Del siden
 
       

 

Coronavirus: Information til studerende

Her kan du læse om, hvordan du som studerende eller kursist forholder dig ift. corona. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den lokale studiesekretær eller studievejleder.

Smittet med corona 
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, også hvis det kun er milde symptomer. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må du komme på campus igen og deltage i undervisningen.

Hvis du konstateres smittet med Covid-19, skal du informere din studiesekretær om smitten. Derefter udsendes orienteringsmail til de undervisere og medstuderende, som har været i kontakt med dig. Der gøres ligeledes opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

Sundhedsstyrelsens nationale teststrategi har fokus på smitteopsporing af nære kon­takter, men hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.

Forkølelse
Forkølelse er i denne tid meget almindeligt og ikke en sygdom, men vi har imidlertid ikke noget klart svar på, hvordan man skelner ift. corona. Vores anbefaling er:

  • Er du meget forkølet samt hoster og nyser, så bliv hjemme. Bliv hjemme, indtil du har været fri for symptomer i mindst 48 timer
  • Lader man sig teste, og svaret er negativt efter første test, så må du godt møde op, når du ellers er tilstrækkelig frisk igen
  • Er du lidt småforkølet, må du gerne møde op, men af hensyn til underviseres og med studerendes følelse af sikkerhed bedes du være ekstraordinært forsigtig med afstand (minimum 1 meter) og hygiejne samt evt. bære mundbind

Hvornår skal man lade sig teste?
Er du i tvivl, så tag venligst kontakt til studiesekretæren på din uddannelse, således du kan blive vejledt lokalt

Man bør lade sig teste, når man er en nær kontakt:

  • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist coronavirus
  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist coronavirus
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist coronavirus
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist coronavirus.

Hvis en medstuderende på dit hold bliver testet positiv, sender vi i Dania hele holdet hjem, således alle kan blive testet inden fremmøde igen. 

Mundbind
Du skal bære mundbind, når du bevæger sig rundt på campus dvs.  i kantinen, på gangene og i fællesarealer. På nogle uddannelser skal du også bære mundbind, hvis du har undervisning i klinik eller værksteder.

Kravet om mundbind gælder ikke, når du deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler.

Kantine og forsamlinger til frokost 
Frokost indtages holdvist med den gruppe af studerende, som du har undervisning sammen med på dit faste hold.

På campusser med kantine er bordene opstillet med afstand med mulighed for eventuelt at sidde her i de ovennævn­te grupper.

Såfremt der igen vil være salg fra kantine, vil der være placeret afstandsmarkering ved disken, således der ikke opstår tæt kø. Yderligere information om åbning, sortiment m.v. gives lokalt på campus.

Er du i særlig risiko?
Er du i en særlig risikogruppe i forhold til smitte, bedes du venligst kontakte din lokale studiesekretær. Studiesekretæren vil herefter sikre, at der bliver en dialog imellem dig og en medarbejder om, hvordan du skal forholde dig. Der kan f.eks. blive tale et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor du undgår for megen kontakt med andre, placering ved et bord med længere afstand til andre m.v.

Anbefalinger om personer i øget risiko er revideret ultimo maj 2020, og du kan finde mere information om de enkelte risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sikring af god hygiejne
Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en række retningslinjer vedr. hygiejne. Corona-virus spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste og nys, og det er vigtigt, at du både beskytter dig selv og andre mod smitte. Det gør du ved at vaske dine hænder ofte, f.eks. når du møder ind om morgenen, efter pauser, før og efter frokost, og inden du går hjem. Derudover finder du håndsprit flere steder på campus, som du kan supplere med i løbet af dagen.

Hvis du skal hoste eller nyse, så dæk mund og næse og brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

Derudover kan det være en rigtig god idé, at du rengør din telefon, tablet og computer med en renseserviet hver dag og ikke låner udstyret ud til dine medstuderende.

Hvordan vi holder afstand  
Hos Erhvervsakademi Dania følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at forebygge smitte, herunder overholder afstandskravet på min. 1 meter. Afstandskravet gælder både i forhold til dine undervisere, medstuderende samt øvrige på campus og betyder også, at du skal undgå håndtryk, kindkys og kram.

Vi må i særlige tilfælde fravige afstandskravet på 1 meter. Det gælder, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, men fravigelsen gælder ikke generelt. Det er en forudsætning, at fravigelse så vidt muligt sker inden for samme hold, og at de enkelte studerende kun i begrænset omfang deltager på andre faghold, hvor afstanden ligeledes fraviges. Dette er for at undgå, at de studerende ikke omgås med for mange forskellige grupper og dermed kan have smittet et stort antal, hvis de bliver testet positiv med covid-19.

I de særlige tilfælde med afvigelse fra afstandskrav på 1 meter, skal der være øget fokus på reducering af fælles kontaktpunkter, rengøring og hygiejne, ligesom der skal være øget opmærksomhed på håndtering af personer med symptomer.

Vi kan undtagelsesvist gennemføre undervisning med op til 50 studerende, men det kræver en særlig godkendelse, og der vil være særlige forholdsregler for undervisningen, f.eks. at I studerende skal vende ansigterne i samme retning og bevæge jer mindst muligt rundt imellem hinanden.

Hvis du har forelæsning sammen med andre hold i eks. auditorier, eller hvis du deltager i et valgfag på tværs af hold eller uddannelser, så må du ikke blande dig med studerende fra de andre hold. Det betyder, at du skal sidde sammen med dit faste hold og holde en afstand på min. 1 meter til de andre studerende.

Ved gennemførelse af undervisning i laboratorier og værksteder kan afstandskravet på 1 meter fraviges, hvis det vurderes at være nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen. Fravigelsen skal så vidt muligt ske inden for samme gruppe af studerende. I sådanne tilfælde vil du skulle bære værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir og derudover været særligt opmærksom på at have en god håndhygiejne. Dania stiller eventuelle værnemidler til rådighed, hvis det er påkrævet i undervisningen her.

I undervisningslokalerne og i fællesområderne på campus har vi placeret borde, stole og sofaer i mindre grupper eller opsat afstandsmarkeringer. Du må ikke flytte rundt på tingene og skal overholde eventuelle afstandsmarkeringer. I kantinen, ved reception og eller studieadministration m.m. har vi opsat afstandsmarkeringer på gulvet for at sikre den nødvendige afstand.

Du finder yderligere information om COVID-19 samt spørgsmål og svar til studerende hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hjalp denne side dig?