Del siden
 
       
 

Serviceøkonom Online

Vælg mellem Travelguide Management og Esport Management

Drømmer du om at arbejde i enten turisme- og oplevelsesbranchen eller i esport branchen, så er vores online serviceøkonom-uddannelse lige noget for dig.

Med Esport Management kan du stile målrettet efter et job i branchen omkring esport. Fx som eventkoordinator eller forretningsudvikler. Læser du Travelguide Management er vejen banet for et job i turisme- og oplevelsesbranchen. Det kunne være som turismekoordinator, rejsekonsulent eller destinationschef.

Fakta

Titel

Serviceøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Online og/eller fysisk fremmøde

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk KOT nummer 86164

Indhold og opbygning

Serviceøkonom-uddannelsen kombinerer teori og praktik. På onlineuddannelsen skal du vælge en specialisering i enten Travelguide Management eller Esport Management. Uanset dit valg af specialisering får du mange af de samme grundlæggende færdigheder og kompentencer, men vores undervisere sørger for at undervisningen hele tiden tager udgangspunkt i og har fokus på den valgte specialisering - blandt andet ved at inddrage erhvervslivet og cases. 

På Travelguide Management-uddannelsen foregår undervisningen altid online. På esport-uddannelsen kan du vælge, om du vil følge undervisningen online fra dit hjem, eller du kan vælge at møde op på vores campus i Randers, Grenaa eller Skive for at følge undervisningen digitalt sammen med andre studerende fra studiet.

På begge uddannelser er det altså muligt at følge undervisningen fra udlandet, hvis det er derfor du søger en uddannelse, der foregår online. Vær dog opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt ud fra dansk tid, og skal følges live meget af tiden.  

På fjerde og sidste semester skal du i praktik. Og selvom du læser en digital uddannelse, så skal praktikken stadig foregå fysisk. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Service og oplevelser

  Inden for dette kerneområde af uddannelsen til serviceøkonom vil du lære om det gode værtskab, og du vil arbejde med at forstå gæsternes behov og adfærd.

  Du vil få viden om udviklingen, udbuddet og efterspørgslen i service- og oplevelsesbranchen, herunder udviklingen inden for bæredygtighed i branchen for serviceøkonomi.

  Du lærer, hvordan du ved hjælp af kreative teknikker kan designe, udvikle, vurdere og planlægge såvel serviceydelser og oplevelser, og derved få indsigt i, hvordan du kan nå ud til din målgruppe med veltilrettelagt service design.

   

 • Samarbejde og relationer

  Som serviceøkonom studerende lærer du, hvordan du via samarbejde og relationer opbygger et netværk. Et netværk, som du både bidrager til og nyder godt af.

  I service- og oplevelsesbranchen går netværk ofte på tværs af grænser, så du vil lære om forskellige kulturer og de forskelligheder, der kan gøre en stor forskel.

  Du vil også lære om ledelse, herunder for eksempel hvordan du rekrutterer og fastholder frivillige og andre medarbejdere.

 • Forretningsforståelse

  Er din virksomhed økonomisk bæredygtig? Det er det grundlæggende spørgsmål, og du lærer at analysere både interne og eksterne faktorer i forhold til at finde ud af, om der er et fornuftigt grundlag for din virksomheds eksistens.

  Inden for dette område af serviceøkonom uddannelsen kommer du til at arbejde med virksomhedens drift og lærer at lægge et budget for virksomheder i service- og oplevelsesbranchen.

 • Forretningsudvikling

  Inden for forretningsudvikling kommer du til at arbejde strategisk med udvikling af hele eller dele af din virksomhed, herunder nye serviceydelser og oplevelser for eksempel koncepter eller events.

  Du kommer til at have fokus på at analysere vækstmulighederne, herunder de økonomiske muligheder, men også de konsekvenser, som udviklingen vil have for din organisation og de aktiviteter, som findes i forvejen.

  Du kommer til at lære en masse begreber og værktøjer at kende, som du kan bruge i praksis til at udvikle nye og eksisterende forretninger i den rigtige retning.

Travelguide Management

Oplevelses- og rejsebranchen er omdrejningspunktet i Travelguide Management-uddannelsen, og branchen har brug for dig, der både har den praktiske erfaring og teorien på plads. Og det får du som Travelguide Mangement-serviceøkonom.

Guideskole i Spanien

I samarbejde med Service & Co, der er den førende guideskole inden for branchen, tilbyder vi studerende på Travelguide Management-uddannelsen et enestående guideskoleforløb indbygget i uddannelsen.

 

 

Video

Guideskolen af 5 ugers varighed finder sted i Spanien i 3. semester (oktober året efter studiestart) og vil give dig, der brænder for branchen, en unik mulighed for både personlig og faglig udvikling samt en indgående brancheindsigt.

