Del siden
 
       
 

Finans­økonom

Vil du kickstarte din finansielle karriere?

Vil du være ejendomsmægler, bankrådgiver eller revisor? Uddannelsen som finansøkonom giver dig en økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration nationalt og internationalt.

Du bliver rustet til forskellige job i den finansielle verden, og du kan, alt efter den retning du vælger, komme til at arbejde i banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglerkæder og realkreditinstitutter, fx som rådgiver, ejendomsmægler, mellemleder, konsulent eller arbejde med økonomistyring i en virksomhed.

Video

Fakta

Titel

Finansøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar (kun Silkeborg) og september

Uddannelsesby

Hobro, Silkeborg og online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Finansøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde både klasseundervisning og gruppebaseret projektarbejde - begge dele er praksisorienteret og virkelighedsnært. Du vil blandt andet stifte bekendtskab med virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne skal afprøves i praksis. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Erhvervs- og finansjura

  ”Erhvervs- og finansjura” vil introducere dig til den relevante jura, du som finansøkonom vil møde. Du vil blandt andet lære om de særlige regler, der gælder, når man skal rådgive om økonomiske forhold.

  Du kommer også omkring reglerne for fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom og tinglysning.

 • Erhvervsøkonomi

  I den erhvervsøkonomiske del af finansøkonomuddannelsen vil du få indsigt i den overordnede økonomiske praksis i finansielle virksomheder. Du vil lære at beskrive, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske udfordringer ud fra relevante teorier.

  Du vil fx lære om hovedstrukturer i regnskaber og om sammenhænge i årsrapporter og budgetter.

 • Branchekendskab

  ”Branchekendskab” handler om finanssektorens opbygning.

  Du lærer de væsentligste forskellige typer finansielle ydelser og produkter at kende, og du vil lære, hvordan de hver især er relevante i forhold til forskellige kunder.

 • Salg og digital kommunikation

  Hvordan man kommunikerer med henholdsvis kunder og øvrige samarbejdspartnere er noget af det, som du vil få en indsigt i dette kerneområde af finansøkonomuddannelsen.

  Du vil eksempelvis lære at lave professionelle præsentationer over for en given målgruppe, og du vil lære at anvende teorier i forbindelse med salg til både erhvers- og privatkunder.

  Derudover lærer du, hvordan du planlægger og gennemfører det fysiske møde med kunden samt hvilke forhold, der gør sig gældende, hvis mødet skal foregå som onlinemøde.

  I fagene salg og digital kommunikation lærer du ligeledes at aflæse persontyper, og ikke mindst blive klogere på dine egne stærke og svage sider som person. Endvidere lærer du hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på i den digitale kommunikation, når korrespondancen skal foregå via mail eller på sociale medier.

 • Statistik og metode

  Inden for området metode lære du hvordan sammenhængen er imellem problemformulering og viden, valg af metode samt resultat. Du vil lære om indsamling af data, dataudvælgelse, analyse og afrapportering, samt præsentation heraf. Statistikfaget bidrager til at du lære at anvende statistisk analyse på dine data til vurdering af relevante problemstillinger i det finansielle erhverv. Fagene er i særdeleshed relevante i forhold til at skrive skriftlige rapporter på uddannelsen med en god struktur.

 • Samfundsøkonomi

  ”Samfundsøkonomi” vil give dig viden om nationale og internationale økonomiske sammenhænge.

  For eksempel vil du lære om indkomst, renter og kurser samt om inflation og beskæftigelse.

 • Privatøkonomi

  I den privatøkonomiske del af uddannelsen vil du få indsigt i, hvordan du analyserer en privatkundes økonomi. Du vil også lære, hvordan du rådgiver etisk korrekt.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Læs til finansøkonom online

Passer et onlinestudie bedre til din hverdag end et studie med fremmøde i Hobro eller Silkeborg, så kan du overveje at læse til finansøkonom online.

Det er samme uddannelse - undervisningen foregår bare online. 

