Organisation og arbejdspsykologi

Omfang: 10 ECTS-point

Eksamensform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt (8 sider) og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Formål

At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets/arbejdspsykologiens processer og problemstillinger og derved kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger.

Indhold

 • organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektre
 1. Organisationsstruktur
 2. Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder
 3. Organisationskultur
 • arbejdspsykologi
 1. Motivation i arbejdslivet
 2. Trivsel og arbejdsmiljø
 3. Team og individer
 • metodeteori med fokus på dataindsamling og metode.

Læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal:

 • inden for organisations- og det arbejdspsykologiske område eller i et bredere perspektiv på området have udviklingsbaseret viden, teori, praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel
 • kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for fagområdet.

Færdigheder
Den studerende skal:

 • kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • kunne vurdere praksisnære organisatoriske problemstillinger og anvise justeringer afn arbejdsgange og arbejdsprocesser
 • kunne formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

 • kunne indgå i/ eller håndtere udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til organisatoriske ramme og muligheder
 • kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til den organisatoriske praksis
 • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område
 • i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

 

Planlagte hold i akademifaget organisation og arbejdspsykologi kan du tilmelde dig herunder.

Organisation og arbejdspsykologi

Silkeborg
Periode: 06-11-2017 til 15-12-2017
Pris: 4500
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 8/11 + 9/11 + 15/11 + 16/11 + 22/11 + 29/11 + 30/11 + 6/12 (1/2 dag) + mundtlig eksamen d. 18/12-17
Startdato: 06-11-2017
Slutdato: 15-12-2017
Mødetid: 08:00-15:25
Datoer: 8/11 + 9/11 + 15/11 + 16/11 + 22/11 + 29/11 + 30/11 + 6/12 (1/2 dag) + mundtlig eksamen d. 18/12-17
Pris: 4500

Organisation og arbejdspsykologi

Viborg
Periode: 07-11-2017 til 18-12-2017
Pris: 5700
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 7/11 + 9/11 + 14/11 + 16/11 + 20/11 + 22/11 + 30/11 + 5/12 (½ dag) + eks. d. 18/12 2017
Startdato: 07-11-2017
Slutdato: 18-12-2017
Mødetid: 08.00-15.25
Datoer: 7/11 + 9/11 + 14/11 + 16/11 + 20/11 + 22/11 + 30/11 + 5/12 (½ dag) + eks. d. 18/12 2017
Pris: 5700

Organisation og arbejdspsykologi - SOSU

Silkeborg
Periode: 24-10-2017 til 19-12-2017
Pris: 5500
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 24/10 + 31/10 + 7/11 + 14/11 + 21/11 + 28/11 + 4/12 + 11/12 + eks. 19/12 2017
Startdato: 24-10-2017
Slutdato: 19-12-2017
Mødetid: 8.00-15.25
Datoer: 24/10 + 31/10 + 7/11 + 14/11 + 21/11 + 28/11 + 4/12 + 11/12 + eks. 19/12 2017
Pris: 5500

Er her tomt, er der ingen planlagte hold i organisation og arbejdspsykologi. Send en mail til knie@eadania.dk, hvis du vil have besked, så snart vi opretter et hold igen.