Del siden
 
       
 

Eksternt finansierede projekter

På Erhvervsakademi Dania indgår vi i eksternt finansierede udviklingsprojekter med forskellige samarbejdspartnere for at styrke vores kompetencer inden for udvalgte pædagogiske, didaktiske og faglige felter.

Projekterne er med til at styrke vores videngrundlag og understøtte læringsaktiviteter for vores studerende, vores samarbejdspartnere samt de professioner og brancher, vi uddanner dimittender til. Herunder introduceres en række af de projekter, som vi i øjeblikket er en del af.

Scandinavian Growth Creators

Ved hjælp af Scandinavian Growth Creators (SGC) udvikler de studerende deres entreprenørielle og innovative kompetencer sammen med mikrovirksomheder.

SGC-projektet bidrager til etablering af mere langsigtede innovationssamarbejder mellem studerende og mikrovirksomheder. De studerende udvikler deres kompetencer ved at arbejde på en innovativ og entreprenøriel måde, mens mikrovirksomheder øger deres innovationskapacitet gennem de studerendes kompetencer og adgang til vidensinstitutioner.

De studerende samarbejder med mikrovirksomheder over en længere periode for at skabe innovation og vækst i virksomhederne, og de udvikler deres faciliterings- og innovationskompetencers ved at deltage i Scandinavian Facilitators, et faciliteringsforløb for studerende.

Ved afslutningen af forretningsudviklingsforløbet præsenteres for og især - modtager sparring fra - et panel af personer med forretningskritiske kompetencer i et arrangement koncept, inspireret af Løvens Hule.

Scandinavian Growth Creators arbejder tværregionalt og forventer, at 1.050 studerende og 225 virksomheder vil deltage i aktiviteterne, og der skabes 42 nye job.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Spilbaseret iværksætterundervisning

I projektet Spilbaseret iværksætterundervisning arbejder vi gennem en spilbaseret didaktisk ramme at udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer og mindset.

Projektets mål er at udvikle de udvikle de studerendes evner og handlekraft til at skabe værdi i den professionelle eller samfundsmæssige kontekst de befinder sig i gennem en spildidaktisk og handlingsorienteret tilgang til læring. Projektets forståelse af værdiskabelse er bredere end økonomisk værdi, men rækker ud til skabelse af andre typer som social, kulturel og bidrag til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Gennem dette arbejder sigtes ikke blot mod at studerende etablerer egne virksomheder og cvr.numre, men også at øge de studerende generelle evne til værdiskabelse indenfor en given organisatorisk kontekst, således at projektet også sekundært søger at øge de studerende employability overfor en evt. fremtidig arbejdsgiver.

Projektet er funderet på en handlingsorienteret tilgang, og bygges målrettet op om om en spildidaktisk ramme via en række opgaver og udfordringer, som de studerende skal løse undervejs i projektet. Aktiviteter der løbende evalueres i en række milestone evalueringer med fokus på både de studerendes entreprenørielle udvikling, samt deres værdiskabende forretningsideer.

Projektet finansieres af EU-midler fra Regional- og Socialfonden samt egen deltagernes egenfinansiering.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt: 

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Behandling af personoplysninger

Hos Erhvervsakademi Dania har vi løbende gang i projekter med støtte fra EU, og i forbindelse med sådanne projekter behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om behandling og formål med indsamling af persondata i vores​ databehandlingspolitik på området. 

Hjalp denne side dig?