Det betyder, at du fx kan passe din professionelle sportskarriere ved siden af, eller uddanne dig selvom du bor i udlandet. Læs mere om onlineuddannelsen.

Retninger

dit 3. semester af finansøkonomuddannelsen skal du vælge en specialiseret retning. Retningen du vælger fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som en finansøkonomuddannelse giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Bliv ejendomsmægler, revisor, ejendomsadministrator eller gør karriere i en bank

Vil du gerne læse uddannelsen til ejendomsmægler eller ejendomsadministrator? Eller måske er revision og bankverdenen mere noget for dig? Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Hobro, Silkeborg og online.

Specialet udbyddes online/hybrid.

 • Revision og økonomistyring

  Går du efter en karriere som revisor eller medarbejder i en økonomiafdeling i en offentlig eller privat virksomhed, så vælg retningen revision.

  Her kommer du til at få en bred indsigt i området omkring revision, økonomistyring, skat og moms.

   

 • Pengeinstitut

  Er din drøm at gøre karriere i en bank, en sparekasse eller i et realkreditinstitut, så skal du vælge retningen pengeinstitut.

  På retningen introduceres du til en række teorier og værktøjer, som du kan bruge i finansielle virksomheder.

   

 • Ejendomshandel

  Med retningen ejendomshandel vil du specialisere dig mod en karriere som ejendomsmægler.

  Du får indsigt i reglerne for handel med fast ejendom, og du bliver introduceret til både at være købers og sælgers mægler.

   

 • Ejendomsadministration

  Med retningen Ejendomsadministration bliver du typisk Property Manager eller ejendomsadministrator, og du vil arbejde med at administrere udlejningsejendomme, andelsboligforeninger m.m. Du vil få indsigt i, hvordan en investor får bedst mulig afkast af sin investerede kapital, hvad enten det er en udlejningsejendom med boliglejemål, eller det er en produktionsejendom.

   

Praktik

uddannelsen til Finansøkonom skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet giver dig mulighed for at forbinde din teoretiske viden med praktiske opgaver, som du vil møde som færdiguddannet.

I praktikforløbet vil du opleve, hvordan dit fremtidige job kan se ud, samt hvilke jobfunktioner du kan bidrage til. Foruden at få et realistisk billede af dit fremtidige job, giver praktikken dig også relevant erhvervserfaring, som du kan bruge i et finansøkonom job som nyuddannet.  

Hvor kan du komme i praktik?

Som Finansøkonom vil din praktik afhænge af, hvilken retning du har valgt. Din praktik vil dermed være med til at specialisere dig yderligere inden for din valgte retning, og det er en god måde at forberede dig til et fremtidigt finansøkonom job.

Har du valgt revision og økonomistyring vil du fx kunne komme i praktik i en økonomiafdeling eller i et revisionsfirma. Pengeinstitut-retningen vil oftest føre til praktik i en bank, sparekasse eller et realkreditselskab, mens ejendomshandel vil føre til praktik hos en ejendomsmægler.

Hvordan finder du din praktikplads?

Du og din praktikvejleder finder i samarbejde en praktikplads, der passer til dig. Og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikforløbet. Vi godkender alle praktikvirksomheder og praktikaftaler, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte af dine tre måneders praktik. Praktikken kan også foregå i udlandet.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som finansøkonom kan du fx kickstarte din karriere i finansverdenen.

 
 

Du kan fx blive

 • Bankrådgiver
 • Privatkunderådgiver
 • Filialdirektør
 • Ejendomsmægler
 • Revisor
 • Ejendomsadministrator
 • Controller
 • Overassistent i Skatteministeriet
 • Fuldmægtig i Skatteministeriet

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Desuden skal følgende fag være bestået. Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som finansøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser.

  https://eadania.dk/vejledning/optagelse/studieforberedende-kurser/    

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart (inkl. vinterstudiestart)

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august/september og januar/februar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi går særligt op i, at du trives på dit studie, og derfor fokuserer vores undervisere på, at du trives både fagligt og socialt uddannelsen. Studemiljøet på Erhvervsakademi Dania er nærværende og vi er ikke bange for at gå den ekstra mil for din trivsel. 