Guideskolen er et enestående tilbud under din uddannelse. Det er dog ikke obligatorisk, og der foreligger en egenbetaling, der udgør 24.000. Det er en specialpris for Dania-studerende (normalpris kr. 32.000). Der betales i tre rater efter studiestart - første rate er kr. 4.500,- og betales d. 1. december efter studiestart.

 Husk at læse detaljerne omkring ansøgning og optagelse inden du søger om optagelse på optagelse.dk

 

Har du spørgsmål til Travelguide Management-uddannelsen kan du kontakte uddannelsens koordinator

Adjunkt
Randers

Esport Management

Esport-branchen er i en enorm vækst på alle områder – økonomisk, eventmæssigt og tilskuermæssigt både fysisk, online og bag tv-skærmene ude i stuerne. Behovet for veluddannet og professionel arbejdskraft, der er uddannet specifikt til branchen er derfor nem at få øje på. Derfor har vi udviklet Esport Management, og vi samarbejder med en række aktører i den danske esport-branche herunder esport service og Copenhagen Games.

 

Esport Management er din mulighed for at tage en uddannelse, der stiler målrettet efter at arbejde professionelt med esport. I esport-branchen vil du som serviceøkonom med speciale i Esport Management kunne varetage de opgaver, som fx handler om forretningsudvikling, markedsføring og organisering – og dermed være med til at gøre esport endnu større med dit arbejde bag kulisserne.

Alle analyser peger på en fortsat vækst i esportsindustrien på mellem 10 og 15% over de kommende år, hvilket helt naturligt vil øge behovet for kvalificeret arbejdskraft.

Steen Laursen, Director of Communications hos Astralis

Med Esport Management-uddannelsen vil du være i stand til at træde ind i esport-branchen i mange funktioner. Blandt andet inden for eventplanlægning og –afvikling, arbejdet med og omkring sponsorer, kommunikation og markedsføring og meget andet - eller måske som selvstændig esport-eventarrangør.

Vælg mellem online eller fysisk fremmøde

Esport Management er en online-uddannelse, men du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen fra dit hjem eller du vil møde op i Randers, Skive eller Grenaa. Underviserne vil som udgangspunkt være fysisk til stede i Randers, hvorfra undervisningen streames. Du kan hjemmefra eller fra undervisningslokaler i Grenaa og Skive, følge med, stille spørgsmål til underviserne og deltage i studiegruppearbejdet. Der er de samme krav til fremmøde og studieaktivitet uanset, om du sidder hjemme eller møder frem på et campus.

 

Husk at læse detaljerne omkring ansøgning og optagelse inden du søger om optagelse på optagelse.dk

 

Har du spørgsmål til e-sport-uddannelsen kan du kontakte uddannelsens koordinator

Adjunkt
Randers

Det særlige ved at læse online

Det er en disciplin for sig selv at studere online, og det stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere, som kan understøtte dig i at strukturere din hverdag.

I forbindelse med studiestart arbejder vi på at lave et fysisk to-dages seminar på campus i Randers. Mødet med dine studiekammerater i virkeligheden, vil støtte og udvikle det sociale mellem jer studerende, ligesom forholdet mellem underviser og dig som studerende får en god start.  

 

 

LIVE undervisning online

Som Travelguide Management-studerende deltager du i obligatorisk undervisning hver mandag, onsdag og fredag fra 8:30-11:45. Herudover vil du skulle forberede dig og lave opgaver selvstændigt og deltage i online studiegrupper med dine medstuderende. 

Esport Management-studerende skal også deltage aktivt i undervisning mens den foregår. Og du kan se frem til, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt på denne måde. Til gengæld vælger du selv, om du vil følge med hjemmefra eller du vil møde op og deltage fra et digitalt mødelokale på vores campus i Randers, Skive eller Grenaa. Sidstnævnte campus huser vores spiludvikler-uddannelser, mens underviseren vil være tilstede i Randers. 

 

Struktur og selvdisciplin

Når du læser serviceøkonom online hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Både Esport Management og Travelguide Management er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende. 

Praktik

Uddannelsen til serviceøkonom kombinerer praktik og teori og giver dig mulighed for at omsætte din teoretiske viden i praksis. På uddannelsen skal du som serviceøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Travelguide Management-studerende kan fx komme i praktik i rejse- og oplevelsesbranchen mens du som Esport Management-studerende fx kan komme i praktik i foreninger eller virksomheder, der arrangerer esport-turneringer eller i professionelle esportklubber eller -hold. 

Hvad er fordelene ved en virksomhedspraktik?

Der er flere fordele ved praktikforløbet, et af dem er, at du får relevant erfaring, som du kan tage med dig, når du skal søge job som færdiguddannet serviceøkonom. I praktikforløbet finder du også ud af, hvad du kan bidrage med i dit kommende job som serviceøkonom med speciale i enten Travelguide Management eller Esport Management. Perioden i praktik giver dig også et indblik i, hvordan det er at arbejde fuldtid som færdiguddannet.

