Del siden
 
       
 

Studenterdemokrati

Studenterdemokrati er en vigtig del af Danias organisation, og derfor har Dania De Studerendes Råd (DSR), hvorigennem du som studerende kan få indflydelse på blandt andet undervisningsmiljøet, de fysiske rammer, trivsel og meget mere. På Erhvervsakademi Dania har vi et Studerendes Råd på campus-niveau (DSR-lokalt) og et på tværgående Dania niveau (DSR-Dania). Begge råd eksisterer både i et online og fysisk format alt efter om du er studerende på en online eller en uddannelse med fysisk tilstedeværelse.

TILSKUD TIL DE STUDERENDES RÅD

Videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeles årligt et tilskud på finansloven, der er øremærket institutionernes studenterorganisationer.

Dania modtog i 2023: 23.252 kr.

Midlerne fordeles på baggrund af antal studerende på Danias campusser.

Hjalp denne side dig?