Finans­økonom

Vil du kickstarte din finansielle karriere?

Vil du være ejendomsmægler, bankrådgiver eller revisor? Uddannelsen som finansøkonom giver dig en økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration nationalt og internationalt.

Du bliver rustet til forskellige job i den finansielle verden, og du kan, alt efter den retning du vælger, komme til at arbejde i banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglerkæder og realkreditinstitutter, fx som rådgiver, mellemleder eller konsulent.

 

Fakta

Titel

Finansøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar (kun Silkeborg) og august/september

Uddannelsesby

Hobro, Silkeborg og online

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Finansøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde holdundervisning, hvor undervisningen er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Erhvervs- og finansjura

  ”Erhvervs- og finansjura” vil introducere dig til den relevante jura, du som finansøkonom vil møde. Du vil eksempelvis lære om de særlige regler, der gælder, når man skal rådgive om økonomiske forhold.

  Fx kommer du også omkring reglerne for fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom og tinglysning.

 • Erhvervsøkonomi

  Her vil du få indsigt i den overordnede økonomiske praksis i finansielle virksomheder. Du vil lære at beskrive, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske udfordringer ud fra relevante teorier.

  Fx vil du lære om hovedstrukturer i regnskaber og om sammenhænge i årsrapporter og budgetter.

 • Finansielle virksomheder og markeder

  ”Finansielle virksomheder og markeder” handler om finanssektorens opbygning.

  Du lære de væsentligste forskellige typer finansielle ydelser og produkter at kende, og du vil lære, hvordan de hver især er relevante i forhold til forskellige kunder.

 • Kunde- og samarbejdsrelationer

  Hvordan man kommunikerer med henholdsvis kunder og øvrige samarbejdspartnere er noget af det, som du vil få en indsigt i her.

  Du vil eksempelvis lære at lave professionelle præsentationer over for en given målgruppe, og du vil lære at anvende teorier i forbindelse med salg til både erhvers- og privatkunder.

 • Statistik og metode

  Her vil du lære at forstå sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Det er noget, som dels skal hjælpe dig til at blive en bedre studerende, men det får en finansøkonomisk drejning, så det bliver særdeles relevant.

  Fx vil der være fokus på statistik og økonomisk metode.

 • Samfundsøkonomi

  ”Samfundsøkonomi” vil give dig viden om nationale og internationale økonomiske sammenhænge.

  Fx vil du lære om indkomst, renter og kurser samt om inflation og beskæftigelse.

 • Kommunikation

  ”Kommunikation” handler om det personlige møde og salg med både privat- og erhvervskunder.

  Du lærer fx at gennemføre de forskellige faser af et salg ud fra en veltilrettelagt salgs- og forhandlingsstrategi.

 • Privatøkonomi

  Her vil du få indsigt i, hvordan du analyserer en privatkundes økonomi. Du vil også lære, hvordan du rådgiver etisk korrekt.

Retninger

På 3. semester skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Hobro, Silkeborg og online (hører under Silkeborg).

 • Revision og økonomistyring

  Går du efter en karriere som revisor eller medarbejder i en økonomiafdeling i en offentlig eller privat virksomhed, så vælg retningen revision.

  Her kommer du til at få en bred indsigt i området omkring revision, økonomistyring, skat og moms.

 • Pengeinstitut

  Er din drøm at gøre karriere i en bank, en sparekasse eller i et realkreditinstitut, så skal du vælge retningen pengeinstitut.

  På retningen introduceres du til en række teorier og værktøjer, som du kan bruge i finansielle virksomheder.

 • Ejendomshandel

  Med retningen ejendomshandel vil du specialisere dig mod en karriere som ejendomsmægler.

  Du får indsigt i reglerne for handel med fast ejendom, og du bliver introduceret til både at være købers og sælgers mægler.

Læs online

Er du udlandsdansker, professionel eller deltidsprofessionel elitesportsudøver kan du læse til finansøkonom online. Det giver dig mulighed for at følge undervisningen ved en dansk uddannelsesinstitution selvom det ikke er muligt for dig at være fysisk tilstede. Er du atlet er det en god chance for at sikre dig selv en civil karriere når du ikke længere vil eller kan satse på din sport mere.

Du kan også få plads på online-holdet hvis du har en anden relevant beskæftige der gør, at du ikke umiddelbart kan følge undervisningen på et af vores campusser. Det er ikke nok at du har et fuldtidsjob, som du ikke ønsker at opsige. Onlineuddannelsen er ligeså omfangsrig som finansøkonom-uddannelsen med fysisk fremmøde.

Når du læser online er du tilknyttet vores campus i Silkeborg.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som Finansøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som Finansøkonom vil din praktik afhænge af, hvilken retning du har valgt. Din praktik vil dermed være med til at specialisere dig yderligere inden for den valgte retning.

Har du valgt revision og økonomistyring vil du fx kunne komme i praktik i en økonomiafdeling eller i et revisionsfirma. Pengeinstitut-retningen vil oftest føre til en praktik i en bank, sparekasse eller et realkreditselskab mens ejendomshandel vil føre til en praktik hos en ejendomsmægler.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet..

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som finansøkonom kan du fx kickstarte din karriere i finansverdenen.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Desuden skal følgende fag være bestået. Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Bemærk, at søger du optagelse via kvote 1 med en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiekoordinator
Silkeborg
 
Studiekoordinator
Hobro
 
Studiesekretær
Silkeborg
 
Studiesekretær
Hobro

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til finansøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som Finansøkonom kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du få merit, så du kan læse en finansbachelor på kun 2 år.

  Der findes også muligheden for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som Finansøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere i Hobro

 
Lektor
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Underviser
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Adjunkt
Hobro
 
Lektor
Hobro
 
Studiekoordinator
Hobro

Undervisere i Silkeborg

 
Administrativ koordinator
Silkeborg
 
Studiekoordinator (orlov)
Silkeborg
 
Lektor
Silkeborg
 
Adjunkt
Silkeborg
 
Underviser
Silkeborg
 
Lektor
Silkeborg
 
Adjunkt
Silkeborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?