Midtvejsrapport

Rapporten udfyldes midtvejs i praktikforløbet umiddelbart efter, at du som praktikvejleder har haft kontakt og dialog med både praktikant og kontaktperson hos virksomheden. Kontakten kan være etableret i form af et besøg på praktikstedet, telefonsamtale, Skype eller lignende dialogform.

Husk at have det ID nummer klar, der matcher praktikaftalen i CRM systemet (SIS-HOPL-ID). Dette nummer findes sammen med din kopi af praktikaftalen i Vejleder-resumeet sendt til dig på mail. Er du i tvivl, så kontakt din lokale CRM bruger (praktikkoordinator/ studiesekretær)

Der udfyldes én rapport per studerende i praktik. Rapporten udfyldes af den studerendes praktikvejleder fra Erhvervsakademi Dania. 

Når du har trykket på knappen, skal du scrolle op igen i din browser.