Del siden
 
       
 
 

Økonomi og ressourcestyring

Vil du lave de mest korrekte budgetter og regnskaber?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Læs også

Se studieordningen

Indhold

Ønsker du en karriere i en økonomiafdeling i enten en privat virksomhed eller i det offentlige, så er deltidsuddannelsen i økonomi og ressourcestyring et godt valg for dig.

Her får du styrket dine kompetencer i at analysere og planlægge i et bredt øknomisk- og ressourcestyrings-mæssigt perspektiv.

Med uddannelsen kan du også arbejde med styring af økonomi og andre ressourcer i virksomheder. Fx lærer du hvordan du udarbejder budgetter og følger op med budgetkontrol. Ligesom du efter endt uddannelse kan vurdere årsregnskaber og udføre risikovurderinger på økonomiområdet.

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der allerede har snust til arbejdet i en økonomiafdeling.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i økonomi og ressourcestyring består af en række obligatoriske moduler, nogle valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Du kan læse modulerne i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Hobro

Planlagte hold og tilmelding

Økonomistyring i praksis

Økonomi og ressourcestyring
Randers SØ
Dagundervisning:
08.00-15.25
Start:
02.09.2019

>
Slut:
30.10.2019
Tilmeld

5000 kr

Mødedatoer:

7,5 undervisningsdage + eksamen (datoer på vej)

Eksamen:

mundtlig

Tilmeldingsfrist:

19.08.2019

 

Prisen er inklusiv forplejning

Kontakt Tina Kring Nissen med praktiske spørgsmål

Erhvervsøkonomi

Økonomi og ressourcestyring
Randers SØ
Aftenundervisning:
17.45-21.05
Start:
09.09.2019

>
Slut:
06.01.2020
Tilmeld

4000 kr

Mødedatoer:

14 aftener (ugedag endnu ikke fastlagt)

Eksamen:

skriftlig 06.01.2020

Tilmeldingsfrist:

19.08.2019

 

 

Kontakt Tina Kring Nissen med praktiske spørgsmål

Global økonomi

Økonomi og ressourcestyring
Hobro
Aftenundervisning:
17.30-20.45
Start:
09.09.2019

>
Slut:
08.01.2020
Tilmeld

4000 kr

Mødedatoer:

14 onsdage

Eksamen:

Skriftlig 08.01.2020

Tilmeldingsfrist:

16.08.2019

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Statistik

Økonomi og ressourcestyring
Hobro
Aftenundervisning:
17.30-20.45
Start:
09.09.2019

>
Slut:
08.01.2020
Tilmeld

4000 kr

Mødedatoer:

14 tirsdage

Eksamen:

Skriftlig 08.01.2020

Tilmeldingsfrist:

16.08.2019

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Årsrapport og regnskabsanalyse

Økonomi og ressourcestyring
Randers SØ
Aftenundervisning:
17.45-21.05
Start:
09.09.2019

>
Slut:
07.01.2020
Tilmeld

4000 kr

Mødedatoer:

14 aftener (ugedag endnu ikke fastlagt)

Eksamen:

skriftlig 07.01.2020

Tilmeldingsfrist:

19.08.2019

 

 

Kontakt Tina Kring Nissen med praktiske spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?