Økonomi og ressourcestyring

Vil du lave de mest korrekte budgetter og regnskaber?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Læs også

Se studieordningen

Indhold

Ønsker du en karriere i en økonomiafdeling i enten en privat virksomhed eller i det offentlige, så er deltidsuddannelsen i økonomi og ressourcestyring et godt valg for dig.

Her får du styrket dine kompetencer i at analysere og planlægge i et bredt øknomisk- og ressourcestyrings-mæssigt perspektiv.

Med uddannelsen kan du også arbejde med styring af økonomi og andre ressourcer i virksomheder. Fx lærer du hvordan du udarbejder budgetter og følger op med budgetkontrol. Ligesom du efter endt uddannelse kan vurdere årsregnskaber og udføre risikovurderinger på økonomiområdet.

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der allerede har snust til arbejdet i en økonomiafdeling.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i økonomi og ressourcestyring består af en række obligatoriske moduler, nogle valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Du kan læse modulerne i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

 • Obligatoriske moduler

  Obligatorisk

  • Erhvervsøkonomi (10 ECTS-point)
  • Økonomistyring i praksis (10 ECTS-point)

   

 • Valgfrie moduler

  Vælg 30 point

  • Regneark til økonomistyring (10 ECTS-point)
  • Global økonomi (10 ECTS-point)
  • Statistik (10 ECTS-point)
  • Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS-point)

   

  10 ECTS-point må vælges blandt moduler på andre akademiuddannelser.

 • Afsluttende projekt

  Finalen

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Erhvervsøkonomi

Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
Randers SØ
Aftenundervisning:
17.45 - 21.05
Start:
27.02.2018

>
Slut:
04.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

Tirsdag aften uge 9 til 22

Eksamen:

Skriftlig 04.06.18

Tilmeldingsfrist:

26.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Regneark til økonomistyring

Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
Randers SØ
Aftenundervisning:
17.45 - 21.05
Start:
28.02.2018

>
Slut:
06.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

Onsdag aften uge 9 - 22

Eksamen:

Skriftlig 06.06.18

Tilmeldingsfrist:

27.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Global Økonomi

Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
Hobro
Aftenundervisning:
17.30 - 20.45
Start:
01.03.2018

>
Slut:
07.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

Torsdag aften uge 9 - 22.

Eksamen:

Skriftlig 07.06.18

Tilmeldingsfrist:

28.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Afsluttende eksamensprojekt i økonomi- og ressourc

Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
Udbydes i flere byer
Dagundervisning:
Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers
Start:
05.03.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

6600 kr

Mødedatoer:

Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers. Herefter individuel vejledning lokalt. Noter i bemærkninger hvilken by du ønsker vejledning i.

Tilmeldingsfrist:

19.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis.

Hjalp denne side dig?