Del siden
 
       
 

Autoteknolog

Brænder du for mobilitet, tekniske løsninger og ledelse?

Som autoteknolog får du en bred viden om at drive forretning inden for mobilitetsbrancen. Du lærer både noget om selve driften af en virksomhed, herunder økonomi og ledelse, men får også teknologisk viden inden for fx diagnosticering, teknisk opbygning og optimering.

Som autoteknolog vil du typisk finde job inden for auto-, transport-, entreprenør- og landbrugsmaskinbranchen eller leverandører til disse brancher. Her kan du arbejde med alt fra teknisk rådgivning, diagnose og fejlfinding, til personaleledelse, salg og markedsføring. Din jobtitel kunne fx blive: teknisk rådgiver, værkstedschef, salgskonsulent, diagnosetekniker, kunderådgiver, floormanager eller værkfører.

Video

Fakta

Titel

Autoteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Udbydes ikke i 2023

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk og engelsk, uddannelsen findes også udelukkende på engelsk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Bemærk: Uddannelsen oprettes ikke i 2022

Uddannelsen kombinerer teori og praktik, og de første 3 semestre foregår på
erhvervsakademiet. Her møder du både praktisk og almindelig holdundervisning, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger. Fx vil du komme på virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden. På 3. semester skal du vælge en retning, som du specialiserer dig i. Det giver dig mulighed for at vinkle uddannelsen inden for netop det, du brænder for.

På dit sidste semester skal du i praktik, hvor du får chancen for at bruge det, du har lært i teorien i en praktisk sammenhæng. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende eksamen.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Teknologi (15 ECTS)

  Faget tager udgangspunkt i de nyeste teknologier inden for køretøjsområdet, så som benzin- og diesel-indsprøjtningssystemer, el/hybrid biler, fejlfinding, systemforståelse, teknisk kommunikation, sikkerhedssystemer, emission og miljø. Du får indblik og forståelse for bilens systemer og opbygning, og du bliver i stand til at fejlfinde og gennemskue diagrammer igennem systemforståelse.
  Du vil opnå kompetencer til at kunne vejlede og rådgive forbrugerne inden for tekniske løsninger.

 • Autoteknisk analyse (10 ECTS)

  I faget Autoteknisk analyse kommer du til at få overblik og forståelse af de enkelte komponenter i et system. Vi ser blandt andet på: hvordan virker de? Hvad kan vi forvente at måle? Hvilket udstyr er det fagligt rigtige at bruge til en fejlfindings-opgave? Du lærer blandt andet at skabe et ”flow” i en arbejdsproces. Du bliver også trænet i at kommunikere med en kunde over telefonen og gennem spørgeteknikker at spotte, om det er forsvarligt, at kunden forsat kører i sin bil, eller om problemet er af mindre størrelse.

 • Metode, analyse og dataanvendelse (8 ECTS)

  Du får en introduktion til grundelementerne i dataanalyse og metode, herunder hvordan dataanalyse kan anvendes for at opnå større viden inden for såvel det tekniske som det forretningsmæssige område. Faget danner også den metodemæssige baggrund for udarbejdelse af rapporter og opgaver på studiet.
  Du vil komme til at arbejde med grundlæggende statistiske begreber, statistisk beskrivelse af data og simple statistiske beregninger, it-værktøjer, fx regneark, og tekniske metoder, der kan understøtte dataindsamling, behandlingen og analyse.

 • Kvalitet, Sikkerhed og miljø (5 ECTS)

  Her lærer du, hvordan en virksomhed leverer kvalitet igennem fastsatte procedurer, herunder procedurer for sikkerhed og miljø.
  Hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere ikke kommer til skade? Hvordan sikre vi, at virksomheden lever op til kravene om at beskytte miljøet?
  På autoteknologuddannelsen lærer du at forholde dig til de spørgsmål, men også hvor vigtigt det er, at en virksomhed overholder kravene i forhold til deres medarbejdere, kunder og verden omkring dem.

