Innovation, produkt og produktion

Vil du udvikle produkter, der gør i morgen smartere?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling af nye produkter? Med deltidsuddannelsen i Innovation, produkt og produktion får du en grundig teoretisk og praktisk viden, der klæder dig på til job inden for planlægning, konstruktion og lignende.

Du vil ofte få job i industrivirksomheder, hvor du kommer til at arbejde med alt fra salg og indkøb til planlægning og kvalitet. Din titel kan fx blive projektleder, teknisk indkøber, værkfører, driftsleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler.

Uddannelsen er særlig egnet til dig:

 • der i forvejen har en relateret erhvervsuddannelse og erfaring herfra.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i Innovation, produkt og produktion består af en række obligatoriske moduler, en række retningsgivende moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i rækkefølge. Dvs. Først i de obligatoriske moduler fra toppen og ned, dernæst de retningsspecifikke, inden de valgfrie og slutteligt det afsluttende projekt.

 • Obligatoriske moduler

  Obligatorisk

  • Projektledelse  (10 ECTS-point)
  • Anvendt økonomi  (5 ECTS-point)
  • Organisering (5 ECTS-point)

   

 • Retningsspecifikke moduler

  Innovation

  • Innovationsledelse (10 ECTS-point)
  • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS-point)

  Produktion

  • Produktionsoptimering (10 ECTS-point)
  • Kvalitetsoptimering Six Sigma (10 ECTS-point)

  Uden retning

  Vælg valgfrie moduler til 30 ECTS-point. Heraf kan op til 15 være fra andre akademiuddannelser. 

 • Valgfrie moduler

  Vælg 10/30 point

  • Bygningsautomatik (5 ECTS-point)

  • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS-point)

  • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS-point)

  • Salg og kundeforståelse (10 ECTS-point)

  • Forretningsudvikling (10 ECTS-point)

  Du kan også vælge valgfrie moduler fra andre akademiuddannelser, dog højst 10 for uddannelsen med en retning og 15 for uddannelsen uden retning.

 • Afsluttende projekt

  Finalen

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Grenaa
Dagundervisning:
8.00-15.00
Start:
11.01.2018

>
Slut:
12.03.2018
Tilmeld

5000 kr

Mødedatoer:

Torsdage

Eksamen:

Mundtlig 12.03.2018

Tilmeldingsfrist:

15.12.2017

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Skanderborg
Dagundervisning:
08:30-16:00
Start:
01.02.2018

>
Slut:
31.05.2018
Tilmeld

19500 kr

Mødedatoer:

01.02 + 02.02 + 05.03 + 06.03 + 18.04 + 19.04

Eksamen:

Mundtlig 31.05

Tilmeldingsfrist:

19.01.2018

I samarbejde med Incento A/S

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

Anvendt økonomi

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Hobro
Aftenundervisning:
17.30 - 20.45
Start:
26.02.2018

>
Slut:
04.05.2018
Tilmeld

3400 kr

Mødedatoer:

Mandag aften d. 26.02 + 05.03 + 12.03 + 19.03 + 26.03 + 09.04 + 16.04

Eksamen:

Mundtlig uge 18

Tilmeldingsfrist:

23.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Innovationsledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Hobro
Dagundervisning:
08.45 - 15.55
Start:
26.02.2018

>
Slut:
03.05.2018
Tilmeld

6150 kr

Mødedatoer:

Datoerne er på vej

Tilmeldingsfrist:

23.02.2018

 

Der er inkluderet forplejning i prisen

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Produktionsplanlægning

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Randers SØ
Aftenundervisning:
17.45 - 21.05
Start:
26.02.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

5000 kr

Mødedatoer:

Datoerne er på vej

Tilmeldingsfrist:

23.02.2017

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Silkeborg
Dagundervisning:
08.30-15.30
Start:
27.02.2018

>
Slut:
26.04.2018
Tilmeld

9950 kr

Mødedatoer:

27.02 + 28.02 + 12.03 + 13.03 + 05.04 + 06.04 + 17.04

Eksamen:

Mundtlig 26.04.2018

Tilmeldingsfrist:

06.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Horsens
Dagundervisning:
8.00-15.25
Start:
28.02.2018

>
Slut:
11.04.2018
Tilmeld

6000 kr

Mødedatoer:

7,5 dage - datoer på vej

Eksamen:

Mundlig - dato ikke fastlagt

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Skive
Dagundervisning:
8.00-15.25
Start:
28.02.2018

>
Slut:
11.04.2018
Tilmeld

6000 kr

Mødedatoer:

7,5 dage - datoer på vej

Eksamen:

Mundlig 11.04.2018

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Viborg
Dagundervisning:
8.00-15.25
Start:
28.02.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

6000 kr

Mødedatoer:

7,5 dage - datoer på vej

Eksamen:

Mundlig - dato ikke fastlagt

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

Der er inkluderet forplejning i prisen

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Projektledelse

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Silkeborg
Dagundervisning:
8.00-15.25
Start:
28.02.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

6000 kr

Mødedatoer:

7,5 dage - datoer på vej

Eksamen:

Mundlig - dato ikke fastlagt

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praks

Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion
Horsens
Dagundervisning:
3,75 dage + mdt. eksamen - datoer på vej
Start:
28.02.2018

>
Slut:
30.04.2018
Tilmeld

3300 kr

Mødedatoer:

3,75 dage - datoer på vej

Eksamen:

Mundlig - dato ikke fastlagt

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis.

Hjalp denne side dig?