Del siden
 
       
 

Morten Thomsen

Logistics Manager

NORMAL A/S

Performancekultur med afsæt i værdibaseret ledelse, organisatorisk rummelighed (CSR) og omstillingsparathed

I en foranderlig verden skal vi som ledere skabe arbejdspladser og organisationskulturer, der kan rumme det hele, når forbrugeradfærd ændres, kriser opstår og nye generationer skal indsluses på arbejdsmarkedet.

Oplægget kommer til at handle om:

- performance og costeffektiv drift
- nye generationers behov og paradigme om arbejdsadfærd
- krisesituationer som kræver hurtig og velovervejet handling 
- inkludering af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet 
- Corporate Social Responsibility.


Jeg vil med udgangspunkt i min hverdag hos NORMAL A/S give mit bud på:

  • Hvordan vi skaber en agil organisations- og performancekultur i en verden under konstant forandring
  • Hvordan vi opnår den omstillingsparathed hos vores medarbejdere, der er nødvendig for at imødekomme disse forandringer
  • Hvordan vi gennem vores ledelsesmæssige tilgang formår at kombinere høj performance med rummelighed og en stærk CSR-profil
  • Hvordan vi motiverer vores medarbejdere til aktivt og selvdrevet at nå opstillede mål.

Hjalp denne side dig?