Del siden
 
       
 
 

Automationsteknolog i Hedensted

For dig der ønsker en ekstraordinær praksisrettet uddannelse inden for automation og robot-teknologi

Læser du til automationsteknolog i Hedensted vil du under hele uddannelsen være tilknyttet en virksomhed i lokalområdet.

En del af undervisningen vil gennem hele uddannelsen foregå i praksis på virksomheden, ligesom du vil afvikle dine 3 måneders fuldtidspraktik i virksomheden.

Bemærk, at du skal søge om optagelse på den ordinære uddannelse i Randers.

Herefter vil vi kontakte dig med henblik på at afklare, om du ønsker at læse i Hedensted eller Randers.

 

Fakta

Adresse

Spettrupvej 7

8722 Hedensted

Mail

Hedensted@eaDania.dk

Telefon

6195 3559

Hedensted-modellen

Som studerende på automationsteknolog-uddannelsen kan du tage et aktivt valg om at være tilknyttet en virksomhed i Hedensted-området gennem hele din uddannelse. 

Vælger du Hedensted-modellen vil uddannelsen foregå dels i virksomheden, på vores adresse i Hedensted og på campus Randers, hvor vi har splinternye faciliteter med ny intelligent bygning og det nyeste udstyr.

Langt hovedparten af din tid vil du bruge i Hedensted-området, og når du er i Randers vil det foregå som kursus-forløb med betalt transport og overnatning. 

Det særligt attraktive ved uddannelsen i Hedensted

 • Den studerende indgår en samarbejdsaftale med en virksomhed i Hedensted omkring studierelateret arbejde og praktik senest ved uddannelsens start
 • Erhvervsakademi Dania har godkendt samarbejdet med virksomheden inden studiestart
 • Den studerende deltager i et forventningsafklaringsforløb sammen med virksomheden og Erhvervsakademiet inden uddannelses start
 • Den studerende følger et introducerende og studieforberedende kursus i august måned, som både afholdes på Campus Randers og på uddannelsesstationen i Hedensted
 • Projekter og opgaver under studiet udarbejdes som udgangspunkt i tæt samarbejde med den samarbejdende virksomhed i Hedensted
 • Den studerende forpligter sig til selv at sørge for transport til og fra virksomheden og til og fra Uddannelsesstationen i Hedensted
 • Den studerende forpligter sig at udføre studierelateret arbejde i virksomheden sideløbende med studiet
 • Den studerende forpligter sig til at deltage i obligatoriske teoriforløb på Campus Randers sammen sammen med de studerende, der følger den ordinære uddannelse i Randers (planlægges som eksternat kurser)
 • Den studerende afvikler praktikken på 2. år ved en virksomhed i Hedensted
 • De studerende planlægger i samarbejde med virksomheden og underviserne på uddannelsesstationen tid til forberedelse af undervisningen og projektskrivning
 • Den studerende skal forvente at der i perioder kan blive behov for at bruge tid i weekenderne til forberedelse og projektskrivning
 • De studerende som af en eller anden årsag må afbryde samarbejdet med virksomheden overflyttes til det ordinære forløb på Campus Randers

 

 

Adgangskrav og optagelse

Der er de samme adgangskrav til uddannelsen i Hedensted, og uddannelsen bygger på samme studieordning, som forløbet i Randers. Derfor anbefaler vi, at du også læser og orienterer dig generelt om automationsteknolog

Når du vil søge optagelse på automationsteknologi-uddannelsen i Hedensted,  skal du søge om optagelse på uddannelsen i Randers. 

Rent praktisk kan du altså ikke søge på Hedensted på optagelse.dk, men skal i stedet finde automationsteknolog-uddannelsen i Randers SØ. 

Vi modtager din ansøgning straks efter du har søgt om optagelse på uddannelsen, og vi vil herefter bestræbe os på at kontakte dig inden for en uge, for at høre, om du ønsker at læse i Hedensted eller Randers. 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til den nye uddannelse i Hedensted kan du kontakte en af nedenstående

 
Campuschef
Horsens
 
Studiesekretær
Randers
 
Lektor
Randers

Er du virksomhed og ønsker et samarbejde med en automationsteknolog?

Hvis du er virksomhed og kunne tænke dig mere information omkring det at have et samarbejde med en automationsteknolog-studerende, så kig her

Hjalp denne side dig?