Del siden
 
       
 

Udviklingsprojekter

På Erhvervsakademi Dania indgår vi i eksternt finansierede udviklingsprojekter med forskellige samarbejdspartnere for at styrke vores kompetencer inden for udvalgte pædagogiske, didaktiske og faglige felter.

Projekterne er med til at styrke vores videngrundlag og understøtte læringsaktiviteter for vores studerende, vores samarbejdspartnere samt de professioner og brancher, vi uddanner dimittender til. Herunder introduceres en række af de projekter, som vi i øjeblikket er en del af.

Organisatorisk og strategisk forankring af entreprenørskab på Dania

Verden står overfor en lang række store udfordringer indenfor bl.a. energikrise, bæredygtighed og grøn omstilling, som kræver omstillingsparathed, nytænkning, handlekraft og løsningsorientering. Samtidig er flere og flere mennesker og særligt unge meget optaget af at gøre en forskel i deres arbejdsliv bl.a. ved at være med til at skabe fremtidens værdiskabende løsninger på de udfordringer vi står overfor i dag. Særligt  unge er motiveret af, at have indflydelse på deres arbejdsliv og stiller krav om, at arbejdsopgaverne skal være meningsfulde og gøre verden til et bedre sted.

På Dania ønsker vi at skabe gode og professionelle rammer omkring uddannelser, der motiverer og inspirerer vores studerende til at skabe en bedre verden. I de kommende år vil vi styrke vores indsats indenfor både bæredygtighed og grøn omstilling, samt indenfor entreprenørskab og iværksætteri.

Derfor har vi søgt og fået projektstøtte på 240.000 kr. fra Fonden for Entreprenørskab til at igangsætte en samlet strategisk indsats omkring entreprenørskab og opbygge en organisatorisk forankring af disse aktiviteter på alle vores uddannelser.

Målet er at skabe et engageret og professionelt fællesskab omkring entreprenørskab og iværksætteri på tværs af Dania, der giver alle Danias studerende mulighed for, at møde entreprenørskab og iværksætteri som en del af deres uddannelse.

Erhvervsakademi Dania har altid haft mange gode enkeltindsatser inden for entreprenørskab. Målet er nu at udvikle disse til en samlet strategisk indsats. Det vil vi gøre gennem tre overordnede indsatser:

  1. 1. Kortlægge og koordinere eksisterende indsatser, og understøtte udvikling og videreudvikling af konkrete undervisningsforløb, der binder undervisere, studerende og ledelse sammen i en praksis omkring den strategiske indsats for entreprenørskab.

  2. 2. Skabe en organisatorisk forankring af vores entreprenørskabs aktiviteter. Det vil vi gøre gennem etableringen af et entreprenørskabscenter, der har til formål at initiere, koordinere og organisere indsatser, der skaber gode og lige muligheder for, at alle Danias studerende kan arbejde med entreprenørskab og iværksætteri i løbet af deres studietid.

  3. 3. Skabe et inspirerende og professionelt entreprenørskabsmiljø, der giver såvel studerende som dimittender gode forudsætninger for at agere entreprenant, hvad enten ved at starte egen virksomhed, eller som innovativ medarbejder i etablerede virksomheder.

I projektet afholder vi den 25. januar 2023 en intern minikonference, der har fokus på at skabe en fælles forståelse af entreprenørskab er og tilgang til entreprenørskabsundervisning. Konferencen er også første skridt i at skabe et kompetenceløft hos centrale medarbejdere i arbejdet. I løbet af projekt vil vi udvikle tre helt konkrete indsatser der løfter entreprenørskabsundervisningen.

Ud over at etablere et entreprenørskabscenter vil vi også skabe et netværk af lokale entreprenørskabsambassadører. Disse entreprenørskabsambassadører får en vigtig opgave i at initiere og koordinere de lokale entreprenørskabsaktiviteter og bidrage til den samlede strategiske indsats.

Vi ønsker også at skabe stærke lokale studentervæksthusmiljøer, suppleret af et online netværk for studenteriværksættere på tværs af Danias uddannelser og campusser. Formålet er at give de studerende adgang til viden, netværk af ligesindede, inspiration og sparring og møde diversitet i processen.

Dania har en række tætte eksterne samarbejdspartnere i projektet. Det vigtigste er Fonden for Entreprenørskab, som ud over at bidrage med finansiering af projektet også bidrager med viden, sparring og undervisningsmaterialer. Hertil kommer besøg og dialog med en række uddannelsesinstitutioner, som har relevante erfaringer og aktiviteter, som vi kan lade os inspirere af i projektet. Specifikt har vi indgået en aftale med Zealand om at bistå os med inspiration og erfaringsudveksling, da de har en organisation der ligner Danias, og pt er i gang med at skabe en lignende struktur som den, vi ønsker at skabe på Dania. På samme måde har vi et godt samarbejde med Aalborg Universitet, og er inspireret af deres måde at organisere studenteriværksætter miljøer.