 • Markedsføring og salg, service og kommunikation (10 ECTS)

  Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med kommunikations-, salgs- og forhandlingsteknikker samt rådgivnings- og konsulentfunktion i relation til autobranchen, herunder også arbejde med skriftlig kommunikation. 
  Du lærer også teorier inden for både salgs, personlig kommunikation og formidling samt forhandling i relation til salg og køb. Sidst men ikke mindst vil du også få undervisning i servicedesign/-management, hvor vi blandt andet ser på de gældende juridiske rammer og hvordan forskellige forretningsmodeller kan anvendes i forhold til markedet og konkurrencesituationen.

 • Organisation, ledelse og virksomhedsøkonomi (12 ECTS)

  I dette fag vil du blandt andet lære om forskellige organisationsstrukturer og -former, kulturer og strategier. Du vil også lære om ledelse, herunder forståelse for ledelsesopgaven, lederrollen og ledelsesformers
  betydning. Du vil komme til at arbejde med begreberne motivation, tilfredshed, trivsel, medarbejderinddragelse og medarbejderindflydelse. Derudover for du også undervisning i virksomhedsøkonomi, hvor vi blandt andet kigger på økonomisk styring, investering, regnskabsanalyse samt
  nøgletal og deres anvendelse.

Retning

På autoteknologuddannelsen i Viborg specialiserer du dig inden for områderne "Job and Career" og "Automotive Industry development". 

Med disse fag er du ekstra godt klædt på til at varetage jobs inden for mobilitestbranchen. Fagene undervises på engelsk, da det er det mest benyttede sprog i branchen og du vil dermed allerede under uddannelsen opbygge et kendskab til branchens og industriens termer. 

Derudover kan du vælge mellem en række valgfrie retningselementer. Her skal du i alt vælge 15 ECTS-point. 

 • Job and Career

  Faget skal udvikle din arbejdsidentitet og skabe en forståelse af mangfoldigheden af tjenester og de muligheder, som sektoren tilbyder.

 • Business Lab

  At udvikle dine strategiske tænkende færdigheder er ikke nok til at få dig forfremmet. For at komme videre i din karriere skal du demonstrere dem. Faget fokuserer på forretningsudvikling, og det giver dig mulighed for at udvikle og realisere visioner, ideer og koncepter. Gennem praktisk projektledelse vil du tilegne dig teorier og værktøjer til at anvende i dit arbejde for rigtige organisationer. Faget giver dig mulighed for yderligere at kvalificere dit arbejde, udvikle dig selv og udvikle din retning og karrierevej.

Valgfrie retningselementer

 • Automotive marketing tools and technologies, 10 ECTS

  Formålet med dette kursus er, at den studerende har en dybere forståelse af de ændringer, som den nye teknologi medfører i bilindustrien. Kurset vil også undersøge de tendenser, der påvirker og ændrer bilindustrien. Formålet med valgfaget er også at tilpasse virksomhedens reklame og markedsføring til branchens digitale udvikling ved hjælp af nye teknologier, herunder brug af droner, 3D-scanning og videoredigering.

 • XR Communication, 5 ECTS

  Formålet med kurset er at kunne bruge XR (extended reality) i forbindelse med udførelsen af tekniske opgaver over afstande.

 • Automotive Trading and Import, 5 ECTS

  Formålet med dette kursus er, at den studerende har en dybere forståelse af handel og import af biler.

 • Sustainability Marketing, 5 ECTS

  Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af, hvorfor og hvordan virksomheder kan arbejde hen imod en mere bæredygtig forretningsforståelse. Kurset fokuserer også på forretningsdrevet socialt ansvar og på at give de studerende den nødvendige indsigt og de nødvendige værktøjer til at oversætte CSR / bæredygtighed fra tanke til handling.

 • Self-chosen elective/ Selvvalgt valgfag, 5 ECTS

  Formålet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig i et begrænset emne. Få erfaring og / eller færdigheder i et miljø, der er relevant for en AUTO-teknolog, ud over hvad der allerede er etableret i studieplanen for programmet.

