Del siden
 
       
 

Christoffer Vandborg Hosbond

Dania Erhverv

Magt i organisationer

Fænomenet magt viser angiveligt sit ansigt på mange forskellige måder i en organisation, men er vi gode nok til at få belyst eller arbejde med, hvad der reelt er på spil i forskellige magtforhold?
Formentlig ikke, for magt forbindes måske ofte med noget negativt eller svært gennemskueligt, hvilket kan gøre det vanskeligt at tale om eller forholde sig til.

Hvordan kan en øget bevidsthed og læring omkring fænomenet magt, hjælpe os ledere til at forstå vores ledelsesrum og dermed vores handlemuligheder i forskellige sociale kontekster – og kan magt bruges til at blive dygtigere som ledere?

Det vil jeg forsøge at give mit bud på, når vi mødes på ledelseskonferencen.Hjalp denne side dig?