Del siden
 
       
 

Oplevelsesøkonomi

Vil du lave events og skabe oplevelser i særklasse?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Vil du arbejde professionelt med at arrangere events og skabe oplevelser, så er deltidsuddannelsen i oplevelsesøkonomi lige noget for dig.

Du vil blive klædt på til at arbejde professionelt med events og oplevelser, som noget, der er med til at brande og markedsføre din virksomhed i en verden med hård konkurrence. Du vil også arbejde intenst med, hvordan du sikrer et højt serviceniveau, så det skaber merværdi for dine kunder og gæster.

Uddannelsen er særlig egnet til dig:

 • som har en relateret erhvervsuddannelse og erhvervserfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i oplevelsesøkonomi består af en række obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i rækkefølge. Dvs. Først i de obligatoriske moduler fra toppen og ned, dernæst de retningsspecifikke og til sidst de valgfrie inden finalen, som er den afsluttende opgave.

Du kan læse fagene i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

 • Obligatoriske moduler
 • Valgfrie moduler

  Vælg 30 point

   

  Du kan vælge mellem valgfrie elementer fra alle merkantile akademiuddannelser.

  Op til 15 ECTS-point kan være fra andre akademiuddannelser.

 • Afsluttende projekt

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi
Hybrid undervisning
Dagundervisning:
08:30 - 15:30
Start:
07.03.2022

>
Slut:
29.04.2022
Tilmeld

0 kr

Mødedatoer:

07.03 + 14.03 + 21.03 + 28.03 + 04.11 + 11.04 + 19.04

Eksamen:

Mundtlig 28.04 og 29.04.2022

Tilmeldingsfrist:

14.02.2022

Udover deltagergebyr skal der påberegnes udgifter til materialer

Faget udbydes gratis, da det indgår i projektet "opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelsesindustrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på Hybride Synkrone Læringsrum som ny leveranceform."

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Niels Vester med fagligt relaterede spørgsmål

oplevelsesledelse

Oplevelsesøkonomi
Hybrid undervisning
Dagundervisning:
08:00 - 15:30
Start:
02.05.2022

>
Slut:
24.06.2022
Tilmeld

0 kr

Mødedatoer:

03.05 + 10.05 + 17.05 + 24.05 + 31.05 + 07.06 + 14.06

Eksamen:

Mundtlig 24.06 2022

Tilmeldingsfrist:

22.04.2022

Udover deltagergebyr skal der påberegnes udgifter til materialer

Faget udbydes gratis, da det indgår i projektet "opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelsesindustrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på Hybride Synkrone Læringsrum som ny leveranceform."

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Niels Vester med fagligt relaterede spørgsmål

oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi
Hybrid undervisning
Dagundervisning:
08:30 - 15:30
Start:
06.09.2022

>
Slut:
28.10.2022
Tilmeld

0 kr

Mødedatoer:

06.09 + 07.09 + 13.09 + 20.09 + 27.09 + 04.10 + 11.10.2022

Eksamen:

Mundtlig 28.10.2022

Tilmeldingsfrist:

16.08.2022

Udover deltagergebyr skal der påberegnes udgifter til materialer

Faget udbydes gratis, da det indgår i projektet "opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelsesindustrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på Hybride Synkrone Læringsrum som ny leveranceform."

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Niels Vester med fagligt relaterede spørgsmål

oplevelsesøkonomi - outdoor

Oplevelsesøkonomi
Silkeborg
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
06.09.2022

>
Slut:
28.10.2022
Tilmeld

0 kr

Mødedatoer:

06.09 + 07.09 + 13.09 + 20.09 + 27.09 + 04.10 + 11.10.2022

Eksamen:

Mundtlig 28.10.2022

Tilmeldingsfrist:

16.08.2022

Udover deltagergebyr skal der påberegnes udgifter til materialer og forplejning

Faget udbydes gratis, da det indgår i projektet "opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelsesindustrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på Hybride Synkrone Læringsrum som ny leveranceform."

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Gitte Trier med fagligt relaterede spørgsmål

oplevelsesledelse

Oplevelsesøkonomi
Hybrid undervisning
Dagundervisning:
08:00 - 15:30
Start:
24.10.2022

>
Slut:
16.12.2022
Tilmeld

0 kr

Mødedatoer:

25.10 + 01.11 + 8.11 + 15.11 + 22.11 + 29.11 + 06.12

Eksamen:

Mundtlig 16.12 2022

Tilmeldingsfrist:

14.10.2022

Udover deltagergebyr skal der påberegnes udgifter til materialer

Faget udbydes gratis, da det indgår i projektet "opkvalificering af medarbejdere inden for oplevelsesindustrien som følge af Covid-19 krisen med fokus på Hybride Synkrone Læringsrum som ny leveranceform."

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Niels Vester med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?