Del siden
 
       
 

Automotive Management

Vil du være international champ i moderne biler?

Er drømmen at arbejde med de moderne biler med den nyeste teknologi i motorrummet, og vil du kombinere det med ansvar for fx salg eller et værksted? Med uddannelsen i Automotive Technology får du den nyeste viden om den højteknologiske udvikling i autobranchen og det toppes med viden om ledelse, salg og rådgivning.

Du bliver rustet til forskellige job i den internationale bilbranche, hvor viden om bilens teknologiske formåen er vigtig – ligesom din evne til at kommunikere og tage ansvar er det. Din titel kan fx blive værkstedschef, teknisk rådgiver, floormanager eller diagnosetekniker.

Fakta

Titel

Automotive Technology

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Engelsk (findes også på dansk)

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Automotive Technology kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx vil du opleve virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Technology and design

  Her lærer du om den nyeste mekaniske og elektroniske teknologi under motorhjelmen. Du lærer om design af komponenter og om de materialer, som de er lavet af og kan laves af.

 • Optimizaton, repair and IT

  Her lærer du fx hvordan du først diagnosticerer og dernæst reparerer fejl i elektronikken på biler. Du lærer også at optimere bilens ydeevne, så den kører så godt som muligt.

 • Management and operational

  Ledelse og den daglige drift af fx et værksted er i højsædet under dette tema. Du lærer, hvordan du håndterer hverdagens udfordringer, så de bliver løst tilfredsstillede for alle parter.

  Du lærer også om markedsføring, salg og service i et internationalt perspektiv.

Retninger

På autoteknologuddannelsen i Viborg specialiserer du dig inden for områderne "Job and Career" og "Automotive Industry development". 

Med disse fag er du ekstra godt klædt på til at varetage jobs inden for mobilitestbranchen. Fagene undervises på engelsk, da det er det mest benyttede sprog i branchen og du vil dermed allerede under uddannelsen opbygge et kendskab til branchens og industriens termer. 

Derudover kan du vælge mellem en række valgfrie retningselementer. Her skal du i alt vælge 15 ECTS-point. 

 • Job and Career

  Faget skal udvikle din arbejdsidentitet og skabe en forståelse af mangfoldigheden af tjenester og de muligheder, som sektoren tilbyder.

 • Business lab

  At udvikle dine strategiske tænkende færdigheder er ikke nok til at få dig forfremmet. For at komme videre i din karriere skal du demonstrere dem. Faget fokuserer på forretningsudvikling, og det giver dig mulighed for at udvikle og realisere visioner, ideer og koncepter. Gennem praktisk projektledelse vil du tilegne dig teorier og værktøjer til at anvende i dit arbejde for rigtige organisationer. Faget giver dig mulighed for yderligere at kvalificere dit arbejde, udvikle dig selv og udvikle din retning og karrierevej.

Valgfrie retningselementer

 • Automotive marketing tools and technologies, 10 ECTS

  Formålet med dette kursus er, at den studerende har en dybere forståelse af de ændringer, som den nye teknologi medfører i bilindustrien. Kurset vil også undersøge de tendenser, der påvirker og ændrer bilindustrien. Formålet med valgfaget er også at tilpasse virksomhedens reklame og markedsføring til branchens digitale udvikling ved hjælp af nye teknologier, herunder brug af droner, 3D-scanning og videoredigering.

 • XR Communication, 5 ECTS

  Formålet med kurset er at kunne bruge XR (extended reality) i forbindelse med udførelsen af tekniske opgaver over afstande.

 • Automotive Trading and Import, 5 ECTS

  Formålet med dette kursus er, at den studerende har en dybere forståelse af handel og import af biler.

 • Sustainability Marketing, 5 ECTS

  Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af, hvorfor og hvordan virksomheder kan arbejde hen imod en mere bæredygtig forretningsforståelse. Kurset fokuserer også på forretningsdrevet socialt ansvar og på at give de studerende den nødvendige indsigt og de nødvendige værktøjer til at oversætte CSR / bæredygtighed fra tanke til handling.

 • Self-chosen elective/ Selvvalgt valgfag, 5 ECTS

  Formålet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig i et begrænset emne. Få erfaring og / eller færdigheder i et miljø, der er relevant for en AUTO-teknolog, ud over hvad der allerede er etableret i studieplanen for programmet.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du på den engelsksprogede uddannelse i Automotive Technology i praktik i tre måneder i en virksomhed.

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som Automotive Technology kan du komme i praktik i autobranchen, ofte på et autoværksted, en bilforhandler eller en kombination – og gerne i udlandet.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet..

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

studerende arbejder på computer, imens andre studerende snakker i baggrunden

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i Automotive Technology har du gode kort på hånden, hvis du vil arbejde i autobranchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Værkstedschef
 • Chefmekaniker
 • Bilsælger
 • Teknisk rådgiver
 • Diagnosetekniker

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Adgangseksamen for ingeniøruddannelserne samt matematik C
  • Mekaniker (trin 2)
  • Karrosseriuddannelsen
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker (med specialer)
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Mekaniker
  • Personvognsmekaniker (trin2)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt matematik C

  Desuden skal du have engelsk B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvotefordelingen er i 2019 50/50

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie til Automotive Management med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Campuschef
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i Automotive Technology er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en Academy Profession Degree in Automotive Technology kan du læse en top-up på 1½ år og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Fx i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en Academy Profession Degree in Automotive Technology udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Adjunkt
Viborg
Adjunkt
Viborg
Adjunkt
Viborg
Studiekoordinator
Viborg

Du kan også overveje at læse

Lykken er luksusbiler

10.03.2020

Autoteknologstuderende Paweł Łachut elsker sit praktikophold hos 2Cap i Randers, hvor han bruger sin viden til at sælge brugte luksusbiler i Danmark og til udlandet

”Jeg studerer det, jeg elsker”

03.03.2019

Passion for biler og ledelse går op i en højere enhed på studiet til autoteknolog for 24-årige Pawel fra Randers

Hjalp denne side dig?