Finansøkonom

Studerende Paa Gangen I Hobro

Drømmer du om at blive ejendomsmægler, revisor eller bankrådgiver?

Og interesserer du dig fx for:

 • Økonomistyring
 • Finansiering
 • Ejendomshandel
 • Revision
 • Ejendomsadministration

Så ta' en 2-årig uddannelse som finansøkonom.

 

Hvad kan du blive?

Som færdiguddannet kommer du til at arbejde med mange forskellige områder indenforden finansielle verden.

Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde med fx: finansiering, økonomistyring, forsikring eller ejendomshandel- og administration.

Du kan vælge speciale alt efter, hvad der interesserer dig.

I fanerne nedenunder kan du læse, i hvilke byer de forskellige specialer tilbydes.

 

Uddannelsesbyer

Du kan tage uddannelsen i Hobro eller Silkeborg.

I Hobro er der studiestart 1. september 2017

I Silkeborg er der studiestart 1. februar 2017 & 1. september 2017 

 

Læs mere

Du kan læse mere om studiets opbygning, fagene, praktik, specialer, jobmuligheder m.v. herunder.

 


 
 

 

 

Uddannelseselementer fordelt på   semestrene

 

 

E

C

T

S

Læringsramme:  

Den finansielle sektor – produkter og forretningsforståelse

1. semester

Læringsramme:

Privat og rådgivning

 

 

 

2. semester

Læringsramme:

Erhverv – rådgivning og forretningsudvikling

 

3. semester

Læringsramme:  

Praktik og specialisering

 

  

4. semester

Finansielle markeder og rådgivning

20

10

5

5

 

Økonomisk metode

5

5

 

 

 

Erhvervsjura

10

5

5

 

 

Erhvervsøkonomi

15

5

5

5

 

Samfundsøkonomi

10

5

5

 

 

Salg og rådgivning

10

 

5

5

 

Statistik

5

 

5

 

 

Valgfag

5

 

 

5

 

Finansiel markedsføring

5

 

 

5

 

Brancheretning

5

 

 

5

 

Praktik

15

 

 

 

15

Afsluttende eksamensprojekt

15

 

 

 

15

I   alt

120

30

30

30

30

 

Undervisningsningformen er ikke ens i Silkeborg og Hobro. Ring og hør nærmere om de enkelte undervisningsformer - se kontaktoplysninger under fanen kontakt!

 

Litteraturlisten er forskellig i Silkeborg og Hobro, hvorfor du bedes rette henvendelse til det ønskede studiested for yderligere information.

Studieordning

Finansøkonom 2016-2018

Finansøkonom Fællesdel 2015-2017

Finansøkonom Institutionsdel 2015-2017

Finansøkonom 2013-2015

Finansøkonom 2012-2014

 

 

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse på fuldtid normeret til to år svarende til 120 ECTS-Point.

Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, praktik samt valgfrie uddannelseselementer herunder brancheretning og afsluttende eksamensprojekt. 

De obligatoriske uddannelseselementer udgør 80 ECTS-Point. De valgfrie uddannelseselementer herunder brancheretning udgør 10 ECTS-Point. Praktik udgør 15 ECTS-Point. Det afsluttende eksamensprojekt udgør 15 ECTS-Point.

 

 

 

I Silkeborg kan du læse flg. specialeretninger:

Pengeinstitut:

Formålet med faget er at give den studerende teoretisk viden om:

 • Bolig
 • Pension
 • Skat
 • Kredit

Disse fire emner er alle kompetencegivende til et praktikforløb hos et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller en anden finansiel virksomhed.

Hent faktaark om Finansøkonomuddannelsen i Silkeborg med specialet pengeinstitut

 

Revision:

Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk viden om:

 • Regnskab- & Revisionsregler
 • Økonomistyring
 • Skat
 • Moms
 • Hverdagen som revisor i praksis

Disse fire økonomiområder er alle kompetencegivende til et praktikforløb hos et revisionsfirma, et ejendomsadministrationsselskab eller en økonomiafdeling. Som dimittend vil du med kompetencer inden for budgetstyring, controlling og revision typisk kunne få job i økonomiafdelinger og i revisionsvirksomheder. Med en solid viden om drift, investering og finansiering vil du være en attraktiv medarbejder til både  private og offentlig økonomifunktioner.

