Del siden
 
       
 
 

Projektledelse

Fakta

Akademiuddannelse

Innovation, produkt og produktion

Omfang

10 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

Indhold

Skal du være projektleder? Med dette akademifag-modul kan du både have det fulde ansvar eller være én af flere projektledere på et stort projekt. Du får redskaber til at styre og lede mindre og mellemstore projekter. Faget omhandler blandt andet agil projektledelse, som går ud på at følge det naturlige flow, hvor du løbende bliver klogere. Så tager du dine nye erfaringer med ind i løsningen af projektet.

 

Når du har gennemført modulet, kan du

 • Agere projektleder på mindre og mellemstore projekt
 • Arbejde som én af flere projektledere på et stort projekt
 • Anvende redskaber og modeller til styring og ledelse af projekter
 • Sammensætte det rette team efter roller og kompetencer
 • Konflikthåndtering
 • Forstå og anvende agile metoder til projektledelse
 • Styre ressourcer til fordel for budget og medarbejdere
 • Organisere små og mellemstore projekter

Planlagte hold og tilmelding

projektledelse

Innovation, produkt & produktion
Silkeborg
Dagundervisning:
09:00-15:30
Start:
06.11.2019

>
Slut:
17.12.2019
Tilmeld

17900,55 kr

Mødedatoer:

06.11 + 07.11 + 13.11 + 14.11 + 19.11 + 20.11 + 26.11 + 27.11 + 02.12 + 03.12

Eksamen:

Mundtlig 17.12

Tilmeldingsfrist:

30.10.2019

I samarbejde med Incento A/S

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

projektledelse

Innovation, produkt & produktion
Viborg
Dagundervisning:
09:00-16:00
Start:
24.02.2020

>
Slut:
03.04.2020
Tilmeld

12500 kr

Mødedatoer:

24.02 + 25.02 + 02.03+ 03.03 + 09.03 + 12.03 + e-learning

Eksamen:

Mundtlig 02.04 + 03.04

Tilmeldingsfrist:

17.02.2020

I samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

projektledelse

Innovation, produkt & produktion
Viborg
Dagundervisning:
09:00-16:00
Start:
21.09.2020

>
Slut:
06.11.2020
Tilmeld

12500 kr

Mødedatoer:

21.09 + 22.09 + 28.09 + 29.09 + 05.10 + 06.10 + e-learning

Eksamen:

Mundtlig 05.11 + 06.11

Tilmeldingsfrist:

14.09.2020

I samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?