Del siden
 
       
 

ESG-rapportering

Fakta

Akademiuddannelse

Bæredygtighed og grøn omstilling

Omfang

5 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

Indhold

På modulet her lærer du centrale principper, begreber og modeller i relation til ESG-rapportering, lovgivning, krav og standarder for ESG-rapportering og analyseværktøjer til beregning af virksomheders ESG.

Når du har gennemført forløbet, kan du

 • teori, principper og metode for ESG-rapportering
 • lovgivning og standarder for ESG-rapportering
 • gennemføre relevante analyser som danner grundlag for ESG-rapporteringen
 • kortlægge, vurdere og fastlægge mål og handlinger inden for E, S og G
 • formidle indholdet af ESG-rapporteringen til relevante interessenter
 • håndtere situationer i relation til udviklingen af ESG-rapportering og med inddragelse af relevante interessenter.
 • deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forbindelse med udarbejdelse af ESG-rapportering

Planlagte hold og tilmelding

ESG-rapportering

Bæredygtighed & grøn omstilling
Randers SØ
Dagundervisning
09:00-15:30
Start:
03.09.2024

>
Slut:
29.10.2024
Tilmeld

6500 kr

Mødedatoer:

03.09 + 17.09 + 30.09 + 21.10

Eksamen:

Mundtlig 29.10.2024

Tilmeldingsfrist:

13.08.2024
Kontakt Britt Lundgaard Carlsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

ESG-rapportering

Bæredygtighed & grøn omstilling
Horsens
Dagundervisning
09:00-15:30
Start:
24.10.2024

>
Slut:
16.12.2024
Tilmeld

6500 kr

Mødedatoer:

24.10 + 07.11 + 21.11 + 05.12

Eksamen:

Mundtlig 16.12.2024

Tilmeldingsfrist:

03.10.2024
Kontakt Britt Lundgaard Carlsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

   

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?