Organisation og arbejdspsykologi

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt (8 sider) og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets/arbejdspsykologiens processer og problemstillinger og derved kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger.

Indhold

 • organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektre
 1. Organisationsstruktur
 2. Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder
 3. Organisationskultur
 • arbejdspsykologi
 1. Motivation i arbejdslivet
 2. Trivsel og arbejdsmiljø
 3. Team og individer
 • metodeteori med fokus på dataindsamling og metode.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • inden for organisations- og det arbejdspsykologiske område eller i et bredere perspektiv på området have udviklingsbaseret viden, teori, praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel
 • kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for fagområdet.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • kunne vurdere praksisnære organisatoriske problemstillinger og anvise justeringer afn arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • kunne formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne indgå i/ eller håndtere udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til organisatoriske ramme og muligheder
 • kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til den organisatoriske praksis
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område
 • i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

 

Planlagte hold i akademifaget organisation og arbejdspsykologi kan du tilmelde dig herunder.

Organisation og arbejdspsykologi

Viborg
Periode: 30-04-2018 til 14-06-2018
Pris: 5900
Mødetid: 8.00-15.30
Datoer: 30/4 + 2/5 + 7/5 + 9/5 + 14/5 + 16/5 + 29/5 + 4/6 (½ dag) + mdt. eks. 14/6 2018
Startdato: 30-04-2018
Slutdato: 14-06-2018
Mødetid: 8.00-15.30
Datoer: 30/4 + 2/5 + 7/5 + 9/5 + 14/5 + 16/5 + 29/5 + 4/6 (½ dag) + mdt. eks. 14/6 2018
Pris: 5900

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i organisation og arbejdspsykologi. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.