Del siden
 
       
 

El-installation

Vil du have el-autorisationen i orden?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i el-installation

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Mellem 2-6 år.

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Går du efter at arbejde som projektleder på el-området eller er drømmen at blive selvstændig el-installatør? Med deltidsuddannelsen i el-installation har du mulighed for at tage den lovpligtige el-autorisation, og dermed er vejen banet for de fede installatør-job.

Uddannelsen er særlig egnet til dig, der i forvejen har en af følgende uddannelser:

 • Elektriker
 • Elektronik og svagstrøm

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i el-installation består af en række obligatoriske fag, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt. 

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i rækkefølge. Dvs. Først i de obligatoriske moduler fra toppen og ned, dernæst valgfag inden det rundes af med den afsluttende opgave.

For at opnå autorisation kræves det at du vælger nogle særlige valgfag. Hos Erhvervsakademi Dania har vi valgt i udgangspunktet kun at udbyde de fag, som baner vejen for en autorisation. I studieordningen kan du se, hvilke øvrige valgfag du kan vælge, hvis ikke du ønsker autorisation. 

 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers

Planlagte hold og tilmelding

Bekendtgørelser og standarder

El-installation
Randers SØ
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
14.11.2023

>
Slut:
12.12.2023
Tilmeld

7500 kr

Mødedatoer:

14.11 + 21.11 + 28.11 + 05.12 + 12.12

Eksamen:

Skriftlig 12.12

Tilmeldingsfrist:

31.10.2023

 

Prisen er ekskl. bøger

Kontakt Helle Mikkelsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Ole Haugaard Jørgensen med fagligt relaterede spørgsmål

Byg. instal. og teknisk dokumentation

El-installation
Randers SØ
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
17.11.2023

>
Slut:
08.03.2024
Tilmeld

10000 kr

Mødedatoer:

17.11 + 24.11 + 30.11 + 07.12 + 14.12 + 26.01 + 02.02 + 09.02 + 29.02 + 01.03

Eksamen:

Mundltig 08.03

Tilmeldingsfrist:

03.11.2023

 

Prisen er ekskl. bøger

Kontakt Helle Mikkelsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Ole Haugaard Jørgensen med fagligt relaterede spørgsmål

Kvalitet, sikkerhed og miljø

El-installation
Randers SØ
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
23.01.2024

>
Slut:
05.03.2024
Tilmeld

7500 kr

Mødedatoer:

23.01 + 29.01 + 06.02 + 20.02 + 27.02

Eksamen:

Mundtlig 05.03

Tilmeldingsfrist:

02.01.2024

 

Prisen er ekskl. bøger

Kontakt Helle Mikkelsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Ole Haugaard Jørgensen med fagligt relaterede spørgsmål

Afsl. eks. projekt i el installation

El-installation
Randers SØ
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
12.03.2024

>
Slut:
30.04.2024
Tilmeld

6500 kr

Mødedatoer:

12.03 + 19.03 + 02.04 + 16.04 + 23.04

Eksamen:

Mundtlig 30.04

Tilmeldingsfrist:

28.02.2024

 

Prisen er ekskl. bøger

Kontakt Helle Mikkelsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Ole Haugaard Jørgensen med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på akademiuddannelsen i el-installation eller enkelte moduler kræves en af følgende:

  • Ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende
   uddannelser som relevante:
   • automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
   • elektriker, bygningsautomatik
   • elektriker, installationsteknik
   • elektriker, kommunikationsteknik
   • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
   • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
   • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
   • elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

  Derudover kræves mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget.

  Erhvervsakademi Dania kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

  Erhvervsakademi Dania optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

  Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.

   

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din digital post.

Hjalp denne side dig?