Erhvervs Ph.d.

Erhvervs-Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Universitet.

Projektet omhandler unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og ved hjælp af interviewmateriale med unge, studerende og tilbageflyttere til Skive eller Mariagerfjord kommune undersøger projektet bl.a. behovet for human kapital i perifært beliggende områder, samt hvordan yngre voksne opfatter og oplever livet på disse kanter. Desuden bidrager projektet med konkrete forslag til, samt kvalificerer debatten om yderområdernes fremtid ift. bosætning og stedskvalitet.

 

Læs yderligere om projektet på Aalborg Universitets forskerportal samt på EAviden.dk.

Publikationer

Presseomtaler

Kontakt

 
Ph.d-studerende
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?