Del siden
 
       
 

Hotel- og restaurationsbranchen

Et samarbejde mellem Hotel- og restaurationsbranchen og Erhvervsakademi Dania - Branchens mest kompetente lederuddannelse

Hotel- og restaurationsbranchen og Erhvervsakademi Dania er gået sammen om at udvikle og udbyde en skræddersyet akademiuddannelse i hospitality til såvel nuværende som kommende ledere inden for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

Uddannelsen foregår som online undervisning, hvilket betyder du kan tilgå undervisningen uanset hvor i landet du befinder dig.

Branchens mest kompetente lederuddannelse er skræddersyet til dig, der arbejder som leder i hotel- og restaurationsbranchen eller har et ønske om at komme til det.

Med uddannelsen, der er udviklet i samarbejde mellem HORESTA og Erhvervsakademi Dania har du mulighed for at læse mens du er i job og gør karriere.

Med uddannelsen bliver du i stand til at

 • forstå egen personprofil og hvordan du bruger værktøjet i din ledelse
 • håndtere både strategisk og praktisk lederskab
 • kommunikere og informere på tværs af organisationen
 • forebygge og løse konflikter
 • analysere og løse de udfordringer, som den moderne leder stilles overfor
 • lære at skabe et godt arbejdsmiljø, så dine medarbejdere trives og kan udvikle sig – og så du kan tiltrække nye
 • viden til arbejdet med at udarbejde og implementere virksomhedens bæredygtige strategi
 • branchecertificering i ESG-rapportering.

Et fag strækker sig over 3 måneder og giver 10 ECTS. Der er 7 undervisningsdage i alt pr fag, og undervisningen forgår i i tidsrummet fra kl. 9.00 – 15.30.

Er du forhindret i at deltage på enkelte dage, har du mulighed for at se optagelser og læse op på evt. andet materiale efterfølgende. Vi anbefaler dog, at du prioriterer at deltage fysisk eller online mens undervisningen foregår, da det giver mulighed for at deltage aktivti i undervisningen med underviser og dine medstuderende, hvilket giver et større læringsudbytte.

Undervisningen er baseret på teknologier af højeste kvalitet som Moodle og Zoom, hvorfor du på én gang oplever en uddannelse af høj kvalitet og nærvær samtidig med stor fleksibilitet i forhold til din jobmæssige situation. Modulerne kan tages i den rækkefølge du ønsker, men vi anbefaler at starte med ”Ledelse i praksis”, da faget rummer de grundlæggende ledelsesteorier.

 • Ledelse i praksis

  På modulet Ledelse i praksis får du en unik mulighed for at forfine din forståelse for det personlige lederskab i den komplekse virkelighed, du står overfor i dagligdagen. Gennem dette modul får du adgang til et væld af teoretiske redskaber, der vil ruste dig til at evaluere og justere håndgribelige udfordringer, du møder i din ledelsesmæssige rolle.

  Du vil opnå dyb indsigt i din egen stil og tilgang som leder, hvilket giver dig mulighed for at skabe en målrettet strategi for din personlige udvikling inden for ledelse. Denne fordybelse gør det muligt for dig at formidle ledelsesmæssige problemstillinger og deres løsningsmuligheder på en effektiv måde til dine medarbejdere og samarbejdspartnere.

  På dette modul vil du lære at varetage ledelsesmæssige funktioner på en mere effektiv måde, samt at evaluere udfordringer og tilpasse arbejdsgange og -processer for bedre resultater. Du vil desuden blive i stand til at skabe en plan for din egen udvikling som leder og anvende ledelseskommunikation med en stærk fokus på overbevisende formidling.

  Modulet vil ruste dig til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet, både på et operationelt og taktisk niveau. Derudover vil du få mulighed for at reflektere dybtgående over din egen ledelsespraksis i din specifikke erhvervskontekst. Trin for trin, vil dette modul styrke din evne til at navigere gennem komplekse ledelsesmæssige udfordringer med fornyet klarhed og kompetence. En dybere forståelse for ledelse venter dig på dette spændende modul.

 • Virksomhedens bæredygtige strategi/ESG

  I dette fag arbejder du med nøgletal i forhold til bæredygtigt regnskab og forståelse for at indsamle klima- og bæredygtighedsdata.

  Vi arbejder ud fra den branche-standart, som HORESTA har udarbejdet omkring værdikæden til brug i udarbejdelse af ESG-rapporten

  Du vil få:

  • Viden om nye arbejdsgange i forhold til det økonomiske og bæredygtige regnskab
  • Viden om at integrere KPI´er for bæredygtighed med de finansielle KPI´er
  • Viden om langsigtet tænkning og investeringer
  • Viden om profit, kredit og kapital i forhold til klimaregnskab
  • Viden om nøgletal og krav til ESG - rapportering og samarbejdspartnere
 • Arbejdsmiljøledelse

  Sådan fremmer du trivsel og arbejdsglæde blandt dine medarbejdere. Er du allerede leder for en gruppe engagerede og tilfredse kolleger, eller føler du, at der er plads til mere arbejdsglæde? Modulet tilbyder en spændende og intensiv rejse, hvor du vil lære at skabe et positivt arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og udvikling blandt dine medarbejdere – og samtidig gør din enhed attraktiv for nye talenter.

