Del siden
 
       

 

Coronavirus: Information til studerende

Retningslinjer for studerende:

Det overordnede formål med retningslinjerne er at undgå smittespredning blandt studerende og medarbejdere ved at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger på alle afdelinger og campusser hos Erhvervsakademi Dania.

Dette indebærer, at vi alle overholder krav om Corona-test og kun samles i mindre grupper samt overholder standarder for håndvask og rengøring m.m.

Læs mere om de generelle retningslinjer på www.coronasmitte.dk 

Herunder kan du læse om, hvordan du som studerende eller kursist forholder dig ift. corona. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den lokale studiesekretær eller studievejleder.

Krav om Covid-test
En betingelse for, at du som studerende kan møde fysisk frem på campus, er at du kan dokumentere et negativt testresultat fra enten PCR- eller antigentest (hurtigtest) inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.  

Alternativt kan du straks ved fremmøde på campus gennemføre en selvtest, som overværes af en uddannet supervisor ansat af Dania. En uddannet supervisor kan være en midlertidig ansat til opgaven eller en af Danias medarbejdere, som er blevet uddannet til opgaven.

Er selvtesten negativ, kan du forsætte til din undervisning. Er selvtesten positiv, skal du tage hjem og hurtigst muligt få taget en PCR-test med henblik på at få verificeret testresultatet. Du må først møde fysisk frem på campus igen, når du har et negativt testresultat.

Læs mere om behandling af personoplysninger som led i selvpodning.

Du kan være undtaget kravet om test inden fremmøde, hvis du:

  • af medicinske årsager kan dokumentere, at du ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest (hurtigtest) for Covid-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan dokumentere, at du ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest (hurtigtest) for Covid-19.
  • tidligere har været smittet med Covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum. Man skal i så fald fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest (hurtigtest) for Covid-19. Testen skal på fremvisningstidspunktet være mindst 14 dage og højst 180 dage gammel.
  • påbegyndt vaccinationsforløb for Covid-19 gælder som Corona-pas 14 dage efter 1. vaccination, hvilket også fremgår af platformen Min Sundhed.

I Dania skal vi gennemføre stikprøvevise kontroller af, om studerende kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat enten i papirform eller elektronisk form, eks. via app´en Min Sundhed. Af dokumentationen skal følgende oplysninger fremgå:

  • Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

I Dania har vi en forventning om, at alle studerende respekterer og overholder ovenstående krav om testning inden fysisk fremmøde, så vi kan passe på hinanden og undgå evt. smitte af medstuderende og undervisere. Såfremt en studerende ikke vil fremvise dokumentation for et negativt testresultat, vil vedkommende blive bortvist fra campus. 

Ved længerevarende fravær fra den fysiske undervisning træffes aftale med den lokale studieledelse om, hvordan man i så fald kan følge undervisningen.

Smittet med Covid-19 
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, også hvis det kun er milde symptomer. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må du komme på campus igen og deltage i undervisningen.

Hvis du konstateres smittet med Covid-19, skal du informere din studiesekretær om smitten. Derefter udsendes orienteringsmail til de undervisere og medstuderende, som har været i kontakt med dig. Der gøres ligeledes opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Sundhedsstyrelsens nationale teststrategi har fokus på smitteopsporing af nære kon­takter, men hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.

Der er oprettet en kontaktopsporingsenhed under Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing, som vil tilbyde støtte med opsporing af nære kontakter. Hvis du får et positivt resultat, vil du blive kontaktet af enheden og også få mere at vide om, hvilke forholdsregler du skal tage og selvisolation.

Undervisere og medstuderende, som ikke har været nære kontakter, skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op på campus.

Forkølelse
Har du symptomer på forkølelse samt nyser og hoster, så bliv hjemme. Bliv hjemme, indtil du har været fri for symptomer i mindst 48 timer. Lader du dig teste, og svaret er negativt efter første test, må du godt møde op, når du er frisk igen.

Er du i særlig risiko ved smitte
Er du i en særlig risikogruppe i forhold til smitte og endnu ikke færdigvaccineret, bedes du venligst kontakte din lokale studiesekretær. Studiesekretæren vil herefter sikre, at der bliver en dialog imellem dig og en medarbejder om, hvordan du skal forholde dig. Der kan f.eks. blive tale et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor du undgår for megen kontakt med andre, placering ved et bord med længere afstand til andre m.v.

Anbefalinger om personer i øget risiko er revideret den 19. marts 2021, og du kan finde mere information om de enkelte risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Link: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko.

Kantine og forsamlinger til frokost 
Frokost indtages holdvist med den gruppe af studerende, som du har undervisning sammen med på dit faste hold.

På campusser med kantine er bordene opstillet med afstand med mulighed for eventuelt at sidde her i de ovennævn­te grupper.

Såfremt der er salg fra kantine, vil der være placeret afstandsmarkering ved disken, således der ikke opstår tæt kø. Yderligere information om åbning, sortiment m.v. gives lokalt på campus.

Studiegrupper
Du har mulighed for at møde ind campus for ved arbejde i studiegrupper, men fremmøde må kun ske efter forudgående aftale med din underviser eller uddannelses- og campuschef, da vi skal i den gradvise genåbning skal undgå, at der er for mange studerende på campus på samme tid.

Du må kun mødes i studiegrupper på dit faste hold.

Du finder yderligere information om COVID-19 samt spørgsmål og svar til studerende hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hjalp denne side dig?