Kommunikations­strategi

Om strategien

Danias kommunikationsstrategi for 2017 bygger på fire strategiske fokusområder, som er indbyrdes afhængige af hinanden, og som i sidste ende skal medføre en synergieffekt. De fire områder handler om professionalisering af kommunikations- og marketingområdet, en styrkelse af Danias brand og produkter, et større digitalt fokus samt prioritering og effektivisering af opgaver.

 

Det er værdifuldt, at

 • vi arbejder med sammenhængende kommunikations- og marketingindsatser
  For at opnå den størst mulige kommunikationseffekt kræver det, at vi foretager os integreret markedsføringskommunikation, hvor vores budskaber opleves som sammenhængende på tværs af alle kanaler og medier, så vi dermed bliver genkendelige, synlige og opnår en større gennemslagskraft.

 • vi fokuserer primært på de digitale medier
  Vi skal især fokusere på online-annoncering og SoMe, da vores målgrupper primært anvender disse medier. Det gælder både på fuldtids- og efter/videreuddannelsesområdet. Det betyder også, at vores marketingindsatser tager udgangspunkt i, hvordan budskabet, udtrykket og indholdet i første omgang fungerer på de digitale medier, inden det eventuelt også bliver anvendt i en offline-kontekst.

 • vores website fornyes og forbedres
  Vores website er den vigtigste kommunikationskanal, som vi selv styrer. Det skal være moderne, brugervenligt og modtagerorienteret, så målgruppernes behov kommer i centrum. Endvidere skal det fungere optimalt på alle devices – desktop, tablet og mobil. Vi skal derfor have udviklet og implementeret et nyt website for at efterkomme disse krav.

 • vi prioriterer opgaverne
  Vi skal have fokus på, at det er de rette kommunikations- og marketingopgaver, der bruges tid på. Vi prioriterer derfor opgaverne ud fra et strategisk sigte.

Hjalp denne side dig?