende tre kriterier er opfyldt

  1) Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse

  2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig

  3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle diplomfag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?