Del siden
 
       
 

Marketing Management

Sigter du mod de internationale markedsførings-stjerner?

Vil du være Social Media Manager, Communications Consultant eller Marketing Coordinator? Den engelsksprogede uddannelse i marketing management giver dig en bred viden om salg og marketing samt kommunikation, og åbner døren for dig til en pulserende verden og karriere med et internationalt perspektiv.

Med markedsføringsuddannelsen kan du få forskellige job inden for salg og marketing samt kommunikation i mange forskellige brancher. Din titel kan blive alt fra SoMe Specialist, Sales & Marketing Coordinator, Communications Specialist til Marketing Manager.

Fakta

Titel

Academy Profession Degree in Marketing Management

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers og Viborg

Undervisningssprog

Engelsk, uddannelsen findes også på dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen i Marketing Management er en kombination af praktiske og teoretiske aspekter.

De første tre semestre bliver du undervist på erhvervsakademiet. Her kommer du til at møde holdundervisning med praktiske vinkler - fx ved at se på rigtige problemstillinger fra virkelighedens verden inden for salg og marketing.

På fjerde og sidste semester af markedsføringsuddannelsen skal du i praktik. Som marketingpraktikant får du mulighed for at prøve nogle af dine teoretiske kundskaber af i den virkelige verden. Efter endt praktikforløb mangler du kun at skrive den afsluttende eksamensopgave.

Uddannelsens kerneområder

 • International markedsføring

  ”International markedsføring” er det største tema på marketinguddannelsen, og her lærer du forskellige teorier og modeller om markedsføring at kende. Du lærer også at bruge teorierne og modellerne i praksis, så du kan analysere en given virksomheds situation, behov og markedsføringspotentiale.

 • Økonomi

  Inden for dette område lærer du om de økonomiske forhold, som har betydning i forhold til salg og markedsføring. Fx lærer du at udregne, hvornår et givent markedsføringstiltag er break-even – altså lige akkurat har tjent sig selv hjem.

  Du lærer også generelt om virksomhedens økonomi i form af fx regnskabsforhold og budgetter.

 • Salg og markedskommunikation

  Professionelt salg og kommunikation bygger på teorier og modeller - og dem vil du lære at kende og bruge her.

  Du vil fx lære om kulturforskelle og deres betydning, lære at lave og udføre kommunikations- og salgsstrategier og lære at bruge både analoge og digitale kanaler.

 • Erhvervsret

  ”Erhvervsret” er et mindre men alligevel ret vigtigt tema, da det handler om reglerne for godt købmandsskab og hvad man må markedsføringsmæssigt.

 • Organisation og Supply Chain Management

  Her lærer du om, hvordan virksomheder er organiserede, og så får du nogle værdifulde projektlederegenskaber med i bagagen, så du kan koordinere og lede projekter inden for marketing management.

Retninger

På 3. semester af marketinguddannelsen skal du beslutte dig for en retning at specialisere dig i.

Den retning du vælger fylder 15 ECTS-point af de samlede 120 ECTS-point, som uddannelsen i marketing management giver – det svarer til ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne på marketinguddannelsen ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Viborg, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

 • Business Management

  Specialiserer du dig i ”Business Management” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  På den måde får du kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, som gerne vil være leder.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Reklame & Online Marketing

  Hvis du er den kreative type, som gerne vil være med til at udvikle reklamer og andre markedsføringskampagner, er retningen ’Reklame og Online Marketing’ lige dig.

  Fx lærer du om grafisk design og om sociale medier. Du lærer blandt andet også, hvordan du laver reklamer til den rette målgruppe, på det rette tidspunkt på den rette platform.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Executive

  Specialiserer du dig i ”executive” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  Du får kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, der drømmer om en karriere som leder.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Development

  Specialiseringen i ”development” er til dig, der lever globalt. Du lærer at udvikle idéer og at udfordre det vante i virksomheder.

  Du lærer om iværksætteri og fundraising samt at finde andre finansieringsformer. Og du skal ikke være overrasket, hvis du i høj grad har en ”iværksætter-hjerne”, når du har gennemført retningen.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Promotion

  Specialiseringen i promotion er til dig som er kreativ. Du lærer blandt andet om udviklingen af reklamer og markedsføringskampagner.

  Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med sociale medier og grafiske designaspekter.

  Modsat ’Reklame og Online Marketing’, kan du læse retningen her i Viborg.

Praktik

Vi vil gerne, at du kan omsætte din teoretiske viden i praksis. Derfor skal du som Marketing Management-studerende i praktik i tre måneder.

