Del siden
 
       
 

Retail

Vil du være den bedste leder i retail- og detailbranchen?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i retail

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Ønsker du en lederkarriere i retailbranchen er deltidsuddannelsen i retail et oplagt valg for dig.

Her vil du lære at forstå, lede og udvikle forskellige detailhandelsvirksomheder – uanset om de er selvstændige eller er gået sammen i kæder. En essentiel del af uddannelsen handler om at fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere. Både så de bliver dygtigere, men bestemt også for at de ikke smutter til andre brancher og/eller konkurrenter i branchen.

Du lærer desuden at analysere, planlægge og gennemføre løsninger på udfordringer inden for områder som fx konceptstyring, indkøb, salg, optimering af drift og kommunikation.

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der allerede arbejder i retailbranchen. Du er enten allerede butidschef eller lederaspirant ellers har du potentialet og modet til at blive det inden for den nærmeste fremtid.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i retail består af en række obligatoriske moduler, en række retningsspecifikke moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Du kan læse fagene i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Erhvervsakademi Dania

Planlagte hold og tilmelding

Værdiskabende salg i Detailhandlen

Retail
Horsens
Dagundervisning
-
Start:
19.08.2024

>
Slut:
18.11.2024
Tilmeld

10000 kr

Mødedatoer:

19.08 + 26.08 + 09.09 + 23.09 + 07.10 + 21.10 + 04.11.2024

Eksamen:

Mundtlig 18.11.2024

Tilmeldingsfrist:

28.06.2024

I samarbejde med City Horsens

Kontakt Britt Lundgaard Carlsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Charlotte Riberholt med fagligt relaterede spørgsmål

Værdiskabende salg i Detailhandlen

Retail
Skive
Dagundervisning
09:00-15:00
Start:
27.08.2024

>
Slut:
03.12.2024
Tilmeld

10000 kr

Mødedatoer:

27.08 + 10.09 + 24.09 + 08.10 + 22.10 + 05.11 + 19.11

Eksamen:

Mundtlig 03.12.2024

Tilmeldingsfrist:

21.08.2024
Kontakt Mette Heftdal Lerche med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Torben Jensen med fagligt relaterede spørgsmål

Værdiskabende salg i Detailhandlen

Retail
Viborg
Dagundervisning
08:00-15:00
Start:
28.08.2024

>
Slut:
20.11.2024
Tilmeld

10000 kr

Mødedatoer:

28.08 + 11.09 + 18.09 + 30.09 + 09.10 + 23.10 + 30.10

Eksamen:

Mundtlig 20.11.2024

Tilmeldingsfrist:

21.08.2024
Kontakt Mette Heftdal Lerche med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Torben Jensen med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

   

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?