Del siden
 
       
 

Forskning og udvikling

Erhvervsakademi Danias udviklings- og forskningsafdeling danner den overordnede ramme for udviklings- og forskningsarbejdet og understøtter de faglige miljøers arbejde med forskning- og udviklingsprojekter med henblik på sikring af et tidssvarende videngrundlag for udbud af uddannelser.