Del siden
 
       

 
 

Coronavirus: Information til studerende

Seneste nyt - opdateret 22. juni

Ferie – coronaretningslinjer ifm. sommerferien


Kære studerende

Erhvervsakademi Dania følger myndighedernes anbefalinger ift. rejser til udlandet. Du kan se og holde dig ajour med de gældende anbefalinger her:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Udenrigsministeriet har inddelt verden i to grupper:

Gul: Lande, hvortil der kan foretages rejser med nødvendige forholdsregler. 

Orange: Lande, hvor alle ikke‐nødvendige rejser frarådes. 

Vi forventer derfor, at du som studerende overholder retningslinjerne, som betyder 14 dages karantæne før fremmøde på campus, hvis man har været på ferie til de orange destinationer.

 

Opdateret 12. maj

Vi kender nu planerne for de næste to faser af Danmarks genåbning under corona pandemien.

Som forventet får vi på de videregående uddannelser ikke mulighed for at åbne ret meget på vores institutioner. Vi må åbne op for:

 • Værksteds- og klinikundervisning
 • Eksamen, som kræver adgang til ovenstående
 • Efter- og videreuddannelse på små hold
 • Få særligt kritiske aktiviteter for institutionen og studerende

Alle aktiviteter skal godkendes af direktionen og suppleres med særlige retningslinjer for adfærd. Afstandskravet er nu sat ned til 1 meter imellem personer. For yderligere information se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark

Medmindre I hører andet fra jeres lokale ledelse, skal I hermed forvente, at al undervisning og eksaminer på vores afdelinger gennemføres online indtil sommerferien.

Husk, som hidtil, at være i god kontakt med hinanden og jeres undervisere – fagligt som socialt.

 

Den aktuelle situation med udbredelsen af coronavirus rejser en lang række spørgsmål for studerende både på vores uddannelsesinstitutioner, i praktik og i udlandet.

Herunder vil vi forsøge at besvare de vigtigste.

Situationen udvikler sig hele tiden, og myndighedernes anbefalinger og vejledninger ændrer sig løbende.

Erhvervsakademi Dania følger udviklingen nøje og forsøger at holde denne side opdateret i overensstemmelse med myndighedernes udmeldinger.

 

Læs mere om betydningen for:

 • Studerende på Erhvervsakademi Danias campusser

  Regeringen har besluttet, at uddannelsesinstitutioner skal lukke for fysisk undervisning fra fredag den 13. marts og fire uger frem. Det betyder, at der ikke vil være undervisning eller mulighed for selvstudie eller gruppearbejde på Erhvervsakademi Danias campusser frem til og med mandag den 13. april.

  Det forventes stadig, at I er studieaktive, og I vil få henvendelser fra jeres undervisere og lokale studieledelse om, hvordan I forventes at arbejde med studiet.

  Hvad der sker efter de fire uger vides desværre ikke, men vi følger situationen tæt og lægger information på vores hjemmeside, så snart vi ved noget nyt.

 • Studerende i praktik

  Hvis det er muligt, skal praktik gennemføres. Hvis et praktikforløb bliver afbrudt, vil den lokale studieledelse sammen med vejlederne vurdere, om praktikken kan anses for gennemført alligevel. Hvis praktikken ikke kan anses for gennemført, skal det vurderes, hvilke faglige mangler der måtte være. Der skal så være mulighed for at gennemføre praktik på et senere tidspunkt i uddannelsen, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt med anden undervisning, afløsningsopgave eller lignende, som kan erstatte praktikforløbet.

 • Studerende i udlandet

  Det er din egen beslutning, om du bliver i udlandet, eller om du rejser hjem. De danske myndigheder anbefaler, at du overvejer følgende:

  • Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis du skulle blive syg
  • Tidspunktet for din planlagte hjemrejse. Hvis den er nært forestående, kan du risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger, når du skal rejse.
  • Har du stadig adgang til undervisning på dit værtsuniversitet eller adgang til din praktikvirksomhed? Hvis ikke, kan det være en god ide at rejse hjem nu.

   

  Hvad skal du gøre, hvis du vælger at blive?

  Situationen omkring coronavirus udvikler sig stadig meget hurtigt og uforudsigeligt. Dania anbefaler derfor fortsat, at du:

  • tilmelder dig danskerlisten i dit værtsland, så du hele tiden modtager de nyeste opdateringer og anbefalinger fra Udenrigsministeriet
  • følger de anvisninger, du får fra dit værtsuniversitet eller din praktikvirksomhed og de lokale myndigheder i dit værtsland
  • har løbende og tæt kontakt med dine pårørende og dit netværk, så både du og de føler sig trygge.

   

  Vi beder dig informere Danias internationale afdeling og din studiekoordinator eller praktikkoordinator om, hvad du beslutter dig for.

 • Praktikophold og studierejser til udlandet

  Studerende, som er på praktikophold i udlandet, har fået særskilt besked fra international afdeling. Som udgangspunkt gælder ovenstående. Derudover følger vi Udenrigsministeriets vejledning, hvilket også gælder for studierejser. Yderligere information herom fås fra den lokale studieledelse, men hovedparten af planlagte studierejser i dette forår er nu aflyst.

 • Prøver og eksaminer

  Til dig der skal til eksamen til og med juni 2020

  Det er en ny og lidt mærkelig situation for os alle sammen, og vi forsøger at sikre, at din uddannelse kan fortsætte så upåvirket som muligt. Din undervisning er derfor som bekendt omlagt til Moodle eller andre digitale platforme og din uddannelse er ligeledes i gang med at planlægge dine eksamener digitalt på bl.a. Collaborate.

  Det er meget vigtigt for os, at din uddannelse skal blive lige så god, og at du får lige så meget ud af den, som hvis vi ikke havde været påvirket af corona. Vi har derfor valgt eksamensformer, som fungerer, og som samtidig giver mening for din uddannelse.

  Læs vores vejledning om at gå til mundtlig eksamen her:

  Eksamens- og censorvejledning

  Hvis det er en skriftlig eksamen eller hvis der indgår en skriftlig aflevering i eksamen, skal du aflevere på Wiseflow, som du plejer. Der kan være ændringer i prøveformen fx for at tilpasse den til at du sidder hjemme.

   

  Til dig, der skriver afsluttende eksamensprojekt eller bachelorprojekt

  Arbejdet med dit afsluttende eksamensprojekt kan godt blive påvirket af corona-situationen.
  Du kan måske opleve at din dataindsamling bliver mere vanskelig, fx fordi virksomheder lukker, interviewpersoner ikke har tid til at tale med dig, eller at du på anden måde ikke har adgang til primærdata.

  Tal med din vejleder om alternativer til din ønskede dataindsamling. Der vil være andre muligheder, som du kan benytte.

  Til dig der skal op til praktikeksamen

  Det er vigtigt, at du kontakter din vejleder og forelægger din situation. Din vejleder vil så sammen med dig lægge en plan for, hvordan du kan færdiggøre din praktik og gå til eksamen. 

  Hvis du har spørgsmål om SU, SU-lån, eller hvad du skal gøre, hvis du fx er hjemsendt fra lønnet praktik, så kontakt studie- og karriererådgivningen.

 • Gode råd til at håndtere hverdagen

Du finder yderligere information om COVID-19 samt spørgsmål og svar til studerende hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hjalp denne side dig?