Internationale muligheder

  • Læs et Semester i udlandet
  • Summer School i Vietnam
  • Tag i praktik i udlandet
  • Winter School i Malaga
  • Studieture til New York, Bruxelles og mange andre steder

Som studerende på Dania har du mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet som en integreret del af din uddannelse eller som et ekstrakurrikulært udlandsophold.

Herunder kan se hvilke muligheder du har og høre studerende fra Dania, som allerede har været på studie-eller praktikophold i udlandet, fortælle om deres oplevelser og erfaringer.

 

Læs et semester i udlandet

Som studerende på Dania har du mulighed for at tage et semester i udlandet under din uddannelse. Dette kan gøres som udvekslingsstuderende med ERASMUS støtte til en af vores partnerinstitutioner i Europa eller som udvekslingsstuderende til en af Danias partnere uden for Europa. Vi har bl.a. partnere i England, Frankrig, Tyskland og Holland – ligesom vi har internationale partnere i Vietnam, Sydkorea og Canada.

 

Praktik i udlandet

 

Praktikken er en vigtig del af din uddannelse på Dania, og du har rigtig gode muligheder for at tage din praktik i udlandet både med og uden ERASMUS støtte. Årligt er mere end 150 Dania studerende i praktik i en virksomhed i udlandet. At tage sin praktik i udlandet styrker dine internationale kompetencer og giver et globalt udsyn, hvilket positivt kan hjælpe dig i din videre karriere.

Vietnam Summer School

Hvert år i august organiserer Dania Vietnam Summer School sammen med vores internationale partner HUTECH University of Technology i Ho Chi Minh City, Vietnam.

Vietnam Summer School er på 14 dage og giver 5 ECTS-point, og er et tilbud til alle studerende på Dania. Forløbet tilbydes både som ekstrakurrikulær modul (det betyder i praksis, at du udvider din uddannelse) eller som meritgivende modul på visse uddannelser.

På sommerskolen undervises du i vietnamesisk sprog og interkulturel kommunikation – ligesom du lærer om forretningsførelse i Sydøstasien.

For at komme i betragtning til talentforløbet Vietnam Summer School skal du sende en motiveret ansøgning, og du skal til en optagelsessamtale. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles på baggrund af ansøgningerne og samtalerne. 

 

Malaga Winter School

 

Som studerende på Dania kan du deltage i Malaga Winter School, som finder sted i uge 7 og 8. Opholdet foregår hos vores spanske partner Santa Maria de los Angeles i Malaga.

Forløbet kan tages som ekstrakurrikulært forløb på 5 ECTS eller som meritgivende modul på visse uddannelser.

Malaga Winter School har fokus på metoden Design Thinking og kommunikation samt det sydspanske og marokkanske marked. 

For at komme i betragtning til talentforløbet Malaga Winter School skal du sende en motiveret ansøgning, og du skal til en optagelsessamtale. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles på baggrund af ansøgningerne og samtalerne. 

Læs hos Centre of Digital Media i Vancouver, Canada

Datamatikerstuderende fra Dania GAMES har en enestående chance for at komme til Vancouver. Her er der mulighed for at deltage i såkaldte industry projects på The Centre of Digital Media i Vancouver i Canada.

Studerende fra The Centre of Digital Media og Dania arbejder sammen i tværdisciplinære teams med en projektlieder fra en større virksomhed omkring udvikling af prototyper inden for feltet spil og/eller interaktionsdesign.

Sideløbende med projektarbejdet har de studerende mulighed for at følge fag på The Centre of Digital Media, Vancouver. Opholdet svarer til 30 ECTS, strækker sig over 4 måneder og gør det ud for de danske studerendes valgfrie del på 5. semester.

 

 

Der er et meget begrænset antal pladser, og Dania GAMES udvælger sammen med The Centre for Digital Media i Vancouver de datamatikerstuderende, som får mulighed for at deltage.

Flere deltagende studerende ender med vende tilbage til Vancouver for at afvikle deres praktik eller for at arbejde efter endt uddannelse. 

Studieture til udlandet

 

Alle uddannelser i Dania arrangerer studieture til udlandet. Fx organiserer vores uddannelser i Hobro studieture til både Budapest, Beijing og Shanghai, mens vores uddannelser i Skive har studieture til både Vietnam og New York. 

Under den enkelte uddannelse kan du læse om mulighederne specifikt for den uddannelse. 

Læs videre i udlandet

Som dimittend fra Dania har du mulighed for at bygge videre på din uddannelse hos en af vores internationale partneruniversiteter.

 

Internationalization @home

 

På Dania gør vi rigtig meget for bringe international inspiration hjem til dig på din uddannelse – sådan at ud kan få international kompetencer og erfaring uden nødvendigvis at tage til udlandet.

Dette gør vi igennem flere forskellige tiltag fx International Week, International Career Days og samarbejdsprojekter med internationale partneruniversiteter, som eksempelvis Fontys University of Applied Sciences i Holland.

Læs i Florida og arbejd i Disney World

Dania tilbyder studerende på serviceøkonomuddannelsen i Randers og Skive at tage 3. semester i USA. Der er lavet en samarbejdsaftale med Valencia College og Disney World i Orlando.

Du kommer til at følge undervisningen på Valencia College – og sideløbende hermed tager du din praktik hos Disney World. Opholdet i Florida starter i begyndelsen af august, og  du slutter i Florida i begyndelsen af januar. Tuition fee (Uddannelsens pris) samt kost og logi kan dækkes af SU og tilskud fra Disney World.

 

Kontakt international afdeling

 
International chef
Erhvervsakademi Dania
 
International Kommunikations- og marketing koordinator
Erhvervsakademi Dania
 
International mobilitetskoordinator
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?