Kvalitets­strategi

Om strategien

Formålet med strategien og dermed kvalitetssikringen hos Erhvervsakademi Dania er at udbyde uddannelser af højeste kvalitet, herunder udvikle uddannelserne, så de baserer sig på nyeste viden, har det krævede niveau samt faglige og pædagogiske indhold. Uddannelserne skal til enhver tid afspejle arbejdsmarkedets behov.

 

Kvalitetsstrategien udmøntes via kvalitetssystemet, som ved koncepter og formalisering af processer understøtter dataindsamlingen med henblik på konstant udvikling og forbedring af vores processer og arbejdsgange i forhold til de opstillede proces- og resultatmål for organisationens nøgleområder.

Kvalitetssikringsarbejdet omfatter og involverer alle niveauer i organisationen og skal basere sig på klare mål og standarder for opfølgning. Kvalitetssystemet skal være gennemsigtigt for alle med mulighed for hurtig og evidensbaseret reaktion på resultaterne.

Det er værdifuldt, at

alle i organisationen kender kvalitetssystemet og den tilhørende manual for kvalitetsarbejdet overordnet set samt specifikt for eget område
alle i organisationen arbejder ud fra et ”Plan-Do-Check-Act” princip med fokus på kontinuerlige forbedringer

kvalitetsarbejdet til enhver tid italesættes som en støtte og hjælp til såvel indsigt i - som grundlag for at kunne udvikle kerneopgaverne i organisationen

inddrage alle interessenter i kvalitetsarbejdet, såvel studerende, aftagere som andre institutioner og organisationer

Hjalp denne side dig?