Del siden
 
       
 

Shipping

Fakta

Titel

Den merkantile diplomuddannelse med retning i Shipping

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til en bacheloruddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordning

Uddannelsen helt kort

På diplomuddannelsen i shipping lærer du at udvikle, vurdere og implementere operationelle, taktiske og strategiske tiltag inden for shippingbranchen og anvende relevante modeller til dette.

Du opnår kompetencerne til at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. 

 

Erhvervsakademi Dania udbyder i øjeblikket ikke diplomuddannelsen i shipping.

Mere information og kontakt

Studiesekretær
Dania Erhverv

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i shipping er én af flere retninger inden for den merkantile diplomuddannelse

Hos Erhvervsakademi Dania udbyder vi ikke altid alle uddannelsesretningerne. Vores aktuelle udbud på tværs af hele den merkantile diplomuddannelse kan du se herunder. Er du interesseret i andet udbud, er du velkommen til at kontakte os

Vi skræddersyer gerne forløb, hvis der er et særligt ønske i din virksomhed. 

Formuerådgivning - Hybrid

Den merkantile diplomuddannelse
Randers SØ
Fleksibel undervisning:
09:00-15:00
Start:
12.10.2023

>
Slut:
25.01.2024
Tilmeld

12900 kr

Mødedatoer:

Hybrid (fremmøde eller online) 12.10 + 26.10 + 09.11 + 23.11 + 07.12 + 11.01

Eksamen:

Mundtlig med udgangspunkt i et skriftligt projekt (10 sider) 25.01.24

Tilmeldingsfrist:

15.09.2023

 

Der må påregnes udgifter til forplejning og undervisningsmaterialer

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

Organisation, kultur og forandringsled. - Hybrid

Den merkantile diplomuddannelse
Randers SØ
Fleksibel undervisning:
09:00-15:00
Start:
02.11.2023

>
Slut:
18.01.2024
Tilmeld

7900 kr

Mødedatoer:

Hybrid (fremmøde eller online) 02.11 + 16.11 + 30.11 + 14.12

Eksamen:

Mundtlig med udgangspunkt i en synopsis 18.01.2024

Tilmeldingsfrist:

02.10.2023

 

 

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en diplomuddannelse eller enkeltfag herunder kræves en af følgende:

  • en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.* (se bemærkning nederst)

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

  Bemærk

  Som en forsøgsordning løbende til 31. juli 2022 kræves der ikke 2 års relevant erhvervserfaring efter bestået adgangsgivende uddannelse såfremt følgende tre kriterier er opfyldt

  1) Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse

  2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig

  3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle diplomfag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?