Hent faktaark om Finansøkonomuddannelsen i Silkeborg med specialet revision

 

Økonomistyring:

Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk viden om:

 • Økonomistyring
 • Regnskab- & Revisionsregler
 • Skat
 • Moms

Disse fire økonomiområder er alle kompetencegivende til et praktikforløb i en økonomiafdeling. Som dimittend vil du med kompetencer inden for budgetstyring og  controlling typisk kunne få job i økonomiafdelinger. Med en solid viden om drift, investering og finansiering vil du være en attraktiv medarbejder til både  private og offentlig økonomifunktioner.

Hent faktaark om Finansøkonomuddannelsen i Silkeborg med specialet revision

 

I Hobro kan du vælge mellem tre specialeretninger:

Ejendomshandel

Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk viden om:

 • Ejendomshandlens forløb
 • Ejendomsmæglerens opgaver
 • De retsregler der regulerer ejendomsomsætningen

Disse tre emner er alle kompetencegivende til et praktikforløb hos en ejendomsmæglerforretning .

Læs mere i denne brochure om ejendomsmægleruddannelsen i Hobro   

Pengeinstitut

Formålet med faget er at give den studerende teoretisk viden om:

 • Bolig
 • Pension
 • Skat
 • Kredit

Disse fire emner er alle kompetencegivende til et praktikforløb hos et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller en anden finansiel virksomhed.

Revision

Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk viden om:

 • Regnskab- & Revisionsregler
 • Økonomistyring
 • Skat
 • Moms

Disse fire økonomiområder er alle kompetencegivende til et praktikforløb hos et revisionsfirma, et ejendomsadministrationsselskab eller en økonomiafdeling. Som dimittend vil du med kompetencer inden for budgetstyring, controlling og revision typisk kunne få job i økonomiafdelinger og i revisionsvirksomheder. Med en solid viden om drift, investering og finansiering vil du være en attraktiv medarbejder til både  private og offentlig økonomifunktioner.

 

Du kan tage HF Finansøkonom fagpakke på Randers HF & VUC som baggrund for ansøgning til Finansøkonomuddannelsen i Hobro - se mere her

 

Drømmer du om at tage en uddannelse sideløbende med din karriere?

Så har du nu muligheden, da vi tilbyder dig at tage finansøkonomuddannelsen som et onlinestudie.”

Læs mere her om Finansøkonom online.

 

Finansøkonomuddannelsen udbydes på Erhvervsakademi Dania med nedenstående specialeretninger:

 • Rådgivning og det finansielle detailmarked
 • Internationale finansielle relationer
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder

Læs mere om hvilke specialeretninger, der udbydes i hhv. Silkeborg og Hobro i menupunkterne ovenfor.

 
 
 
 

For at blive optaget som studerende skal du opfylde et af flg. kriterier: 

 • have en bestået gymnasiel uddannelse (STX, HHX, HTX, EUX eller HF) med matematik B eller virksomhedsøkonomi B & engelsk C
 • have en af følgende erhvervsuddannelser: generel kontoruddannelse, kontoruddannelse med specialer eller finansuddannelse trin 2. Du skal ligeledes opfylde de formelle krav mht. matematik B eller virksomhedsøkonomi B og engelsk C.

Erhvervsakademi Dania kan optage studerende med en anden baggrund ud fra en individuel vurdering af ansøgerens kvalifikationer.

Se alt om studievejledning her

 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

 

 

Efterudd

 

Se de seneste beskæftigelsesanalyser her

Campuschef Jens Peter Dahlgaard står til rådighed for informationer.

[image]
Campuschef Hobro
Campuschef for Erhvervsakademi Dania i Hobro.
 

En Finansøkonomuddannelse bruges typisk i den finansielle sektor.

Jobmæssigt betyder det stillinger som:

 • Ejendomsmægler
 • Ejendomsadministrator
 • Rådgiver i Bank
 • Rådgiver i Realkreditinstitut
 • Rådgiver i Forsikringsselskab
 • Revisionsmedarbejder
 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk

Vedr. SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studiesekretærer i Hobro og Silkeborg. Du kan også finde mere information om SPS her

[image]
Studiesekretær Hobro
[image]
Studiesekretær Silkeborg
   

 

 Se alt om studievejledning her

 

 

 

Nyhedsbillede

Ejendomsmægler-drøm lokker til Silkeborg-studie


Frederik Ottesen har mange drømme for fremtiden, og én af dem er en karriere som ejendomsmægler. Ambitionerne er høje, så nu er det kun optagelsen på uddannelsen til finansøkonom i Silkeborg, der mangler.
Læs mere