Projektets fremdrift og resultater vil løbende blive kommunikeret internt på Danias platforme f.eks. intranet, hjemmeside, medarbejderkonference og sociale medier. Der vil der forhåbentlig blive rig lejlighed til at fortælle historier om aktiviteterne i projektet samt de studerende og ansatte, der bidrager til projektet.  Ydermere vil der blive sendt pressemeddelelser ud, som skal være med til at formidle projektets aktiviteter og resultater eksternt. Projektet forventes afsluttet i november 2023.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

BSG-Go! - Internationalt EU-projekt

I et internationalt samarbejde med 12 øvrige organisationer i Østersø-regionen har Erhvervsakademi Dania netop fået godkendt et større EU-projekt for at ruste eksisterende og fremtidige spilvirksomheder til agere i en tid præget af nedlukninger, kriser og andre usikkerheder

 

Erhvervsakademi Dania deltager fra 1/1-2023 i projektet BSG-Go!, hvor vi - med afsæt i campus Grenå - i de kommende tre år sammen med 12 andre organisationer fra Østersø-regionen vil arbejde på at skabe bedre rammer for spilbranchens talent- og vækstlag i en tid, der fortsat er præget af stor usikkerhed i Europa.

Gennem udvikling, test og implementering af en række forbedrede løsninger indenfor kommunikation og interaktion, vil projektet arbejde for at gøre såvel talentfulde virksomheder som de strukturer, der støtter op om deres vækst – eksempelvis inkubationsmiljøer – mere modstandsdygtige overfor eksempelvis pandemier, hvor spiludviklernes mulighed for at mødes fysisk med investorer, publishers, rådgivere eller blot deres kolleger er begrænset pga. rejserestriktioner eller nedlukninger af samfundsaktiviteter. 

Projektets resultater og anbefalinger vil under og efter BSG-Go!’s levetid bidrage til, at Østersø-regionens spilindustri trods udefrakommende forhindringer fortsat vil blive tilført nyt talent, og at branchens vækstlag har adgang til bedre værktøjer til nødvendig kommunikation og interaktion med aktører, der spiller en afgørende rolle en ung virksomheds mulighed for at finde fodfæste, og på sigt vokse. Resultaterne vil danne grundlag for et tættere samarbejde mellem spiludviklere, inkubationsmiljøer, videregående uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og privat kapital på tværs af landegrænser i programområdet.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Campuschef
Grenaa
Senior Business Developer
Grenaa
Managing Director
Grenaa

Opkvalificering af medarbejdere i oplevelsesindustrien gennem hybride læringsrum

Dania Erhverv har fået bevilliget midler til et projekt, der skal tilbyde hybride undervisningsforløb til ansatte i oplevelsesindustrien.

 

Projektet skal:

  • Opkvalificere medarbejdere i oplevelsesindustrien på akademiniveau
  • Udbyde relevante akademifag med afsæt i hybride synkrone læringsrum
  • Opkvalificere underviseres brug af digitale værktøjer og løsninger med fokus på det hybride synkrone læringsrum

Dania viden og Læring varetager leveringen af workshops og webinarer til opkvalificering af underviseren til det hybride læringsrum. Dette indebærer tre heldags workshops, der omhandler:

  • Teknisk opsætning af hybride arbejdsrum
  • Undervisningsdesign og planlægning
  • Teknologiunderstøttet didaktik

De to webinarer koncentrerer sig om formidling af de erfaringer, man allerede har gjort sig i forbindelse med hybrid undervisning.

Projektet skal udmunde i en konference, hvor interessenter inden for efter- og videreuddannelsesområdet kan blive klogere på erfaringerne fra praksis, hvad forskningslitteraturen siger om hybrid undervisning og resultaterne fra Danias egen forskning. Konferencen vil endvidere præsentere en drejebog, der kan give inspiration til, hvordan andre institutioner kan gennemføre og implementere et lignende projekt. Endelig offentliggøres resultaterne i form af en artikel i tidsskriftet Læring og Medier.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Behandling af personoplysninger

Hos Erhvervsakademi Dania har vi løbende gang i projekter med støtte fra EU, og i forbindelse med sådanne projekter behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om behandling og formål med indsamling af persondata i vores​ databehandlingspolitik på området. 

Hjalp denne side dig?