Undervisningen er virkelighedsnær og foregår oftest på mindre hold, så du har mulighed for at stille spørgsmål og lære under optimale forhold. Det gør også springet fra elev til studerende så blidt og naturligt som muligt.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde i udlandet, og er du interesseret i andre kulturer? Så kan du tjekke dine internationale muligheder for praktik eller studie i udlandet hos Erhvervsakademi Dania her. International erfaring kan nemlig både give dig en oplevelse for livet og ekstra plusser på dit CV.

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Silkeborg
Lektor, Studievejleder & -koordinator for Finansøkonom
Silkeborg
Studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til finansøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som finansøkonom kan du også læse videre og bygge
  ovenpå.

  Der er fx mulighed for merit, hvis du vil læse videre på bachelor-uddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller professionsbacheloren i finans.
  Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i sportsmanagement,
  i dataanalyse eller i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som finansøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Læs videre på finansbachelor uddannelsen

  Som finansøkonom kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen. Du får merit for en række fag – afhængig af, om du er færdiguddannet, eller ønsker at flytte uddannelse efter dit 3. semester.

  Læs mere her.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Hobro

  Silkeborg

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Hobro

  Silkeborg

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Hobro

Lektor
Hobro
Studiekoordinator
Hobro
Adjunkt
Hobro
Underviser
Hobro
Lektor
Hobro
Adjunkt
Hobro
Hobro

Undervisere i Silkeborg

Lektor, Studievejleder & -koordinator for Finansøkonom
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Professionsbachelor i Finans
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg
Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Du kan også overveje at læse

Nyuddannet og med job – der skulle en fighterindsats til!

18.06.2024

30-årige Tina Grusgaard Jensen fra Stevnstrup har det godt. Det har hun også god grund til, for hun er lige dimitteret fra finansøkonomuddannelsen og nu venter en trainee-stilling hos LandboNord. Men vejen til dimission og nyt job har ikke været uden bump på vejen.

Christian er finansøkonom-studerende og sælger peanutbutter for 7-cifrede beløb

02.04.2024

Det er 27-årige Christian E. Errboe, som står bag firmaet Peanutbutter Pusheren. Idéen opstod en aften, hvor Christian hældte en pose peanuts op i sin mors blender og trykkede på start. Blenderen er siden skiftet ud med produktions- og lagerlokaler på 100 kvm.

Pengemette deler ikke sin viden om penge for pengenes skyld

13.03.2024

Det er Mette Ahnfeldt Grinsted, der står bag aliasset @pengemette. Hun arbejder til daglig som personlig rådgiver i Danske Bank, og sideløbende driver Mette Instagramprofilen @pengemette.

Studerende fra hele verden kom til fysisk studiestart

04.09.2023

Helt usædvanligt var parkeringspladsen foran Dania i Hobro fyldt i lørdags. Her kiggede nye online-studerende på fra hele verden nemlig forbi til introdag - den eneste gang i løbet af det 2-årige studie, hvor de studerende mødes fysisk

AGF-profil Steffen Rasmussen koblede fodbold med onlinestudiet til finansøkonom

22.03.2023

Det er fedt at spille fodbold professionelt, men en dag kan kroppen ikke mere. Det ved de fleste, og det vidste Steffen Rasmussen også. Han har gennem 17 år spillet for AGF, og for at forberede sig på livet efter fodbold læste han til online finansøkonom hos os. - Der er mange virksomheder, som kan gøre brug af de kvaliteter, man har som elitesportsudøver, men man er også nødt til at få noget i rygsækken til at bakke det op, forklarer Steffen Rasmussen, der i dag har job ved OK, hvor han arbejder med salg af smøremidler og bruger de kompetencer, han har med sig fra uddannelsen.

Se video

Vietnam Summer School gav Malene Pedersen venner for livet

07.03.2023

Hun var som studerende på finansøkonom online med på Vietnam Summer School i sommer. Her er hendes Q&A om turen og bedste fotos fra rejsen

Hjalp denne side dig?