Del siden
 
       
 

Tilskud til de studerendes råd

I finansloven er der afsat en pulje til studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er et krav, at midlerne fordeles efter objektive kriterier til studenterorganisationer på den enkelte uddannelsesinstitution, og at kriterierne fremgår af hjemmesiden. Derudover skal fordeling af midlerne ligeledes fremgå af hjemmesiden.

Den samlede pulje til studenterorganisationer udgør 1,8 mio. kr. i 2020, og Danias andel er 23.209 kr.

På Erhvervsakademi Dania varetages de studerendes interesser lokalt via De Studerendes Råd på hvert af de 7 campusser og centralt via De Studerendes Fællesråd med repræsentation af formænd fra de lokale studerendes råd.

Puljen fordeles ud fra en konkret ansøgning om midler til lokale tiltag eller aktiviteter på det lokale campus i regi af De Studerendes Råd eller midler til fælles tiltag eller aktiviteter på tværs af Dania i regi af De Studerendes Fællesråd.
Ved fordeling af ansøgninger om midler til lokale tiltag eller aktiviteter indgår antal studenterårsværk på de enkelte campusser i vurderingen.

Fordeling af midler for 2020:

5.000.-

AØK, Horsens – hold 2020 – 2022, tilskud trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Grenaa – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Hobro – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Horsens/Hedensted – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Randers – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.609.-

DSR, Silkeborg – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Skive – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

2.600.-

DSR, Viborg – tilskud tværgående trivselsfremmende aktiviteter

Du kan søge tilskud til De Studerendes Råd via dette ansøgningsskema.