Praktik

For at kombinere din teoretiske og praktiske kunnen, skal du som autoteknolog i praktik i tre måneder under uddannelsen.

 

Praktikforløbet er din chance for at opleve de forskellige jobfunktioner du kan bidrage til som autoteknolog og samtidig få relevant joberfaring til dit CV. Praktikforløbet giver dig også et billede af, hvordan et fuldtidsjob som autoteknolog kan se ud.

Hvor kan du komme i praktik som autoteknolog?

Som autoteknolog kan du komme i praktik i mange forskellige virksomheder inden for auto-, transport-, entreprenør- og landbrugsmaskinbranchen eller leverandører til disse brancher. Typiske steder kunne være bilforhandlere, autoværksteder eller producenter at komponenter til køretøjer.

Se hvordan du finder den rette praktikplads for dig

Du og din praktikvejleder skal i samarbejde finde en praktikplads der passer til dig. Herefter skal I sammen med din praktikvirksomhed også opstille en række kriterier for dit forløb hos virksomheden.

Vi hos Dania godkender alle praktikaftaler, så du får det optimale udbytte hos din praktikvirksomhed.

Du har også adgang til en praktikportal som studerende på Dania. Her kan du oprette dit CV og søge praktikstillinger.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget og kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Mand arbejder med biler

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som autoteknolog har du gode kort på hånden, hvis du vil arbejde i autobranchen.

 
 

Du kan fx blive

 • Værkstedschef
 • Chefmekaniker
 • Bilsælger
 • Teknisk rådgiver
 • Diagnosetekniker
 • Kunderådgiver
 • Værkfører
 • Selvstændig

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Mekaniker (trin 2)
  • Karrosseriuddannelsen
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
  • Flymekaniker
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker  (med specialer og trin 2)
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Personvognsmekaniker (trin2)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt matematik C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 50 %

  Kvote 2: 50 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som autoteknolog med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:   

  Økonomisk matematik

  Erhvervsøkonomi

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

Studieliv

Et sundt studiemiljø er vigtigt for os, så du trives blandt andre studerende og lærere. Vi bestræber os desuden på at gøre din undervisning virkelighedsnær og nærværende i form af undervisning på mindre hold. Her har du mulighed for at stille spørgsmål, få feedback og i sidste ende få så meget viden med dig som muligt.

 

I et nærværende studiemiljø er der også lærere, der går op i din sociale og faglige trivsel, så du får det bedste uddannelsesforløb. Hos os er der plads til alle.  

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også muligheden for det hos os. Dine internationale praktik- og studiemuligheder giver dig desuden ekstra point til CV’et, som du kan bruge, når du skal søge job. Se hvilke internationale muligheder du har som studerende til autoteknolog herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Viborg
Studiekoordinator
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til autoteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som autoteknolog har du også mulighed for at læse videre og bygge mere ovenpå. Du kan fx læse halvandet år mere på en professionsbachelor i Innovation og entrepreneurskab, professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration eller professionsbachelor i Dataanalyse.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som autoteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Viborg

Du kan også overveje at læse

Værkstedschef direkte fra autoteknolog-uddannelsen

17.06.2019

Bilforhandler Ejner Hessel A/S ansatte Tino Christensen som værkfører i Aars, mens han stadig læste på Erhvervsakademi Dania. Her fik han høje karakterer trods ordblindhed, fordi el-biler for ham er nemmere at skrive om end digte

”Jeg studerer det, jeg elsker”

03.03.2019

Passion for biler og ledelse går op i en højere enhed på studiet til autoteknolog for 24-årige Pawel fra Randers

"Underviserne er det bedste"

28.02.2019

Lukas Sørensen læser til autoteknolog, som han vil bruge til at blive bilsælger og læse videre til ingeniør. Det bedste ved uddannelsen er studiemiljøet og de nærværende undervisere

Hjalp denne side dig?