Del siden
 
       
 

Entrepriseret/AB18 for elinstallation

Fakta

Akademiuddannelse

El-installation

Omfang

5 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

Indhold

Entrepriseret for el-installation (valgfag Vf14) er et valgfag under Akademiuddannelsen el-installation.

Modulet tager sit udgangspunkt i en projektleders hverdag, med fokus på håndtering af kontrakt og aftaler i bygge og anlægsbranchen, for såvel privat som offentlig bygherre.

Når du har gennemført modulet kan du 

Arbejde med entreprisen i alle dens faser, fra udbud til den endelige afleveringsforretning. Undervisningen vil primært foregå som traditionel klasseundervisning med løsning af case i grupper og individuelle opgaver. Enkelte elementer vil være selvstudie, fx med henvisninger og materiale udleveres af institutionen.

De i undervisningen anvendte cases tager primært udgangspunkt i praksisnære problemstillinger.

Planlagte hold og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Kontakt og spørgsmål

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på akademiuddannelsen i el-installation eller enkelte moduler kræves en af følgende:

  • Ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende
   uddannelser som relevante:
   • automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
   • elektriker, bygningsautomatik
   • elektriker, installationsteknik
   • elektriker, kommunikationsteknik
   • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
   • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
   • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
   • elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

  Derudover kræves mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget.

  Erhvervsakademi Dania kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

  Erhvervsakademi Dania optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

  Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.

   

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din digital post.

Hjalp denne side dig?