  Vi dykker ned i essentielle områder, herunder:

  • Forandringsledelse
  • Ledelse af den unge generation
  • Overgangen fra kollega til leder
  • Personlig udvikling og teamudvikling
  • Kultur i organisationen
  • Fokus på det psykiske arbejdsmiljø i branchen
  • Den innovative organisation

  Dette modul er ikke kun en investering i dine lederfærdigheder, men også i det trivselsniveau, der vil præge din arbejdsplads. Gå med os på denne rejse mod et mere inspirerende og glædesfyldt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, udvikler sig og tiltrækker nye talenter.

 • Kommunikation i praksis

  På dette modul fokuserer vi på at gøre dig bevidst om din egen og andres kommunikation med det formål ikke blot at kommunikere, men at kommunikere på en fremragende måde.

  I Kommunikation i praksis retter vi en skarp opmærksomhed mod din daglige kommunikation med kollegaer, kunder og gæster. Vi udforsker personprofiler ud fra Garuda-modellen og undersøger, hvorfor andre reagerer på din kommunikation, som de gør. Målet er at forstå de forskellige profiler og finde den mest effektive kommunikationsstil til hver enkelt.

  Selvom vi har kommunikeret siden vores fødsel, foregår en stor del af vores kommunikation næsten på autopilot, og derfor er vi ikke altid bevidste om vores egen kommunikation.

  Dette modul dykker ned i forskellige kommunikationsmodeller og giver dig indsigt i både den indre og ydre kommunikation. Det giver dig muligheden for at forstå de mange facetter af kommunikation på en let forståelig måde.

  Vores undervisning sigter mod at skabe bevidsthed om både din egen og andres kommunikation. Du vil få konkrete redskaber til at styrke din kommunikation, undgå misforståelser og øge motivationen samt effektiviteten. Vi arbejder både med afsender- og modtagerrollen og lærer dig at tilpasse dit sprog og din kommunikation til forskellige situationer.

  Vores mål er at gøre teorierne meningsfulde i din hverdag og at skabe en varig forbedring i dine kommunikationsfærdigheder, hvilket gerne skulle resultere i et mere givende samarbejdsmiljø.

 • Coaching og konflikthåndtering

  På dette modul lærer du ikke bare at forstå andres behov - selv dem der er forskellige fra dine egne - men også hvordan du kan skabe en dybtfølt fælles forståelse og respekt mellem mennesker.

  Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen for de fleste. Som leder eller medarbejder støder man ofte på konfliktsituationer, store såvel som små, der kræver håndtering. Modulet Coaching og Konflikthåndtering, tilbyder konkrete redskaber til at forebygge, håndtere og effektivt løse disse konflikter. Vi fokuserer på at skabe en atmosfære af tryghed, hvori konflikter kan opfattes og løses konstruktivt.

  Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag som leder eller medarbejder, og kobler teoretiske principper direkte til praktisk anvendelse. Du vil erhverve konkrete værktøjer, som du umiddelbart kan implementere i din egen praksis efter hver undervisningssession.

  Coaching er kunsten at stille de rette spørgsmål - spørgsmål, der ikke kun skaber forståelse for den der spørger, men også for den der svarer. Gennem denne uddannelse vil du lære forskellige modeller, som kan bruges øjeblikkeligt. De teknikker, du tilegner dig i coaching, vil styrke din evne til at analysere, forstå og effektivt håndtere konflikter.

  I bund og grund er formålet med dette modul at skabe en arbejdsatmosfære, hvor du føler dig kompetent, tryg, og hvor du oplever en følelse af samhørighed og glæde. Dette vil i sidste ende gøre det lettere for dig at motivere både dig selv, dine kollegaer og dine medarbejdere. I vil også opnå større evner til at kommunikere effektivt og skabe stærkere sammenhold i jeres arbejdsfællesskab. Trin for trin vil dette fag styrke din evne til at håndtere og opløse konflikter på en måde, der skaber et mere positivt og produktivt arbejdsmiljø.

 • Afgangsprojekt

  Afgangsprojektet udgør den afsluttende opgave, strakt over maksimalt 25 sider, der fungerer som kronen på værket inden for din uddannelse. Dette projekt er en manifestation af den samlede viden, du har tilegnet dig i løbet af studieforløbet, hvor du dokumenterer din evne til at anvende teorier, metoder og modeller til løsning af en praktisk case.

  Du har mulighed for at udarbejde dette skriftlige afgangsprojekt i grupper af op til maksimalt 4 studerende. Projektets maksimale omfang kan dermed øges med 10 normalsider per studerende.

  Valget af emne eller case er helt op til dig selv, gerne i samarbejde med din vejleder, som vil følge dig gennem hele processen og yde støtte undervejs. Det er en mulighed for at dykke ned i et emne, der interesserer dig, og demonstrere dine færdigheder i praksis med vejledning og opbakning fra en erfaren vejleder.

Aktuelle muligheder

Virksomhedens bæredygtige strategi

Bæredygtighed & grøn omstilling
Randers SØ
Dagundervisning - Online
-
Start:
26.09.2024

>
Slut:
13.12.2024
Tilmeld

8000 kr

Mødedatoer:

26.09 + 10.10 + 22.10 + 31.10 + 07.11 + 28.11

Eksamen:

Mundtlig 13.12.2024

Tilmeldingsfrist:

05.09.2024
Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Vil du have information, når vi opretter nye forløb i samarbejde med Horesta? 

Udfyld formularen herunder, så sender vi dig en email, når nye forløb oprettes. 

Kontakt og spørgsmål

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

   

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?