Del siden
 
       
 

IT Technology

Vil du nørde med netværk eller udvikle elektroniske prototyper?

Vil du arbejde med opsætning af avancerede netværk eller udvikle informationsteknologisk udstyr? Uddannelsen i IT Technology giver dig en dybdegående viden inden for en af de to studieretninger netværk eller elektronik.

Med IT-uddannelsen kan du få forskellige job inden for IT. Du kan fx blive IT konsulent, supervisor, systemadministrator, netværksdesigner eller tekniker.

Fakta

Titel

Academy Profession Degree in IT Technology

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Engelsk, uddannelsen findes også på dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen i IT Technology er en IT-uddannelse, der kombinerer teoretiske og praktiske aspekter.

På IT-uddannelsen modtager du undervisning på erhvervsakademiet de fire første semestre. Du modtager her holdundervisning med en praksisorienteret tilgang, der fx inkluderer cases fra det virkelige erhvervsliv samt besøg hos virksomheder.

dit sidste semester af IT-uddannelsen skal du i praktik - en periode, hvor du skal afprøve din teoretiske viden i praksis.

Efter dit praktikforløb mangler du kun at skrive den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Network

  Netværk lærer dig at arbejde med serverteknologier, databasesystemer og netværkssikkerhed. Fx lærer du at designe og opsætte komplekse netværksløsninger, ligesom du lærer at vedligeholde og opgradere dem.

 • IOT/Electronics

  På denne del af IT Technology lærer du, hvordan du bruger elektronik til at løse problemer og lave egne løsninger - med et netværksrettet perspektiv.

 • Programming

  På programmming-delen af din IT-uddannelse lærer du at løse problemer, der er relevante set fra et netværk/server IT-synspunkt.

 • Company

  Her vil du lære om grundlæggende ting inden for virksomhedsområdet. Fx vil du lære om innovation, projektledelse og konsulentfunktionen.

  Under dette kerneområde får du derfor også indblik i en IT-konsulent-uddannelse.

Retninger

På 3. semester får din IT-uddannelse en specialiserende retning. Specialiseringen udgør 30 ECTS-point af dine samlede 120 ECTS-point, som IT-uddannelsen giver – det svarer til et semester.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Data Center

  Med en specialisering i Data Center på IT Technology lærer du at bygge og drive et datacenter. Du lærer om cloud- og hybridløsninger til datacentre, ligesom du også lærer om big data.

 • Cyber Security

  Cyber Secutiry specialiserer dig i forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som man kan tage inden for cybersikkerhed. Fx lærer du om netværkstrusler, trådløs sikkerhed, IP sikkerhed og om Firewalls.

Praktik

På uddannelsen i IT Technology vil vi gerne give dig de bedste forudsætninger. Derfor skal du i praktik, så du som færdiguddannet har den rette balance af teoretisk og praktisk viden. Du skal som IT Technology-studerende i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Hvad lærer du i dit praktikforløb?

Under dit praktikforløb lærer du forskellige jobfunktioner og får et realistisk billede af, hvordan et kommende fuldtidsjob ser ud inden for IT Technology. Efter dit praktikforløb har du også en relevant joberfaring, der kan gavne dig i din videre karriere.

Hvor kan du komme i praktik?

Som studerende i IT Technology kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for kvalificeret IT-uddannede medarbejdere. Din titel som praktikant kan være alt fra it-konsulent, netværksspecialist eller tekniker.

Din praktik kan foregå enten i Danmark eller udlandet.

 

Se hvordan du finder din ønskede praktikplads

Du indgår et tæt samarbejde med en praktikvejleder om at finde en praktikplads, der passer til dine ønsker. Efterfølgende skal du, din praktikvejleder samt din praktikvirksomhed opsætte kriterier for din praktikperiode i virksomheden.

Vi hos Erhvervsakademi Dania godkender alle praktikaftaler, så du er sikker på at få det optimale udbytte af din praktik.

 

Vi stiller en praktikportal til rådighed, så du som studerende kan finde en relevant praktikvirksomhed. Du kan også oprette dit CV i praktikportalen.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

tre kvindelige studerende sidder ved et bord på gangen og arbejder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i IT Technology får du en solid base til en karriere i IT branchen.

 
 

Du kan fx blive

 • IT tekniker
 • Netværksspecialist
 • Serverspecialist
 • Datacenteransvarlig

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk B og matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialer
  • Automatik- og procesuddannelsen med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk B (bestået)
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 25%

  Kvote 2: 75%

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

En virkelighedsnær undervisning er vigtig for, at du kan få det største faglige udbytte. På IT-uddannelsen modtager du primært undervisning på mindre hold, hvor der er plads til dig og plads til at stille spørgsmål undervejs i undervisningen. 

 

Vi vil gerne gøre springet fra elev til studerende så let som muligt for dig. Det betyder, at vi har lærere, der kerer om din faglige og sociale trivsel og forsøger at skabe et nærværende studiemiljø.

Vi vil gerne gå det ekstra stykke for, at du trives på IT-uddannelsen. Vi tror nemlig på, at du lærer mest og bedst, når du har det godt – både med dine medstuderende og i undervisningsregi. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Er dine drømme udenfor Danmarks grænser? Så har du også internationale muligheder hos Erhvervsakademi Dania. Med praktik eller studie i udlandet tilegner du dig unik kulturel erfaring og ekstra plusser til dit CV. Tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Campuschef
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i IT Technology er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse i IT Technology kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en uddannelse i IT Technology udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

   

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Viborg
Adjunkt
Viborg
Timelærer
Viborg

Du kan også overveje at læse

Studerende hacker og jagter sikkerhedshuller i fritiden

23.09.2021

IT-teknolog-studerende i Viborg har skabt et hold af ambitiøse hackere, der mødes for at blive de bedste i at finde huller i it-sikkerheden. Målet er at blive de bedste sikkerhedseksperter allerede under studiet

”Uddannelsen til IT-teknolog er alt det, jeg håbede på – og mere til”

28.02.2019

Mihai Avram forfulgte sin drøm og læser nu IT-teknolog på Erhvervsakademi Dania i Viborg.

Jonas vil sikre virksomheders netværk

26.02.2019

Jonas Omstrup studerer til it-teknolog, der arbejder med at få internettet fra internetudbyderen ind på forbrugers devices på den bedste og mest sikre måde

Hjalp denne side dig?