Del siden
 
       

 
 

Coronavirus: Information til studerende

Vores vejledning er:

Føler du dig syg, så bliv hjemme og følg dette råd:

 • Hvis du har milde symptomer og i øvrigt er sund og rask, skal du isolere dig og kontakte din læge eller en COVID-19-informationstjeneste for at få råd og vejledning.

Søg lægehjælp, hvis du har feber, hoste og vejrtrækningsbesvær. Ring i forvejen.

Forkølelse eller smittet med corona?

 • De mest almindelige symptomer på covid-19 smitte er feber, tør hoste og træthed – for yderligere information læs venligst Sundhedsstyrelsens vejledninger: Link
 • Forkølelse er i denne tid meget almindeligt og ikke en sygdom, men vi har imidlertid ikke noget klart svar på, hvordan man skelner ift. corona. Vores anbefaling er:
  • Er du meget forkølet samt hoster og nyser, så bliv hjemme. Bliv hjemme, indtil du har været fri for symptomer i mindst 48 timer
  • Lader man sig teste, og svaret er negativt efter første test, så må du godt møde op, når du ellers er tilstrækkelig frisk igen
  • Er du lidt småforkølet, må du gerne møde op, men af hensyn til underviseres og med studerendes følelse af sikkerhed bedes du være ekstraordinært forsigtig med afstand (minimum 1 meter) og hygiejne samt evt. bære mundbind

Hvornår skal man lade sig teste?

 • Er du i tvivl, så tag venligst kontakt til studiesekretæren på din uddannelse, således du kan blive vejledt lokalt
 • Man bør lade sig teste, når man er en nær kontakt:
  • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist coronavirus
  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist coronavirus
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist coronavirus
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist coronavirus.
 • Hvis en medstuderende på dit hold bliver testet positiv, sender vi i Dania hele holdet hjem, således alle kan blive testet inden fremmøde igen 

Vi holder jer løbende orienteret, hvis der sker væsentligt nyt.

Pas på hinanden – og kontakt venligst din lokale studiesekretær ved spørgsmål.

 

Genåbning af Dania - Retningslinjer for studerende

Dette notat med retningslinjer for at undgå smittespredning under Covid-19 er udarbejdet til studerende, som under genåbningen af de videregående uddannelser igen begynder at møde op på et campus hos Erhvervsakademi Dania. Retningslinjerne er gældende fra og med 1. august 2020.

Genåbningen sker under forudsætning af, at vi alle overholder anvisningerne om at holde afstand, at vi kun samles i mindre grupper, og at standarder for håndvask og rengøring overholdes.

Du vil derfor på campus møde forskellige former for markering af, hvor du må bevæge dig, og hvor du skal holde særlig afstand. Du vil finde informationsmateriale og plakater fra Sundhedsstyrelsen omhandlende smitteforebyggende tiltag flere forskellige steder på campus.

Er du i tvivl om noget eller har gode forslag, så kontakt venligst din lokale studiesekretær.

Sikring af god hygiejne

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en række retningslinjer vedr. hygiejne. Corona-virus spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste og nys, og det er vigtigt, at du både beskytter dig selv og andre mod smitte. Det gør du ved at vaske dine hænder ofte, f.eks. når du møder ind om morgenen, efter pauser, før og efter frokost, og inden du går hjem. Derudover finder du håndsprit flere steder på campus, som du kan supplere med i løbet af dagen.

Hvis du skal hoste eller nyse, så dæk mund og næse og brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

Derudover kan det være en rigtig god idé, at du rengør din telefon, tablet og computer med en renseserviet hver dag og ikke låner udstyret ud til dine medstuderende.

Hvordan vi holder afstand  

Hos Erhvervsakademi Dania følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at forebygge smitte, herunder overholder afstandskravet på min. 1 meter. Afstandskravet gælder både i forhold til dine undervisere, medstuderende samt øvrige på campus og betyder også, at du skal undgå håndtryk, kindkys og kram.

Vi må godt fravige afstandskravet på 1 meter ved undervisning på dit faste hold på 25-30 studerende, men det er vigtigt, at I holder afstand til andre grupper af studerende på campus. Dette er for at undgå en superspredning, hvis en af jer studerende skulle blive smittet med covid-19.

