Del siden
 
       
 

VVS-installatør

Vil du gerne være autoriseret VVS-installatør?

Går du efter at arbejde som projektleder eller rådgiver på VVS-området, eller er drømmen måske at blive selvstændig VVS-installatør? Med uddannelsen som VVS-installatør kan du få den lovpligtige autorisation. Dermed er vejen banet for en karriere med gode job, da der er stor efterspørgsel på uddannede installatører i branchen.

Du bliver gennem uddannelsen rustet til forskellige job i installatør- og rådgivende ingeniørvirksomheder. Din titel kan fx blive projektleder, overmontør, rådgiver, afdelingsleder, entrepriseleder eller selvstændig. Med en uddannelse som VVS-installatør har du gode kort på hånden, uanset om du gerne vil arbejde inden for VVS-faget som ansat i en virksomhed eller som selvstændig i dit eget firma.

Fakta

Titel

VVS-installatør

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år på fuldtid. Findes også på deltid.

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre (1½ år) foregår på erhvervsakademiet. Her vil der være en kombination af holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Under projektarbejde vil virksomheder ofte inddrages med cases eller som en aktiv del i et projekt.

Fjerde semester foregår uden for erhvervsakademiet, hvor første halvdel er praktik i en virksomhed, og sidste halvdel handler om det afsluttende projekt.

Du vil blive undervist i topmoderne bygninger, da vi har fået lavet en tilbygning på 1500 m2 til vores tekniske uddannelser, som er en såkaldt intelligent bygning.
Det betyder, at du kan få afprøvet teorien i praksis i forbindelse med undervisningen.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Installationsteknik

  Her lærer du at løse tekniske og dokumentmæssige problemer inden for energi og installations- områderne.

  Du bliver også introduceret til, hvordan du kan bruge din kommunikation hensigtsmæssigt.

 • Virksomheden

  Her lærer du med udgangspunkt i en given virksomheds forskellige parametre at projektere og gennemføre forskellige installationsprojekter efter den gældende lovgivning og kvalitetskrav.

 • Teknologi og projektering

  Her skal du lære at projektere og gennemføre VVS-installation på forsynings- og produktionsanlæg inden for gas og VVS.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Praktik

Vi vil gerne give dig de bedste forudsætninger som fremtidig VVS-montør eller -installatør. Derfor skal du i praktik i ni uger under din uddannelse. Det skaber en balance mellem din teoretiske og praktiske viden.

Praktikforløbet giver dig god joberfaring og samtidig får du muligheden for at se, hvilke jobfunktioner, du kan komme til at arbejde i, når du er færdiguddannet.

Som VVS-installatør kan du komme i praktik i forskellige virksomheder i VVS-branchen. Fx som VVS-montør eller projektleder.

 

Hvordan finder du den rette praktikplads for dig?

Du indgår i et tæt samarbejde med en praktikvejleder, der hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Herefter skal du og din praktikvejleder opstille nogle rammer for praktikforløbet sammen med din praktikvirksomhed.

Vi har en praktikportal, hvor du kan oprette dit CV og finde opslag fra virksomheder, der søger VVS-praktikanter.

Vi hos Erhvervsakademi Dania godkender alle praktikaftaler, så du er sikker på at få det optimale praktikforløb.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet men SU-berettiget.

Man skal lave mange udregninger, når man studerer en teknisk uddannelse

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som VVS-installatør kan du efterfølgende få en flot karriere i VVS-branchen.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen
  • Smedeuddannelsen (med specialer og trin 2)

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Ansøgningsfrist

  5. juli kl. 12:00

  Ønsker du at søge om optagelse skal du gøre det via optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

  Optagelse efter ansøgningsfristen

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. 

  Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi bestræber os på at gøre undervisningen på VVS-uddannelsen så lyttende og hjælpsom som muligt. Det giver dig blandt andet mulighed for at stille uddybende spørgsmål, fordi du modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til dig.

 

Det betyder også, at hvis du går fra at være elev til studerende, så bliver springet så naturligt som muligt. Og det giver et studiemiljø, hvor dine underviserne går op i din trivsel.

Vi tror nemlig på, at du bliver en bedre studerende, men også en bedre VVS-installatør i fremtiden, hvis du trives på din uddannelse. Derfor er det vigtigt for os, at du har det godt både fagligt og socialt. Vi har plads til dig.

Internationale muligheder

Ligger dine drømme i udlandet, og vil du gerne arbejde eller studere i et andet land end Danmark i fremtiden? Så har du mulighed for at studere eller komme i praktik i udlandet. Det giver dig et bedre indblik i andre kulturer – men også gode erfaringer til dit CV. Se dine internationale muligheder som studerende på Dania her.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til VVS-installatør er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du
  bliver professionsbachelor i energimanagement, innovation og entrepreneurship, produktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore.
  Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som VVS-installatør udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers

Du kan også overveje at læse

Første færdige flyvere af førerløse flyfartøjer

19.12.2018

25 studerende på Erhvervsakademi Dania er blevet uddannet piloter til at flyve med droner, der er førerløse flyvefartøj

Vandværk viser virkelighedens vand

10.12.2018

Som VVS-installatør er der brug for både teoretisk og praktisk viden. Derfor giver det mening, når de studerende på uddannelsen besøger Mejlby vandværk

Hjalp denne side dig?