Du kan komme i praktik både i Danmark og udlandet - og det er ofte, at studerende på Marketing Management-uddannelsen vælger praktik i udlandet eller i en dansk virksomhed, der orienterer dig internationalt.

Hvilken jobfunktion kan du som marketingpraktikant?

Som studerende i Marketing Management kan du komme i praktik i mange forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

Praktikforløbet giver dig således en fornemmelse for, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, når du er færdiguddannet. Og du får også relevant joberfaring på dit CV.

Hvordan finder du en praktikplads?

Du indgår i et samarbejde med en praktikvejleder. Sammen finder I en praktikplads, der matcher dine ønsker. Herefter opstiller I sammen med din praktikvirksomhed rammerne for dit kommende praktikforløb.


Alle praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. Så du er sikker på at få det optimale ud af dit forløb som marketingpraktikant.

Som en hjælp til dig i søgningen efter en praktikplads kan du bruge vores praktikportal. Her kan du let oprette dit CV og lede efter virksomheder, som mangler en marktingpraktikant.


Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse i Marketing Management får et godt springbræt til en international karriere inden for markedsføring og kommunikation.

 
 

Du kan fx blive

 • Social Media Manager
 • Marketing Manager
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Marketing koordinator

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

   

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 35%

  Kvote 2: 65%

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie i Marketing Management med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi vil gerne have, at du trives på din uddannelse. Derfor stræber vi efter at gøre undervisningen nærværende for dig. Det betyder i praksis, at du for det meste bliver undervist på mindre hold, så der er tid og rum til at stille uddybende spørgsmål og tilegne sig mest mulig viden.

Det betyder også, at vores undervisere går op i din trivsel på både det faglige og sociale plan.

 

Vi tror på, at du lærer optimalt, hvis undervisningen og de sociale rammer skaber trivsel hos dig og dine medstuderende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Vil du gerne arbejde med marketing i udlandet? Så har du mulighed for at tage på et udlandsophold. Et udlandsophold giver dig god erfaring til dit CV og kan booste din kulturelle viden. Du kan tjekke dine internationale muligheder, som studerende på Dania her.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Campuschef
Viborg
Studiesekretær
Randers
Koordinerende studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en AP Degree i Marketing Management kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du læse videre på uddannelsen International Hospitality Mangement hos Erhvervsakademi Dania eller andre overbygnings-bachelor-top-up uddannelser.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en Marketing Management-uddannelse i bagagen udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

  Ved studiestart beder vi alle studerende om at betale et studiestartsgebyr på 5300 kroner. Beløbet dækker 2½ dagens introduktionstur/field research ved studiestart, 5 dages studietur til udlandet, RedGlobal certificering og andre studierelaterede udgifter under hele studiet. 

 • Studiebolig
 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Randers

Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers
Studiekoordinator
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Undervisere i Viborg

Campuschef
Viborg
Adjunkt
Viborg
Lektor
Viborg
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Studiekoordinator
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Du kan også overveje at læse

Franskmand, studerende og far: ”Min fremtid er i Danmark”

01.03.2021

Franske Hadji-Mary Cissé læser Marketing Management i Randers og kan ikke forstå, hvorfor der ikke er mere fokus på at bruge de internationale studerende i danske virksomheder

Randers-studerende hjælper ny restaurant med udvikling

04.05.2020

EU-projekt bringer markedsførings-studerende og Restaurant Sylt sammen om at skabe vækst og udvikling i et win-win-samarbejde for begge

Studerende skabte sit eget job via praktik

19.12.2019

Uddannelsen til markedsføringsøkonom, hårdt arbejde og vindermentalitet har på rekordfart ført 26-årige Tobias Rasmussen til stillingen som ansvarlig for digital marketing ved sportsernæringsfirmaet Pure Power

Studerende vil revolutionere grupperejser

20.11.2019

Når Danish Entrepreneurship Award finder sted i Fredericia, er Tobias Skudstrup fra Randers med. Ideen bag virksomheden kommer efter mange år i rejsebranchen og skal gøre det meget nemmere, billigere og hurtigere at bestille rejser for over 10 personer

Elena: Jeg er vild med det danske mind-set, hygge og … cyklerne

13.06.2019

Rumænske Elena Ghinita er på vej opad karrieretrappen. Hun var blot 21 år gammel, da hun tog springet fra sit hjemland til Danmark for at studere. Hendes umiddelbare indtryk af Danmark er, at vi er rummelige og tit tager den to-hjulede frem.

Kreativ og innovativ - med øje for økonomi

04.03.2019

Som markedsføringsøkonom får 21-årige Louise Lund lov til at kombinere sine kreative evner med sin glæde for erhvervsøkonomi og innovation

Hjalp denne side dig?