Del siden
 
       
 

Udviklingsprojekter

På Erhvervsakademi Dania indgår vi i eksternt finansierede udviklingsprojekter med forskellige samarbejdspartnere for at styrke vores kompetencer inden for udvalgte pædagogiske, didaktiske og faglige felter.

Projekterne er med til at styrke vores videngrundlag og understøtte læringsaktiviteter for vores studerende, vores samarbejdspartnere samt de professioner og brancher, vi uddanner dimittender til. Herunder introduceres en række af de projekter, som vi i øjeblikket er en del af.

Game Hub Scandinavia 2.0

En fortsættelse af de prisvindende projekter Scandinavian Game Developers og Game Hub Scandinavia. Sammen med partnere i Sverige og Danmark – herunder Universitetet i Skövde, Animation Workshop i Viborg og Aalborg Universitet – har projektet udbygget viden om og opbygget kapacitet inden for inkubationsmiljøers rolle i at understøtte opstartsvirksomhedernes muligheder for succes. Det er sket i forhold til en række aktuelle dagsordener, som diversitet, regional tilknytning, globale markeder og med intens forskning i produktionsprocesser i spilindustrien. Projektet er fundet af EU's Interreg program for Kattegat-Skagerrak regionen og af Region Midtjylland.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Senior Business Developer
Grenaa
Managing Director
Grenaa

Baltic Game Industry

Projektet, der var finansieret under EU's Interreg-pulje i Baltic Sea regionen, udviklede en række best practices og handleplaner for, hvordan man etablerer og opbygger bæredygtige miljøer for virksomheder med udgangspunkt i spiludvikling. Dette gav sig udslag i en række strategier og manualer for, hvordan man arbejder med forskellige stakeholdere, opbygger inkubationsmiljøers kapacitet og omsætter spilviden til andre produktdomæner. Samtidig etablerede projektpartnerne en håndfuld nye inkubationsmiljøer i regionen og udviklede en VR-application, der arbejdede med misbrugsbehandling. Dania Grenå deltog som erfaren partner inden for alle tre områder og leverede viden og kompetencer, der sikrede projektets succes.

 

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Managing Director
Grenaa

Digitaliseringsboost

Erhvervshusenes store digitale satsning, Digitaliseringsboost, finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, satte fra 2017 – 2022 vidensinstitutioner sammen med små og mellemstore virksomheder for at kickstarte og kvalificere innovation i virksomhedernes digitale eller digitalt funderede produkter. Dania Grenå var med i fem delprojekter, hvor de assisterede ansøgervirksomhederne med ekspertviden inden for forbedring og videreudvikling af deres eksisterende digitale produkter.

De fem delprojekter talte:

1) "Javascript Game Engine" sammen med virksomheden PlayOn, hvor Dania leverede ekspertviden i form af grafisk facilitering og udvikling til videreudviklingen af PlayOns Javascript-baserede game engine.

 

2) "Digital Årsrapport" sammen med virksomheden "Digital Revisor". På baggrund af en maskinlæringsalgoritme tilbyder Digital Revisor at autogenere årsrapporter for små og mellemstore virksomheder. Danias rolle i projektet var at analysere og udvikle en gamificeringstilpasning af brugeroplevelsen med henblik på en øget conversion rate.

 

3) "Digitalt Remote Årshjul" sammen med virksomheden "Plandisc" og Ahoot, hvor Dania genererede og afprøvede en designmetodik for gamification som servicedesign for webservices. 

 

4) "Complianty" sammen med virksomheden Bemiit. Bemiit tilbyder SaaS-baseret brand compliancy til særligt fysiske og digitale tryksager. Som led i at afsøge markedet for nye produkt outputs til den eksisterende service udviklede medarbejdere og studerende fra Dania brand compliant serious game-baserede prototyper

 

5) "Trace Assesment as a Service" sammen med virksomheden Sharpen360, der udvikler avanceret quality assesment software til blandt andet bilindustrien. Produktets kompleksitet har været en begrænsende faktor for markedsføringen, hvorfor Dania har bistået med udvikling af en grafisk facilitering af produktet med henblik på salg til nye markedsandele.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Campuschef
Grenaa

Business models post Corona in the hospitality sector

The Corona pandemic has struck a significant blow to the global economy. Currently, there are few enterprises that have not been heavily affected by the pandemic, and it poses a significant challenge to the current business model paradigm held throughout several industries. This holds especially true for the hospitality sector, where hotels, airline companies and other operators have seen a dramatic plunge in the number of customers and revenue. The question that remains is how this pandemic has affected, and will continue to effect, the way the hospitality companies operate their business; the latter is what we wish to explore, and to that end develop learning and educational materials in a cooperation between the three institutions in this project.

The three organizations involved are:

  1. Dania Academy. One of Denmark's higher education institutions with 26 different educational directions
  2. HOTEL SCHOOL Hotel Management College (Vocational - initial and continuing in Latvia). Experienced in VET and adult education of various levels for local and international students
  3. "Meet in Reykjavik". The official Convention Bureau for Reykjavik City and surroundings.

Purpose of the project

The overall purpose of the project is to develop teaching and learning materials in the hospitality sector (with a focus on hospitality management and business) considering Covid-19’s impact on business models in the Nordic/Baltic countries.

The project idea is to investigate the impact caused by the Corona pandemic on the current hospitality market, and how this will shape the markets in years to come. Our basic assumption is that the disruptive nature of the pandemic will challenge current business models, and in that process the underlying business model paradigm that has prevailed for several decades in the hospitality sector. We expect that sustainability and an increased focus on aligning future business models with sustainable goals is to be expected. Thus, a focus on future business models post Corona will also focus on how hospitality companies can work more sustainably in the future.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Scandinavian Growth Creators

Ved hjælp af Scandinavian Growth Creators (SGC) udvikler de studerende deres entreprenørielle og innovative kompetencer sammen med mikrovirksomheder.

SGC-projektet bidrager til etablering af mere langsigtede innovationssamarbejder mellem studerende og mikrovirksomheder. De studerende udvikler deres kompetencer ved at arbejde på en innovativ og entreprenøriel måde, mens mikrovirksomheder øger deres innovationskapacitet gennem de studerendes kompetencer og adgang til vidensinstitutioner.

De studerende samarbejder med mikrovirksomheder over en længere periode for at skabe innovation og vækst i virksomhederne, og de udvikler deres faciliterings- og innovationskompetencers ved at deltage i Scandinavian Facilitators, et faciliteringsforløb for studerende.

Ved afslutningen af forretningsudviklingsforløbet præsenteres for og især - modtager sparring fra - et panel af personer med forretningskritiske kompetencer i et arrangement koncept, inspireret af Løvens Hule.

Scandinavian Growth Creators arbejder tværregionalt og forventer, at 1.050 studerende og 225 virksomheder vil deltage i aktiviteterne, og der skabes 42 nye job.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Behandling af personoplysninger

Hos Erhvervsakademi Dania har vi løbende gang i projekter med støtte fra EU, og i forbindelse med sådanne projekter behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om behandling og formål med indsamling af persondata i vores​ databehandlingspolitik på området. 

Hjalp denne side dig?