Del siden
 
       
 

De Studerendes Råd (DSR-lokalt)

De Studerendes Råd (DSR)

Hvert år i september er der valg til DSR-lokalt, hvor studenterrepræsentanter fra hver studieretning vælges ind for at sikre alle uddannelsers repræsentation. Til DSR-møder lokalt deltager campus- og/eller uddannelseschefen, og her vælges desuden også en for- og næstforperson, som repræsenterer studerende fra eget campus ind i det tværgående studerendes råd (DSR Dania).

De lokale DSR giver dig som studerende en uafhængig stemme, når der skal træffes beslutninger, der påvirker undervisnings- og studiemiljø samt den generelle trivsel. Her er det muligt at drøfte de problematikker, der kan opstå og finde løsninger, der kan gavne alle. Sidst men ikke mindst giver deltagelse i DSR også mulighed for at styrke fællesskabet igennem sociale aktiviteter, som fx studiebold, fester, fredags caféer og meget mere - arrangeret af DSR.


På de afdelinger, som også har onlineuddannelser er der både et DSR for onlinestuderende og et DSR for studerende med fysisk tilstedeværelse.

Hjalp denne side dig?