Pædagogisk strategi

Om strategien

Vi uddanner erhvervskompetente dimittender gennem en læringsforståelse, der har fokus på de uddannedes ”employability”. Der arbejdes målrettet med udvikling af erhvervsfaglige kompetencer, hvor relevant nyeste viden og træning af færdigheder fungerer som basis i læringsprocessen.

 

Det er værdifuldt, at

  • alle forløb planlægges med fokus på læringsmål og kompetenceudvikling
  • vi har en anerkendende tilgang til vores studerende ved nærhed og en differentieret anvendelse af metoder til læring, herunder brug af understøttende elektroniske værktøjer
  • vi udvikler og uddanner i tæt samarbejde med erhvervet
    lektorer og adjunkter er vidensmedarbejdere, som faciliterer, coacher og vejleder de studerende i læringsprocessen
  • vi har en fælles pædagogisk platform, herunder sproglig forståelse
  • vi samarbejder i læringsfællesskaber på udbud og i videnuniverser, med udgangspunkt i en høj grad af tværfaglighed, videndeling samt åbenhed og tillid til hinanden
  • vi eksperimenterer og inddrager ny viden fra praksis og forskningsverdenen.

Hjalp denne side dig?