Del siden
 
       
 

Den merkan­tile diplom­uddannelse

Fakta

Titel

Den merkantile diplomuddannelse

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Bachelor-niveau

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Studieordning

Om Den merkantile diplomuddannelse

Den merkantile diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer inden for økonomi, oplevelsesøkonomi, projektledelse og meget mere for at stå stærkere på fremtidens arbejdsmarked.

Det er en fleksibel deltidsuddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for nogle af de merkantile retninger, som er allermest efterspurgt i erhvervslivet. 

Du kan tage uddannelsen sideløbende med dit job og skræddersy dit uddannelsesforløb efter dine personlige udviklingsønsker og karrieremål.

Uddannelsen er sammensat af obligatoriske og valgfrie fag samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Diplomuddannelsen er på bachelorniveau (60 ECTS-point), og det tager ca. 3 år at gennemføre en fuld diplomuddannelse. Uddannelsen giver dig adgang til en række masteruddannelser.

Retninger

Kontakt

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Projektledelse

Den merkantile diplomuddannelse
Randers SØ
Dagundervisning - Online
08:30-15:30
Start:
20.09.2024

>
Slut:
15.11.2024
Tilmeld

8500 kr

Mødedatoer:

20.09 + 04.10 + 25.10 + 08.11

Eksamen:

Mundtlig online med udgangspunkt i en synopsis 15.11.2024

Tilmeldingsfrist:

30.08.2024

Udover deltagerbetalingen skal der påregnes udgifter til materialer.

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en diplomuddannelse eller enkeltfag herunder kræves en af følgende:

  • en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning for specifikationer)

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter adgangsgivende uddannelse.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav - herunder kravet om at erhvervserfaringen er opnået efter adgangsgivende eksamen. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

   

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?