Del siden
 
       
 

E-handel

Fakta

Titel

Den merkantile diplomuddannelse med retning i e-handel

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til en bacheloruddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordning

Uddannelsen helt kort

Vil du være knivskarp på datadrevet marketing og online salg, der kan bringe din virksomhed ét skridt foran? Så er den merkantile diplomuddannelse i e-handel lige noget for dig.

Her får du færdighederne til at udvikle nye forretningsmodeller og digitale strategier inden for e-commerce til et digitalt marked i voldsom vækst og rivende udvikling.

Uddannelsen rummer både de grundlæggende teorier inden for e-handel samt konkrete metoder til at sikre bedre kundeoplevelser og styrke jeres forretning og webshop. 

Du lærer blandt andet at:

 • lave strategisk analyse og anvende data til at forbedre virksomhedens konkurrenceparametre
 • udvikle forretningens salgs- og marketingstrategier
 • skabe og vedligeholde kunderelationer - ofte kaldet CRM - i den digitale forretning

Fleksibel efteruddannelse

Diplomuddannelsen i e-handel er fleksibel, så den passer til dig og din virksomhed eller arbejdsgiver. 

Et af de fleksible elementer er, at du helt selv bestemmer, om du ønsker at læse en fuld diplomuddannelse i e-handel eller det rigtige for dig er at læse et enkelt modul eller to. Og du kan altid vælge mere til hen ad vejen, hvis du får behov for yderligere kompetencer i forhold til at udvikle dit job. 

Du afgør også selv i hvilken rækkefølge, du ønsker at læse modulerne. Du kan dog ikke påbegynde afgangsprojektet før du har bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler. 

 

Uddannelsen er for dig, der

 • arbejder i en mindre eller større forretning, hvor fokus er helt eller delvist baseret på nethandel
 • har ansvar for at udvikle eller udvide et online salgskoncept
 • har etableret egen webshop og gerne vil have redskaber til at professionalisere arbejdet
 • ser en mulighed for at supplere din fysiske forretning med en butik på nettet, men mangler de rigtige redskaber, før du vil springe ud i det
 • har lyst til at komme til at arbejde med digtalt salg.

Obligatoriske moduler

Inden for e-handel, webhandel, online shopping eller e-commerce - kært barn har som bekendt mange navne - er der en række områder, som er helt essentielle for dig at kunne mestre, hvis du vil opnå succes - både for dig selv og for din arbejdsgiver eller din virksomhed. 

Derfor er der en række obligatoriske fag, som du skal igennem i løbet af din uddannelse. Indholdet i fagene er nøje udvalgt og tilpasset i samarbejde med erhvervslivet og andre interessenter, så indholdet på den måde svarer til det, der efterspørges inden for webshop-verdenen.

De obligatoriske fag udgør på diplomuddannelsen i e-handel 40 ECTS-point. Du behøver ikke læse fagene i rækkefølge, og du kan også læse et valgfrit fag før du har læst alle de obligatoriske moduler. Alle obligatoriske og valgfrie fag skal være bestået inden du kan gå i gang med afgangsprojektet. 

 • Forretningsforståelse - 10 ECTS-point

  I dette diplomfag lærer du at udarbejde analyser af virksomhedens strategi og forretningsmodel. Du lærer også at vurdere analyserne i sammenspil med virksomhedens økonomi. 

  Desuden lærer du om modeller og metoder til at analysere virksomhedens omgivelser herunder konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer. 

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Omverdensanalyse

  - Konkurrentanalyse

  - Forretningsmodeller

  - Strategivalg

  - Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

 • Projektledelse - 5 ECTS-point

  Med modulet projektledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter. Du lærer de grundlæggende teorier, begreber og metoder inden for projektledelse, sådan at du kan anvende dem i praksis. 

  Desuden får du kompetencerne til at lede projekter i forhold til virksomhedens eller organisationens mål, drift og økonomi samt at udvikle din egen praksis i forbindelse med projektledelse.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - Projektledelsesværktøjer

  - Kommunikationsstrategi- og planer

  - Projektstyring og opfølgning

 • Advanced digital marketing - 10 ECTS-point

  I faget Advanced Digital Marketing lærer du at analysere, planlægge og anvende digital marketing i praksis. Det inkluderer analyse og vurdering af markedspotentialet, udvikling af digitale markedsføringsstrategier samt måling og optimering af den digitale marketing. 

  Du får redskaberne til at opstille mål for virksomhedens digitale markedsføring på baggrund af dataindsamling, webstatistik og brugertests.  

  Og så lærer du at omsætte teori og metoder til praksis, så du kan arbejde systematisk og målrettet med digital marketing. 
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - analyse af markedspotentiale

  - udvikling af digitale markedsføringsstrategier

  - planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter

  - måling og optimering af den digitale marketing

 • Dataanalyse - 10 ECTS-point

  I faget dataanalyse lærer du at indsamle, analysere og handle på baggrund af data. Du får kompetencerne til at optimere virksomhedens digitale forretning gennem brug af webstatistik, brugertests og anden tilgængelig data. 

