Videns­strategi

Om strategien

Erhvervsakademi Dania fremstår som en videnstærk institution og attraktiv samarbejdspartner for erhverv, profession og øvrige videninstitutioner.

Videnstrategien sætter de overordnede rammer for det videnarbejde, som skal sikre at uddannelsernes videngrundlag til enhver tid baserer sig på ny viden om erhverv og profession, ny viden fra forsknings- og udviklingsarbejde samt ny viden fra relevante forskningsfelter.

 

Det er værdifuldt, at

  • vores videnarbejde er værdiskabende og giver mening nu og i fremtiden
  • vores videnarbejde sker via videnopbygning og udviklingsprocesser med omverden (praksis), hvor der er fokus på at inddrage
  • uddannelsesfaglige medarbejdere og studerende såvel som relevante forskningsfelter
  • vores videnarbejde er praksisnært og anvendelsesorienteret og tager afsæt I konkrete virkelighedsnære problemstillinger.

Hjalp denne side dig?