Nyhedsbillede

Kina vil samarbejde med Dania


Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
Læs mere


Nyhedsbillede

Ejendomsmægler nomineret til særlig pris


Johnny Thougaard og CD Bolig i Bjerringbro er en af de særligt udvalgte finalister i Årets Dania-praktik, der hylder den gode praktikplads. Finansøkonom Dina Bredal indstillede den lokale virksomhed efter tre måneder praktik, der har resulteret i en fastansættelse – selvom eksamensbeviset endnu ikke er i hus.
Læs mere


Nyhedsbillede

Direkte fra studie til fastansat ved EDC-mæglerne


22-årige Dilan Kocabas har fået sit drømmejob som sagsbehandler og er dermed en af de 94 procent nyuddannede finansøkonomer fra Erhvervsakademi Dania, der er gået direkte fra studie til job
Læs mere


Nyhedsbillede

App hjælper studerende gennem jura’en


Underviser Kasper Lykkegaard fra Erhvervsakademi Dania har lavet en app, så studerende nemmere kan træne deres viden i jura og forberede dem på eksamen
Læs mere


Nyhedsbillede

What?! Blev filialdirektør på kun fem år


For 28-årige Semir Dapo tog det fem år at komme fra nyuddannet finansøkonom ved Erhvervsakademi Dania til filialdirektør i Nordea. Succesen tilskriver den unge finanskomét nysgerrighed, lysten til at udfordre sig selv og at han gør tingene 120 procent
Læs mere


Nyhedsbillede

Fortsat stor søgning til Dania-uddannelser


De korte videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania er fortsat et hit. I år er det især uddannelserne til optiker og finansøkonom, der topper i antal ansøgninger, mens 36 studerende skal starte på en spritny uddannelse i Horsens
Læs mere


Nyhedsbillede

Øjne og økonomi hitter hos de unge


Unge vælger uddannelser med gode jobmuligheder, viser årets ansøgningstal på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist og finansøkonom, der oplever fremgang, mens ny uddannelse er kommet godt fra start
Læs mere


Nyhedsbillede

Kasseapparatet skiftes ud med erhvervsøkonomi


Pernille Lind Lippert har mange drømme for fremtiden, og en af dem er at blive revisor. Derfor har hun søgt ind på den videregående uddannelse til finansøkonom, for herigennem kan hun få opfyldt sin revisordrøm
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Stine løb med sejren sammen med Jyske Finans


Erhvervsakademi Dania overrakte onsdag en ny pris, som skal fremhæve de gode lokale praktikpladser. Vinderen blev Jyske Finans og finansøkonom Stine Skjødt
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Årets Dania-praktik: Jyske Finans nomineret til praktikpris


For første gang nogensinde har Jyske Finans haft en finansøkonom i praktik. Det har de gjort så godt, at de nu er med i finalen om titlen som Årets Dania-praktik. Tidligere studerende fra Dania har nomineret virksomheden
Læs mere


Nyhedsbillede

”Jeg sendte én ansøgning – og fik jobbet”


91,2 procent af finansøkonomerne fra Erhvervsakademi Dania er i job, mens landsgennemsnittet er på 76,2 procent. En af dem er Adisa Mesinovic, der er ejendomsmægler ved EDC
Læs mere


Nyhedsbillede

Jeg kan jo ikke spille professionel håndbold, til jeg bliver 70


Johan á Plógv Hansen på 21 er professionel håndboldspiller i BSV og i fuld gang med at læse Finansøkonom online på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania-studerende forbedrer byfest i Hobro


Studerende fra finansøkonom og logistikøkonom på Erhvervsakademi Dania i Hobro har arbejdet på at forbedre den lokale Ambu-byfest til glæde for borgere, besøgende og erhvervsliv i Mariagerfjord kommune.
Læs mere


Nyhedsbillede

Revisorerne Hostruphus vælger finansøkonomer fra Dania i Silkeborg


Finansøkonomer er modne, ambitiøse og har en høj faglighed. Det mener Revisorerne Hostruphus efter at have haft deres første praktikant fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Nu vil de have flere.
Læs mere 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1500
E-mail silkeborg@eadania.dk

Bredhøjvej 18
8600 Silkeborg
 
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1444
E-mail hobro@eadania.dk

Kirketoften 7
9500 Hobro
 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Hobro og Silkeborg 
 

"At arbejde med tal er min stærke side, og jeg vil gerne være revisor, når jeg er færdig"


Jeanette Bach, finansøkonomstuderende