Del siden
 
       
 

Bliv trivselskoordinator

Lær at forebygge stress, få trivsel til at sprede sig som ringe i vandet og skab større arbejdsglæde

På uddannelsen får du redskaber til at nedbringe stress og til at skabe større arbejdsglæde, motivation og trivsel på din arbejdsplads. Og så får du selvfølgelig ECTS-point, eksamensbeviser og diplom, når du har gennemført hele uddannelsen.

Vi har udviklet uddannelsen i samarbejde med HK, og både medlemmer og alle andre kan deltage - uanset hvor i landet du bor, og uanset om du er medlem af HK eller ej.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til trivselskoordinator er en anerkendt videregående uddannelse med ECTS-point. Uddannelsen er landsdækkende og udbydes i et samarbejde mellem HK og Erhvervsakademi Dania. Trivselskoordinator-uddannelsen består af følgende moduler.

 • Kommunikation i praksis - 10 ECTS-point

  På første modul får du en række konkrete værktøjer til at håndtere alt det, som har med dagligdagens kommunikation på arbejdet at gøre. Vi fokuserer på positiv og anerkendende mundtlig og skriftlig kommunikation.

 • Coaching og konflikthåndtering - 10 ECTS-point

  Hvordan kan coaching bruges som værktøj til konflikthåndtering, mediation og teamcoaching? Det kommer vi omkring på dette modul, samtidig med at vi fokuserer på, hvordan og hvorfor konflikter opstår. Et vigtigt element her er forståelsen for den følelsesmæssige intelligens og individuelle relationer.

 • Stress i organisationen (Trivsel i organisationen) - 5 ECTS-point

  På det sidste modul lærer du at nedbringe stress, udvikle organisationen og skabe arbejdsglæde, motivation og trivsel. Du lærer at forstå stress, at identificere stresssymptomer blandt medarbejdere og kollegaer samt at iværksætte styrkebaserede mestrings-strategier med afsæt i positiv psykologi, som mindsker stresspåvirkninger både på individuelt og organisatorisk niveau. Modulet bygger på akademifaget Stress i organisationen. 

Undervisningsform, økonomi og eksamen

Undervisningen foregår hos Erhvervsakademi Dania, og dine undervisere vil alle være personer med stor viden og erfaring inden for netop det, som de underviser dig og dine medstuderende i.

I udgangspunktet tager det halvandet år at læse den fulde trivselskoordinator-uddannelse. Men du vil opleve, at du allerede fra første dag, får redskaber, som du kan bruge i dit daglige arbejde. 

Hybrid undervisning

Selvom undervisningen foregår fysisk, behøver du ikke nødvendigvis at møde op. Hos Erhvervsakademi Dania råder vi nemlig over hybride undervisningslokaler, som gør, at vi kan etablere en blanding af fysisk og online undervisning på én og samme tid.

Vores hybride undervisningsudstyr betyder, at studerende i lokalet og dem, der er med på distancen, alle kan deltage aktivt sammen i undervisningen. Der er altså ikke væsentlig forskel i, hvordan du kan være med i undervisningen.  

Så hvis det passer dig bedre at følge og deltage aktivt i undervisningen på afstand, så har du rig mulighed for det. Ligesom det også er helt fint, hvis du foretrækker at møde dine medstuderende og underviser fysisk. 

Økonomi og betaling

Der er i udgangspunktet deltagerbetaling på trivselskoordinator-uddannelsen. Denne udgift skal enten du eller din arbejdsgiver betale. Der er dog gode muligheder for at få udgiften dækket helt eller delvis. Fx gennem omstillingsfonden, hvor faglærte, som fx kontorassistenter, og ufaglærte kan få dækket udgifter for op til 10.000 kroner pr. år. Der findes også andre puljer, som fx HKs kompetencefonde. 

Vær også opmærksom på, at du skal indkøbe bøger til hvert modul.  

Eksamen og diplom

Hvert modul afsluttes med en eksamen, og når du har gennemført hele uddannelsen modtager du også et diplom. 

Mød dine undervisere

Chefkonsulent
Dania Erhverv
Underviser
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Har du spørgsmål?

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?