Hvor kan du komme i praktik?

Som serviceøkonom kan du komme i praktik inden for det brede område som service- og oplevelsesindustrien er. Travelguide Management-studerende og Esport Management-studerende vil ofte vælge en praktik, som er relateret til specialiseringen. Men det er ikke et krav.  

Hvordan finder du den ideelle praktikplads for dig?

Du og din vejleder finder i samarbejde en praktikplads. Din vejleder, praktikvirksomheden og dig selv opstiller i samarbejde nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Alle virksomheder og praktikaftaler bliver desuden godkendt af Erhvervsakademi Dania. Det betyder, at du er sikker på, at det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Du kan også benytte vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder også kan slå praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

studerende arbejder rundt om et bord. Ung mand er vendt mod kameraet og smiler.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som serviceøkonom bliver du klædt på til en karriere inden for særligt turisme- og event-branchen.

 
 

Du kan fx blive:

 • Rejsekonsulent
 • Destinationschef
 • Turismekoordinator
 • Turismeudvikler
 • Oplevelseskonsulent
 • Esports Manager 
 • Eventmanager
 • Projektmanager
 • Eventplanlægger
 • Turneringskoordinator
 • Arrangement koordinator
 • Marketingkoordinator
 • Sponsor Manager

   

   

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1, skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1 sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2 tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2, skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Detailhandel med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Gastronom (med specialer)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Kontoruddannelse med specialer
  • Kontoruddannelse generel
  • Eventkoordinator (trin 2)
  • Bager (trin 2)
  • Konditor (trin 2)
  • Tjener (trin 2)
  • Receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

   

  Frit optag

   

 • Tekniske krav

  Stabil internetforbindelse med en god up- og downloadhastighed.

  Computer og webcam.

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som serviceøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende erhvervsøkonomi

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk, og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Hvis du ønsker at studere til serviceøkonom i Travelguide Management eller E-sport, skal du ansøge med KOT-nummer: 86164. 

  Når du har sendt din ansøgning vil vi kontakte dig for at høre, om du ønsker Travelguide Management eller e-sport. 

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til serviceøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som serviceøkonom har du mange muligheder for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international hospitality management, sportsmanagement, innovation og entrepreneurship, e-handel eller design og business.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som serviceøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

  Litteraturen vil være på både dansk og engelsk. 

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Uddannelseschef
Randers
Studiekoordinator
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers
Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem henvender uddannelsen sig særligt til?

  Uddannelsen henvender sig til dig, som synes, at det kunne være spændende at få en videregående uddannelse med speciale i enten Esport Management eller Travel Guide Mangement. 

  Måske bor du i udlandet og har lyst til at tage en kvalitetsuddannelse i Danmark samtidig. 

  Det er et krav, at du kan følge undervisningen på dansk, men du behøver ikke være dansk statsborger. 

Studerende hjælper Wallpipe med at erobre Tyskland

10.09.2021

Den bæredygtige virksomhed Wallpipe, med serviceøkonom fra Dania Lisbeth Grove Mikkelsen i spidsen, har fået hjælp af studerende til at analysere, hvordan virksomheden skulle komme ind på det Tyske marked med sine lamper af genbrugsrør.

Se video

Fra bioanalytiker til event-studerende

06.07.2021

Mandag kl. 12.00 var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og her har 433 unge valgt, at sætte Erhvervsakademi Dania i Randers som deres førsteprioritet. Det er 4 % flere end på samme tid sidste år. I alt har erhvervsakademiet modtaget 977 ansøgninger til dets uddannelser i Randers.

Forskning giver selvtillidsboost

29.04.2021

26-årige Line Lionett Danielsen kom med nød og næppe gennem gymnasiet, men efter hun er startet med at læse oplevelsesdesign og fået studiejob som forskningsassistent, er hendes selvtillid skudt gennem loftet

Esport og events mødes i ny videregående uddannelse

01.02.2021

Først kom efterskoler og gymnasier, men nu følger de videregående uddannelser trop med et nyt toårigt studie med fokus på esport-events. Nu åbner tilmeldingen til online-studiet, som Astralis og Copenhagen Games ser frem til at lære bedre at kende

Det synes de unge: ”Dét drømmer jeg om at lave”

01.02.2021

Kim Nikolajsen og Nicolaj Olsen går på gymnasie i Grenaa med fokus på esport. De glæder sig begge over den nye mulighed i uddannelsessystemet

Emmas vilde udvikling: Nu er det okay at fejle

26.11.2020

Håndboldpraktik blev erstattet af praktik hos en iværksætter, og det har udviklet grenaagenseren Emma Rasmussen markant fra usikker perfektionist til at være selvsikker og uperfekt

Hjalp denne side dig?