Del siden
 
       
 

Service og oplevelser

Vil du lave events og skabe oplevelser i særklasse?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i service og oplevelser

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Vil du arbejde professionelt med at arrangere events og skabe oplevelser, så er deltidsuddannelsen i oplevelsesøkonomi lige noget for dig.

Du vil blive klædt på til at arbejde professionelt med events og oplevelser, som noget, der er med til at brande og markedsføre din virksomhed i en verden med hård konkurrence. Du vil også arbejde intenst med, hvordan du sikrer et højt serviceniveau, så det skaber merværdi for dine kunder og gæster.

Uddannelsen er særlig egnet til dig:

 • som har en relateret erhvervsuddannelse og erhvervserfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i oplevelsesøkonomi består af en række obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i rækkefølge. Dvs. Først i de obligatoriske moduler fra toppen og ned, dernæst de retningsspecifikke og til sidst de valgfrie inden finalen, som er den afsluttende opgave.

Du kan læse fagene i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Service, oplevelser og værtskab - Hybrid

Service og oplevelser
Hybrid undervisning
Fleksibel undervisning:
09:30 - 15:30
Start:
08.01.2024

>
Slut:
09.02.2024
Tilmeld

7000 kr

Mødedatoer:

08.01 + 09.01 + 15.01 + 22.01

Eksamen:

Mundtlig eksamen 09.02 2024

Tilmeldingsfrist:

15.12.2023

Service, oplevelser og værtsskab - Rejsebranchen

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Charlotte Riberholt med fagligt relaterede spørgsmål

Kundeforståelse og oplevelsesdesign - Hybrid

Service og oplevelser
Hybrid undervisning
Fleksibel undervisning:
09:30 - 15:30
Start:
29.04.2024

>
Slut:
27.05.2024
Tilmeld

7000 kr

Mødedatoer:

29.04 + 30.04 + 06.05 + 13.05

Eksamen:

Mundtlig eksamen 27.05 2024

Tilmeldingsfrist:

22.03.2024

Kundeforståelse og oplevelsesdesign - Rejsebranchen

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Charlotte Riberholt med fagligt relaterede spørgsmål

Oplevelsesøkonomi - Horesta

Service og oplevelser
Randers SØ
Fleksibel undervisning:
09:00 - 15:00
Start:
29.04.2024

>
Slut:
26.06.2024
Tilmeld

8500 kr

Mødedatoer:

7 undervisningsdage (under planlægning)

Eksamen:

Mundtlig 15.05 2022

Tilmeldingsfrist:

08.04.2024

Prisen er ekskl. bøger og materialer

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?