Del siden
 
       
 
 

Lederuddannelsen til SSA og PAU

Lederuddannelse, der er skræddersyet social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter.

Uddannelsen den oplagte videreuddannelse efter social og sundhedsskolerne, som vi har udviklet uddannelsen sammen med.

Med lederuddannelsen vil du opleve at du får de teoretiske redskaber som du har behov for i din dagligdag som leder, teamleder eller lignende.

Uddannelsens indhold

For at sikre dig en solid ledelsesplatform, er der gennem hele uddannelsen fokus på at sikre sammenhængen mellem teori og praksis.
Uddannelsen tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du bliver rustet til den virkelighed du skal agere i.

Du bliver fortrolig med aktuelle og relevante ledelses- og samarbejdsformer, du bliver mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder, og du vil få et skarpt blik for dine medarbejdere og kollegers kompetencer og udviklingspotentialer.

De begreber og metoder der arbejdes med, kan du anvende i din praksis med det samme, ligesom du får styrket din evne til at kommunikere konstruktivt både horisontalt og vertikalt i organisationen.

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i din virkelighed og de udfordringer du står med i dagligdagen, og bygger videre på de erfaringer og viden du allerede har.

Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg. Gennem hele forløbet vil du få en studiemakker.

Lederuddannelsen er en akademiuddannelse i ledelse, der består af  følgende  akademifags-moduler:

  • Ledelse i praksis (10 ECTS-point)
  • Borgerkommunikation (10 ECTS-point)
  • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS-point)
  • Teamledelse (5 ECTS-point)
  • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS -point)
  • Det strategiske lederskab (10 ECTS-point)
  • Afgangsprojekt i ledelse (10 ECTS-point)


Du kan også vælge at deltage i enkelte moduler uden at læse hele akademiuddannelsen.

Har du spørgsmål?

 
Chefkonsulent
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Hjalp denne side dig?