Del siden
 
       
 
 

Stil skarpt på dine bestyrelses­kompetencer

Fakta

Akademiuddannelse

Ledelse

Akademifag

Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS-point)

Flere informationer

Se studieordningen

I samarbejde med

Erhverv Randers og Mariagerfjord Erhvervsråd

Indhold

At være bestyrelsesmedlem er ikke længere bare en prestigepost. Det er professionelt arbejde med et meget stort ansvar. Det gælder både i bestyrelser for virksomheder, organisationer og foreninger.
Bestyrelsens opgaver er øget de senere år, og derfor er det vigtigt at bestyrelsesarbejdet udvikles.

Uddannelsen er for dig der gerne vil professionalisere bestyrelsesarbejdet i bestyrelsen. Du er måske allerede er bestyrelsesmedlem eller har ambitioner om det. Du er måske direktør eller erhvervsleder med et ønske om større indsigt i vigtigheden af en effektiv bestyrelse.

 

Bestyrelsesuddannelsen giver dig

 • Du får en ”bestyrelsesværktøjskasse”, hvor du kan ”hente” de værktøjer, som du får brug for i bestyrelsesarbejdet
 • Du får sat system i din bestyrelsesviden og -kompetencer
 • Du får et super godt bestyrelsesnetværk inden for bestyrelsesarbejde
 • Certificering i grundlæggende bestyrelsesarbejde ved bestået eksamen.

 

Med bestyrelsesuddannelsen får du en forståelse for kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen, mellem bestyrelsen og direktionen og kan varetage professionelt bestyrelsesarbejde i praksis, så både du og den virksomhed/forening, som du sidder i bestyrelsen for, får en gevinst ud af det.

 

Du vil gennem refleksion over bestyrelsespraksis og bestyrelsesteori udvikle din forståelse for de særlige karakteristika, der findes i bestyrelsesarbejdets processer. 

Gennem uddannelsen vil dine og dine medstuderendes praktiske erfaringer spille en naturlig rolle. På den måde sikrer vi, at uddannelsen bliver håndgribelig i forhold til lige netop jeres situation. 

 

 

Uddannelsens forløb og program

Uddannelsen består af 4 moduler og en eksamen. Mellem modulerne skal du forvente at bruge tid på at læse teori og lave opgaver.

 

Modul 1 - 24/9 2019

Om forløbet, indhold, form, erhvervscase & eksamen Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde

 • Hvorfor have en bestyrelse
 • Hvad er en bestyrelse
 • Bestyrelsens opgaver og struktur
 • At være bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelseskompetencer
 • Bestyrelsens sammensætning

Juridisk og personligt ansvar

 • Selskabsloven i forhold til bestyrelsesarbejdet
 • Personligt ansvar
 • Bestyrelsesaftaler
 • Bestyrelses- & direktionsforsikringer
 • Ejeraftale, vedtægter, forretningsorden
 • Direktionsinstruks

Modul 2 - 1/10 2019

Samarbejde i bestyrelsen og med direktionen

 • Den værdiskabende og effektive bestyrelse
 • Hvordan sikres værdiskabelse
 • Bestyrelsesåret
 • Bestyrelsesledelse/-formand
 • Bestyrelsen som ledelsesteam
 • Bestyrelsens arbejdsgrundlag
 • Bestyrelsesmødet

Strategi- og forretningsudvikling i bestyrelsesperspektiv

 • Strategiarbejdet i bestyrelsen

Modul 3 - 8/10 2019

Strategi- og forretningsudvikling i bestyrelsesperspektiv

 • Forretningsmodeller

Bestyrelsens økonomiske kompetencer

 • Budget- & Regnskabsforståelse/-opmærksomhedspunkter
 • Sikre kapitalberedskab
 • Kapitalfremskaffelse/-muligheder

Risikostyring

 • Risikostyrings strategi og – plan

Modul 4 - 22/10 2019

Kommunikation og rapportering internt i bestyrelsen såvel som eksternt

 • Kommunikationsstrategi & -politik
 • Bestyrelsens krisestyring

Bestyrelsesarbejdet

 • Due diligence tilgang
 • God selskabsledelse

Bestyrelsesevaluering

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

 
Chefkonsulent
Dania Erhverv
 
Administrativ koordinator
Erhvervsakademi Dania

Planlagte hold og tilmelding

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?