  Betydningen af at kunne anvende data i sin forretningsstrategi bliver stadig større, og i dette fag lærer du de grundlæggende metoder til at opstille data-drevne handlingsplaner for virksomheden. 
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:
   

  - Indsamling af data

  - Analyse af data

  - Konklusion og afrapportering af data

  - Forretningsstrategisk anvendelse af brugerdata

 • Digital forretningsforståelse - 5 ECTS-point

  I dette fag kommer du hele vejen rundt om virksomhedernes digitale forretningsmodeller - fra indkøb til levering og frem til den videre opfølgning. Du lærer at holde værdiskabelsen op mod kunderelationer samt at analysere komplekse forretningsstrategier og konkurrencesituationer. 

  Og du får redskaber og metoder til at vurdere og begrunde valg af leverandører og afdække deres indvirkning på virksomhedens konkurrenceparametre. 
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  - forskellige digitale forretningsmodeller inden for e-handel

  - analyse af virksomhedens digitale forretningsmodel

  - afdækning af virksomhedens værdikæde, både online og offline

  - kunderettigheder i relation til e-handel

Valgfag

Du har mulighed for at præge din diplomuddannelse i e-commerce med et valgfag på 5 ECTS-point. 

Inden for e-handel er der udvalgt nogle specifikke og aktuelle valgfag, som du kan læse en beskrivelse af herunder.

Du har dog mange flere muligheder, idet du kan vælge at læse et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse. Det giver dig frihed til at præge din efteruddannelse i præcis den retning, som vil gavne din karriere eller din arbejdsgivers forretning bedst muligt. 

Valgfrie moduler inden for e-handel

 • Den digitale kunderejse - 5 ECTS-point

  Dette valgfag fokuserer på den digitale kundeoplevelse set fra brugerens perspektiv. Du lærer at analysere, kortlægge og designe kundeoplevelsen og at arbejde systematisk med metoder til at forbedre denne. 

  På faget arbejder vi teoretisk og praksisnært med customer experience management (CEM). Vi gennemgår blandt andet udviklingsorienterede teorier teorier og metoder til analysere kunderejsen både online og offline.

  Når du har gennemført dette valgfag, kan du:

  - Arbejde analytisk med CEM

  - Vurdere kunderejsen og bruge CEM som planlægningsværktøj

  - Identificere udfordringer ved virksomhedens digitale kundeoplevelse

  - Pege på relevante indsatser, som kan forbedre kundeoplevelsen og styrke loyaliteten fra kunde til virksomhed

 • Digital content marketing - 5 ECTS-point

  I dette valgfag lærer du at arbejde målrettet og strategisk med indholdet på virksomhedens digitale platforme. Vi arbejder med content marketing i teori og praksis, der kan føre til øget online salg. 

  Du kommer både til at arbejde med produktion og redigering af indhold samt med content marketing på strategisk niveau som en afgørende del af virksomhedens markedsføring.

   

  Når du har gennemført dette valgfag, kan du:

  - Analysere og redigere indhold, så det målrettes mod specifikke målgrupper og kanaler

  - Udarbejde og implementere en content marketing strategi på tværs af virksomhedens platforme

  - Indgå i samarbejde omkring udvikling og produktion af indhold med interne og eksterne samarbejdspartnere

Du kan også vælge et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse

Afgangsprojekt i e-handel

 • Afsluttende projekt i e-handel

  Det afsluttende projekt giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling inden for e-handel.

  Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber, som gør, at du kan analysere digitale forretningsmodeller og virksomheders online markedspotentiale. 

  Du arbejder tværfagligt og reflekterer over praksis inden for digital marketing og anvendelse af teori og metode undervejs.

  Afgangsprojektet giver dig mulighed for at:

  - Arbejde med e-handel i alle dets faser fra analyse til eksekvering

  - Arbejde strategisk og systematisk med digital marketing

  - Arbejde udviklingsorienteret og tværfagligt med e-handel

  - Anvende teorier og metoder på en reflekteret måde

  - Udvikle og formidle indhold via digitale kanaler til udvalgte målgrupper 

  - Identificere og vurdere behov og potentiale samt vælge relevante løsningsmodeller i relation til e-handel

Mere information og kontakt

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i e-handel er én af i alt ni retninger inden for den merkantile diplomuddannelse

Hos Erhvervsakademi Dania kan vi udbyde alle retninger og fag herunder. Det udbud, som vi pt. har planlagt, kan du se herunder. Er du interesseret i andet udbud, er du velkommen til at kontakte os

Vi skræddersyer gerne forløb, hvis der er et særligt ønske i din virksomhed. 

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en diplomuddannelse eller enkeltfag herunder kræves en af følgende:

  • en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.* (se bemærkning nederst)

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

  Bemærk

  Som en forsøgsordning løbende til 31. juli 2022 kræves der ikke 2 års relevant erhvervserfaring efter bestået adgangsgivende uddannelse såfremt følgende tre kriterier er opfyldt

  1) Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse

  2) Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig

  3) Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle diplomfag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?