Del siden
 
       
 

Kurser i bæredygtighed

Vi har indgået partnerskab med nogle af Danmarks dygtigste og mest entreprenante personligheder inden for bæredygtighed, så du hos os kan lære fra de bedste, der findes.

Hos os møder du blandt andet Steffen Max Høgh, Simone Nielsen og Dennis Friis Thaagaard.

I samarbejde med vores partnere har vi tilrettelagt nøje udvalgte korte kurser, som dykker ned i nogle essentielle emner inden for bæredygtig business.

Kurserne giver dig lige præcist den viden, som du har brug for i din jobfunktion for at udvikle din forretning bæredygtigt.

Kursus: Bæredygtighed og grøn omstilling

På dette kursus får du en grundlæggende viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Du får et grundigt overblik og praktisk hjælp til at komme i gang med at skabe en bæredygtig virksomhed.

Vi kortlægger og skaber overblik over de bæredygtige termer, stiller skarpt på, hvor du skal starte, og hvordan du kan igangsætte processer, der kan skabe en sund økonomisk forretning.

Med FN’s 17 verdensmål opstilles ambitiøse, realistiske og tidsbestemte mål, du kan omsætte med det samme.

 

Du vil få

 • Forståelse for og overblik over de bæredygtige termer, nationale krav og den grønne omstilling
 • Fokus på sammenhæng mellem virksomhedens kerneforretning og bæredygtighedsindsatsen
 • Arbejdsredskaber til at komme i gang med bæredygtighed og den grønne omstilling
 • Hjælp til igangsættelse af internt og eksternt arbejde i forhold til ESG- rapportering.

Kurset er det oplagte valg for beslutningstagere eller nøglepersoner i virksomheden, der skal arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

Dag 1

 • Historisk perspektiv - Den 3 dobbelte bundlinje (People - Profit - Planet)
 • Hvad handler den bæredygtige omstilling om?
 • Modenhedsmatrix: Hvor er organisationen nu, hvor skal vi hen og hvad vil det kræve?
 • Greenhouse-gas protokollen (GHG) og de tre scopes
 • Værdien af ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance).

Dag 2

 • Forstå FN’s 17 verdensmål (SDG) Målenes underliggende struktur med delmål og indikatorer
 • De 17 verdensmål i virksomhedskontekst
 • Hands-on øvelser med verdensmåls roadmap
 • Kortlægge værdikæden med henblik på at identificere væsentlige risici og muligheder.

Mød din underviser

  

Simone Sæderup Nielsen

Simone arbejder som Bæredygtigheds Konsulent hos Simply Sustain. Simone har siden hun færdiggjorde sin cand.merc. i Innovation management and business development,   arbejdet med at skabe grøn omstilling i virksomheder og projektudvikling, der tager virksomheder mod en mere CO2 neutral forretningsmodel. Hun rådgiver kunder om bæredygtighedsstrategier, SDG-påvirkning og socialt fokuseret lederskab på tværs af sektorer.

 

Kursus: Bæredygtighed i bestyrelsen

På kurset stilles der skarpt på konkret og dagligdagsnær opkvalificering af bestyrelsens bæredygtige kompetencer som en overbygning på allerede eksisterende grundlæggende bestyrelseskompetencer.

Du vil få:

 • Forståelse for og overblik over de bæredygtige termer og den grønne omstilling
 • Overblik over fordelene ved at arbejde med bæredygtighed
 • Viden om den strategiske sammenhæng mellem virksomhedens kerneforretning og bæredygtighedsindsats
 • Viden om de nationale og internationale lovkrav til den grønne omstilling og bæredygtighed
 • Konkrete værktøjer til at analysere din egen virksomhed indenfor bæredygtighed
 • Specifikke lister med ideer til relevante temaer og projekter indenfor bæredygtighed
 • Konkret proces for at udvikle din egen strategi for bæredygtighed
 • Skabelon og proces til at udvikle din egen konkrete programplan med KPIer
 • Viden om KPI-nøgletal og krav til ESG -rapportering
 • Ideer til intern og ekstern kommunikation og rapportering om bæredygtighed
 • Forslag til bestyrelsens arbejde med bæredygtighed (årsplan) 

Kurset er tilrettelagt til og målrettet ejerledere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer.

Mød dine undervisere

  

Dennis Friis Thaagaard

Rådgiver og CEO i Sustainor.

Dennis er i dag ejer og CEO i Sustainor, der rådgiver virksomheder globalt til at bruge CSR og bæredygtighed til at udvikle deres forretning, så bundlinjen styrkes. Han har tidligere arbejdet som rådgiver i udenrigsministeriet og været CEO i DSV-transport.

Dennis Friis Thaagaard bor desuden i verdens første PEFC-certificerede hus, Villa Grenaa, sammen med sin familie.

Kim Tange

Trusted advisor, bestyrelses-rådgiver, professionelt bestyrelsesmedlem, forfatter og underviser.

Kim har mere end 30 års ledelses- og bestyrelseserfaring inden for den private og offentlige sektor. Kim Tange har undervist på bestyrelsesuddannelser siden 2013 og er p.t. professionel bestyrelsesformand i to bestyrelser. Kim har desuden mange års rådgivnings- og undervisningserfaring med blandt andet forretningsudvikling, strategiudvikling, ledelse og salg inden for mange forskellige brancher.

