Del siden
 
       
 

Akademiuddannelsen i outdoor

Skab nye forretningsmuligheder for din virksomhed med fokus på outdoor og oplevelser.

Uddannelsens indhold

Skab nye forretningsmuligheder for din virksomhed med fokus på
outdoor og oplevelser
Outdoorindustrien er i stor vækst, og for virksomheder, der arbejder med oplevelser og turisme forventes det, at outdoor bliver naturlige elementer i den fremtidige forretningsudvikling.

Akademiuddannelsen i outdoor er skræddersyet til dig, der i dag arbejder med outdoor og oplevelser i din virksomhed eller dig, som har et ønske om at komme til det.

Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du kan bruge til at udvikle og gennemføre tiltag i din virksomhed, hvor du vil blive skarp på oplevelsesdesign, innovation og bæredygtige forretningsmodeller i en outdoorkontekst.

Dit udbytte
Med en akademiuddannelse inden for outdoor får du de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves i fremtiden inden for oplevelsesindustrien.

Du bliver inspireret af dine medstuderende på uddannelsen, der i lighed med dig brænder for at gøre en forskel og skabe udvikling inden for outdoor og oplevelser.

Dine undervisere er nogle af branchens dygtigste og mest erfarne, så du er sikker på at få det bedste med dig hjem. De kobler teori med praksis og sikrer, at du får et udbytte, som du under og efter uddannelsen kan omsætte til action.

 

Deltagerprofil
Du har enten et job i oplevelsesindustriens outdoorfelt, eller du har en drøm om at skabe dig en karriere inden for området. Måske driver du i dag din egen virksomhed eller påtænker at starte egen virksomhed med fokus på outdoor. Uanset dit nuværende udgangspunkt brænder du for at udvikle dig og benytte din viden i dagligdagen.

Derudover har du som minimum, gennemført en ungdomsuddannelse eller en relevant uddannelse kombineret med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Varighed og eksamen
Uddannelsen er sammensat af individuelle fag inden for outdoor, og du bestemmer selv om du vil læse dele eller hele uddannelsen. Ved gennemførelse af hele uddannelsen opnår du en Akademiuddannelse i service og oplevelser med fokus på outdoor.

Undervisningen vil foregå som en kombination mellem onlineundervisning og klassisk holdundervisning med fremmøde. De første to gange afholdes undervisningen med fysisk fremmøde. Herefter bestemmer du selv, om du vil deltage online via et hybrid læringsrum eller møde fysisk op. 

 

Udover de indlagte undervisningsdage skal du påregne en del hjemmearbejde i form af forberedelse, opgaver og lignende, ligesom der vil være fleksibel onlineundervisning mellem de fysiske mødedage. Endelig afsluttes hvert af de enkelte moduler med en obligatorisk eksamen.

Mål
Med uddannelsen bliver du i stand til at
• analysere og løse de udfordringer, som en virksomhed i oplevelsesindustrien står over for
• skabe oplevelser og konceptudvikling inden for outdoor
• analysere relevante nøgletal og udforme økonomiske handlingsplaner på baggrund heraf
• skabe forretningsudvikling og konkurrencemæssige fordele for din virksomhed
• implementere bæredygtighed i dine koncepter og skabe forretning derigennem
• vælge rette markedsføring af dine koncepter
• lede dig selv og dine medarbejdere og kolleger gennem nye tiltag
• grundlæggende udarbejde og implementere handlingsplaner – at lykkes med dine planer i praksis

Samtidig åbner uddannelsen for en lang række andre spændende muligheder for videreuddannelse, hvis du ønsker det bl.a. relevante diplomuddannelser.

Outdoor-industrien i USA er i dag lige så stor som medicinalindustrien og automobilindustrien tilsammen. Trenden i Europa går i samme retning. Det er derfor min forventning, at vi i de kommende år vil se en yderligere professionalisering og kommercialisering inden for outdoor-erhvervene, både når det gælder udstyrsproduktion, oplevelsesvirksomheder, servicevirksomheder, events og mere traditionel foreningsdrift, ligesom der vil åbne sig en lang række nye forretningsmuligheder inden for en følgeindustri bestående blandt andet af IT, administrationssystemer og online-platforme til logistik, salg og markedsføring. Akademiuddannelsen i Outdoor er således på forkant med fremtiden og omfavner et yderst spændende krydsfelt mellem business og outdoor-verdenen.

Mads Rugholm, Direktør hos Silkeborg Ry Golfklub

Planlagte hold og tilmelding

Oplevelsesøkonomi

Service og oplevelser
Silkeborg
Dagundervisning:
08:00-15:30
Start:
22.02.2023

>
Slut:
14.04.2023
Tilmeld

8000 kr

Mødedatoer:

22.02 + 23.02 + 01.03 + 08.03 + 15.03 + 22.03 + 29.03.2023

Eksamen:

Mundtlig 14.04.2023

Tilmeldingsfrist:

01.02.2023

Hybrid undervisning - Fysisk tilstedeværelse med mulighed for online deltagelse

Udover deltagerbetalingen skal der påberegnes udgifter til materialer.

Kontakt Kristina Lauge Heckmann Poulsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Christoffer Vandborg Hosbond med fagligt relaterede spørgsmål

Oplevelsesbaseret konceptudvikling

Service og oplevelser
Silkeborg
Fleksibel undervisning:
08:00-15:30
Start:
10.05.2023

>
Slut:
06.06.2023
Tilmeld

5500 kr

Mødedatoer:

10.05 + 11.05 + 16.05 + 23.05.2023

Eksamen:

Mundtlig 06.06.2023

Tilmeldingsfrist:

17.04.2023

Fysisk tilstedeværelse med mulighed for online deltagelse

Udover deltagerbetalingen skal der påberegnes udgifter til materialer.

Kontakt Kristina Lauge Heckmann Poulsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Christoffer Vandborg Hosbond med fagligt relaterede spørgsmål

Har du spørgsmål?

Adjunkt
Dania Erhverv
Studiesekretær
Dania Erhverv

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?