Strategi for netværk og relationer

Om strategien

Vi ønsker til enhver tid at sikre, at Erhvervsakademi Dania har fokus på udvikling og samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Dette være sig ift. udvikling af fuldtidsuddannelserne, afsætning af studerende i praktik og efterfølgende i beskæftigelse samt ift. efter- og videreuddannelse i regi af Dania Erhverv. Netværk og relationer spænder vidt og dækker således alle de eksterne samarbejdspartnere, som Erhvervsakademi Dania naturligt er i berøring med i den fremtidige udvikling.

 

Det er værdifuldt, at

  • sikre tæt dialog med lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner med det formål at sikre fælles udvikling af tydelige overgange fra ungdomsuddannelserne til KVU og ift. fælles udvikling af efteruddannelsesforløb
  • sikre udsyn og dermed tæt samspil med det lokale erhvervsliv og dermed sikre Erhvervsakademi Danias tilstedeværelse, synlighed og bidrag ift. at efterkomme erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft
  • sikre tæt dialog med lokale og regionale offentlige institutioner samt faglige organisationer med fokus på fælles udvikling af relevante uddannelser i fremtiden og bidrag ift. den erhvervspolitiske debat i lokaleområderne
  • sikre netværk med videregående uddannelsesinstitutioner med det formål at kvalificere egne uddannelser, udvikle uddannelser i fællesskab og på sigt øge egne udbudsmuligheder
  • sikre tæt samspil med Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på synlighed og bidrag ift. den politiske udvikling.

Hjalp denne side dig?