Kim Tange har skrevet flere bøger, blandt andet Kickass Companies - manual for virksomheder der vil skabe vækst. Desuden har Kim deltaget i et forskningsprojekt ved Aalborg Universitet omkring hvad MSV’er i vækst gør.

Kim Tange

Lær mere om og med Kim her

https://www.linkedin.com/in/kimtange/

Kursus: Bæredygtig forretningsstrategi

På dette kursus transformeres bæredygtighedsstrategien til en bæredygtig forretningsstrategi. Du arbejder handlingsorienteret i spændingsfeltet mellem bæredygtighed, CSR og forretningsudvikling, og du arbejder med en handlingsplan at kunne skabe en bæredygtig forretning.

Du vil få:

 • Hjælp til at udarbejde en bæredygtig forretningsmodel, strategi og handlinsplan og identificere tiltag, der skal forbedre virksomhedens bæredygtighedsprofil 
 • Hjælp til at inddrage FN’s 17 verdensmål ift. til den bæredygtige forretningsstrategi
 • Viden om værdien af ESG-rapportering for virksomheden
 • Viden om krav til lederens grønne kompetencer og igangsættelse af den grønne omstilling

Kurset er det oplagte valg for ejerledere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og beslutningstagere på strategisk niveau.

Kursus: Bæredygtig værdikæde og cirkulær økonomi

På dette kursus kortlægges den samlede værdikæde i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Du arbejder med løsninger til at indarbejde bæredygtighed og cirkulær økonomi i dine forretningsmodeller og driftsprocesser. Miljø og klimakrav inddrages i virksomhedens logistik og forsynings- og indkøbsprocesser. Der er fokus på at måle og reducere det samlede CO2-aftryk.

Du vil få:

 • Hjælp til at kortlægge værdikæden med henblik på at identificere væsentlige risici og muligheder
 • Hjælp til at benytte data og analysemodeller til at kvantificere risici
 • Værktøjer til at vurdere om samarbejdspartnere - fx leverandører - lever op til bæredygtighedskrav
 • Information om data til ESG – rapportering og samarbejdspartnere

Kurset er særligt oplagt for ledere, nøglepersoner og medarbejdere, som enten har ansvar eller arbejder i dele af værdikæden.

Kursus: Bæredygtigt regnskab og ESG

På dette kursus arbejder du med nøgletal i forhold til bæredygtigt regnskab og forståelse for at indsamle klima- og bæredygtighedsdata.

Du vil få:

 • Viden om nye arbejdsgange i forhold til det økonomiske og bæredygtige regnskab
 • Viden om at integrere KPI´er for bæredygtighed med de finansielle KPI´er
 • Viden om langsigtet tænkning og investeringer
 • Viden om profit, kredit og kapital i forhold til klimaregnskab
 • Viden om nøgletal og krav til ESG - rapportering og samarbejdspartnere

Kurset er målrettet medarbejdere, der udarbejder eller har ansvar for det økonomiske og bæredygtige regnskab, enten i forhold til  virksomheden, leverandører, samarbejdspartnere eller finansielle aktører.

Kursus: Bæredygtig ledelse, organisationskultur og CSR

På dette kursus stilles der skarpt på forankring og ledelse af den grønne omstilling og virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Du vil få:

 • Viden om bæredygtighed i personaleopgaver og -procedurer
 • Værktøjer til at sætte fælles dagsorden i organisationen, hvor den grønne omstilling forankres og skaber et nyt værdifællesskab og adfærd
 • Værktøjer til at blive den ansvarlig arbejdsgiver, hvor bæredygtighed og den grønne omstilling er i fokus
 • Forståelse for virksomhedens samlede impact i samfundet
 • Viden om at skabe en sund virksomhedskultur, hvor der er fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Værktøjer til at sikre de bedste medarbejdere til jeres arbejdsplads
 • Viden om ESG – rapportering i forhold til people

Kurset er oplagt for HR-medarbejdere og ledere, som er ansvarlige for ledelse af medarbejdere.

Kursus: Bæredygtig kommunikation

På dette kursus gennemgås den interne og eksterne kommunikation i forhold til virksomhedens grønne og bæredygtige profil. Kommunikationen er målrettet til dine kunder, medarbejdere og andre interessenter. Du arbejder med strategisk kommunikation af din virksomheds arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

Du vil få:

 • Værktøjer til effektive markedsføringsindsatser
 • Overblik over sammenhæng mellem virksomhedens kerneforretning og bæredygtighedsindsats
 • Viden om, hvordan du via kommunikation kan involvere kunderne og synliggøre fremskridt
 • Viden om den saglige og bæredygtige kommunikation
 • Værktøjer til at sikre den optimale interne og ekstern kommunikation
 • Viden om nøgletalsrapportering som et marketingsværkstøj
 • Viden om ESG- rapportering opsætning og krav

Kurset er målrettet medarbejdere og ledere, der er ansvarlige for virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Kontakt og information

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Hjalp denne side dig?