Vi kan undtagelsesvist gennemføre undervisning med op til 50 studerende, men det kræver en særlig godkendelse, og der vil være særlige forholdsregler for undervisningen, f.eks. at I studerende skal vende ansigterne i samme retning og bevæge jer mindst muligt rundt imellem hinanden.

Hvis du har forelæsning sammen med andre hold i eks. auditorier, eller hvis du deltager i et valgfag på tværs af hold eller uddannelser, så må du ikke blande dig med studerende fra de andre hold. Det betyder, at du skal sidde sammen med dit faste hold og holde en afstand på min. 1 meter til de andre studerende.

Det kan være nødvendigt at gennemføre undervisning på tværs af hold i laboratorier og værksteder og fravige afstandskravet på 1 meter. I sådanne tilfælde vil du skulle bære værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir og derudover været særligt opmærksom på at have en god håndhygiejne. Dania stiller eventuelle værnemidler til rådighed, hvis det er påkrævet i undervisningen her.

I undervisningslokalerne og i fællesområderne på campus har vi placeret borde, stole og sofaer i mindre grupper eller opsat afstandsmarkeringer. Du må ikke flytte rundt på tingene og skal overholde eventuelle afstandsmarkeringer. I kantinen, ved reception og eller studieadministration m.m. har vi opsat afstandsmarkeringer på gulvet for at sikre den nødvendige afstand.

Kantine og forsamlinger til frokost 

Frokost indtages holdvist med den gruppe af studerende, som du har undervisning sammen med på dit faste hold.

På campusser med kantine er bordene opstillet med afstand med mulighed for eventuelt at sidde her i de ovennævn­te grupper.

Såfremt der igen vil være salg fra kantine, vil der være placeret afstandsmarkering ved disken, således der ikke opstår tæt kø. Yderligere information om åbning, sortiment m.v. gives lokalt på campus.

Er du i særlig risiko?

Er du i en særlig risikogruppe i forhold til smitte, bedes du venligst kontakte din lokale studiesekretær. Studiesekretæren vil herefter sikre, at der bliver en dialog imellem dig og en medarbejder om, hvordan du skal forholde dig. Der kan f.eks. blive tale et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor du undgår for megen kontakt med andre, placering ved et bord med længere afstand til andre m.v.

Anbefalinger om personer i øget risiko er revideret ultimo maj 2020, og du kan finde mere information om de enkelte risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Smittet med corona 

Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, også hvis det kun er milde symptomer. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må du komme på campus igen og deltage i undervisningen.

Hvis du konstateres smittet med Covid-19, skal du informere din studiesekretær om smitten. Derefter udsendes orienteringsmail til de undervisere og medstuderende, som har været i kontakt med dig. Der gøres ligeledes opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Sundhedsstyrelsens nationale teststrategi har fokus på smitteopsporing af nære kon­takter, men hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.

Der er oprettet en kontaktopsporingsenhed under Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing, som vil tilbyde støtte med opsporing af nære kontakter. Hvis du får et positivt resultat, vil du blive kontaktet af enheden og også få mere at vide om, hvilke forholdsregler du skal tage og selvisolation.

Undervisere og medstuderende skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op på campus.

Vi hjælper hinanden

Ovenstående kan kun lykkes, hvis vi hjælper og har respekt for hinanden. Nogle er bekymrede, nogle er meget regelrette og andre måske mere ubekymrede. Det gælder hos Erhvervsakademi Dania som rundt omkring i samfundet.

Hermed en appel til, at I – uanset holdning til foranstaltningerne – hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne, så der kan være plads til alle.

Det er også vigtigt, at I løbende har en rigtig god dialog med jeres undervisere om, hvordan undervisningen afvikles, så I får god læring ud af den anderledes måde at være sammen på. Det er nyt for alle med behov for samarbejde imellem alle parter.

Studievejledningen står også til enhver tid til rådighed for en god snak om studievilkår og trivsel.

Praktik 

Vedr. praktikpladser ved vi, at flere studerende endnu ikke har fundet en praktikplads til efteråret. Her skal I vide, at vi fortsat vil hjælpe jer efter ferien. Det er lige nu sværere at få kontakt til virksomhederne, så det tager længere tid. Vi har alternativer som projektpraktik og iværksætterpraktik, som vores praktikvejledere også kan bringe spil sammen med jer.

Yderligere information følger fra jeres lokale campus og uddannelse.

 

Du finder yderligere information om COVID-19 samt spørgsmål og svar til studerende hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hjalp denne side dig?