Internationaliserings­strategi

Om strategien

På Dania ønsker vi at tilbyde et studiemiljø, som motiverer relationer på tværs af kulturer, brancher og nationaliteter, og som styrker vores dimittender til beskæftigelse på et globalt og komplekst arbejdsmarked.

Vi ønsker at tilbyde studerende mulighed for at internationalisere hjemme, ligesom vi ønsker at fastholde internationalt talent til gavn for det danske arbejdsmarked.

 

Derfor vil Danias internationale strategi for 2017 være centreret omkring internationalization at home (i@h), samt en styrket indsats for at internationale dimittender kommer i praktik og finder relevant beskæftigelse i Danmark.

Det er værdifuldt, at

  • Sikre tæt samspil mellem danske og engelsksprogede uddannelser, og således styrke det internationale miljø hjemme med fokus på diversitet, rummelighed og tværnational forståelse. Dette for at give studerende (danske som internationale) interkulturelle kompetencer til glæde og gavn for arbejdsmarkedet
  • Sikre tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og dermed sikre Danias tilstedeværelse og synlighed ift. at imødekomme erhvervslivets behov for kvalificeret international arbejdskraft
  • Sikre tæt dialog med lokale og regionale offentlige institutioner samt faglige organisationer med fokus på at få flere internationale studerende i praktik og finde relevant beskæftigelse i Danmark
  • Sikre og vedligeholde Danias internationale netværk med udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner igennem repræsentation og synlighed på internationale konferencer og uddannelsesmesser
  • Sikre tæt samspil med Uddannelses‐ og Forskningsministeriet med henblik på synlighed og bidrag ift. den politiske udvikling.

Hjalp denne side dig?