Del siden
 
       
 

Forskningsprojekter

Hos Erhvervsakademi Dania er forskning en integreret del af vores arbejde. Det sikrer kvalificerede undervisere og dygtige studerende.

Vores forskning er praksisnær og skaber ny viden til glæde for de professioner og brancher, som vi uddanner til.

Se vores igangværende forskningsprojekter herunder.

En komparativ analyse af grafik-API’er og shader-sprog anvendt i moderne spilmotorer og deres indflydelse på spiludviklingsprocessen

Hvordan påvirker valg af grafik-API og shader-sprog i spilmotorer spiludvikling, og hvilke teknologier er mest relevante at lære for kommende udviklere?

Dette projekt tager udgangspunkt i eksisterende forskning og teknisk dokumentation for at undersøge, hvordan forskellige grafik-API’er og shader-sprog anvendes i moderne spilmotorer som Unity, Unreal Engine, CryEngine og Godot. Projektet stiller skarpt på forskningsspørgsmål såsom: Hvilke grafik-API’er og shader-sprog er mest udbredte? Hvordan påvirker valget af disse teknologier udviklingsprocessen og slutproduktets kvalitet? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige teknologier? Samtidig undersøges hvilke grafik-API’er og shader-sprog, der er mest relevante at lære for kommende spiludviklere, samt hvilke der er ved at blive forældede. Projektet vil kombinere litteraturstudie med praktiske eksempler og komparativ analyse for at identificere tendenser og bedste praksis inden for spiludvikling. Resultaterne forventes at give værdifuld indsigt til spiludviklere, uddannelsesinstitutioner og studerende.

 

Læs mere her https://www.eaviden.dk/project/en-komparativ-analyse-af-grafik-apier-og-shader-sprog-anvendt-i-moderne-spilmotorer-og-deres-indflydelse-paa-spiludviklingsprocessen/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Grenaa

AI-But why?

Et casestudie der ønsker at sætte fokus på hvorfor, hvordan og hvorledes vi kan gøre brug af AI i hverdagens praksis.

Projektet sigter mod at udforske og dokumentere anvendelsen og implementeringsprocessen af kunstig intelligens (AI) i store virksomheder. Målet er at skabe en dybdegående indsigt i de praktiske aspekter af AI-integration, som kan bruges til at udvikle ressourcer for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), herunder workshops, etableringer af AI netværk og rådgivning/vejledning.  

Store virksomheder har ofte flere ressourcer og en mere avanceret tilgang til implementering af AI. Ved at studere disse virksomheders erfaringer kan vi identificere Best Practices og skabe en indsigt i de eventuelle hverdagsudfordringer, som muligvis kan opstå.     

Projektets relevans ligger i dets potentiale til at fremme forståelsen og anvendelsen af AI blandt SMV’er, som udgør en væsentlig del af økonomien. AI-teknologien er en katalysator for innovation og kan hjælpe SMV’er med at konkurrere på et globalt marked. Ved at forstå, hvordan store virksomheder med succes implementerer AI, kan SMV’er lære at anvende disse teknologier til at forbedre deres egne processer og produkter.  

Digitalisering er afgørende for virksomheders overlevelse og vækst og dette projekt vil kunne hjælpe SMV’er på vej med de nødvendige værktøjer og viden. AI kan også påvirke jobfunktionerne og skabe nye roller og dette projekt vil bidrage til at forbedrede SMV’erne på disse ændringer. 

Ved at dele viden og ressourcer gennem workshops, podcasts og netværksmøder vil projektet være med til at demokratisere adgangen til AI-teknologien, så den ikke kun er forbeholdt store virksomheder med omfattende ressourcer

 

Læs mere her https://www.eaviden.dk/project/ai-but-why/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Hobro
Hobro

Tekst til video (T2V) med avatars

Inspirerende og fagligt korrekte tekster præsenteres i videoer ved hjælp af menneskelige avatars, der gør dine videoer engagerende og personlige.

Udviklingen af tekst til video med præsentation af en menneskelig avatar er under stor udvikling. Der er nogle store fordele ved at anvende tekst til video. Hvis vigtigt indhold i en video ændrer sig, kan det løses ved at redigere teksten og generere videoen igen. Hvis der er tale om en normal video, vil den skulle filmes og redigeres igen. Af andre fordele kan nævnes, at videoindhold har en positiv indvirkning på søgemaskineoptimering (SEO). Ved at konvertere tekst til videoer, kan man forbedre synligheden og nå ud til en bredere målgruppe.  

Der er dog også udfordringer, såsom automatiseringens kvalitet, sprogbarrierer og etiske overvejelser. Dette gør emnet interessant for forskning og udvikling. 

Med udgangspunkt i ovenstående tager mit overordnede forskningsspørgsmål udgangspunkt i en undren over, hvorfor virksomheder fortsat anvender klassisk optage- og redigeringsteknik til at udvikle forskellige instruktionsvideoer, når det er muligt at generere videoer fra tekst med præsentation af menneskelige avatars? 

Jeg er endvidere nysgerrig på at undersøge: Er der forskel på at udvikle præcise instruktionsvideoer og mere debatterende videoer?

Jeg forventer, at jeg primært vil arbejde inden for talegenren ”Den informative tale”.

 

Læs mere her https://www.eaviden.dk/project/tekst-til-video-t2v-med-avatars/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Hobro

Social Money – en undersøgelse af kreativitet som en ny social valuta

I projektet undersøges, hvordan en ny social valuta kan være med til at fremme kreativitet og kreativ tænkning.

Undersøgelsen starter med at afsøge de artikler om sociale valutaer, der har været publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter. Dernæst gennemføres søgestrategien ved at afsøge litteraturen om sociale valutaer og kreativitet. 

Endelig benyttes generativ kunstig intelligens (GenAI) ved at tilpasse en GPT, der er skræddersyet til projektet. ChatGPT bruges både til litteratursøgning og som sparringspartner. 

Som litteratursøgning har den allerede vist sit værd ved at henvise til de to artikler ’Creativity as the new social currency’ (World Economic Forum, 2015) og ’Why Creativity is Our Most Valuable Form of Currency’ (Lawrence R. Samuel, Ph.D., 2021). Som sparringspartner har ChatGPT vist sig værdifuld ved at forklare begrebet sociale valutaer på følgende måde: 

”Social Money er et begreb, der sammenfletter økonomi, sociale interaktioner og digital teknologi. Det repræsenterer en form for valuta eller værdi, der skabes, distribueres og administreres inden for en specifik kontekst eller fællesskab. Idéen om SoMo er forankret i troen på, at sociale forbindelser og interaktioner kan kvantificeres og udnytte som en form for økonomisk værdi.” 

I rapporten ’Future of Jobs Report 2023’ (World Economic Forum, 2023), fremhæves kreativ tænkning som en af de vigtigste færdigheder, som medarbejdere kan have nu og i fremtiden. Det undersøges derfor, hvordan kreativitet kan anvendes som en ny social valuta til fremme kreativitet og kreativ tænkning. 

 

Det overordnede forskningsspørgsmål er, hvordan kreativitet kan anvendes som en ny social valuta? 

 

 1. Undersøgelsesspørgsmål: Hvilke af de tre grundlæggende egenskaber ved penge egner kreativitet sig bedst til som en ny social valuta? 
 2. Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan kreativitet anvendes som en ny social valuta til at fremme kreativitet? 
 3. Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan kreativitet anvendes som en ny social valuta til at fremme kreativ tænkning?

 

 

Læs mere her https://www.eaviden.dk/project/social-money-en-undersoegelse-af-kreativitet-som-en-ny-social-valuta/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Silkeborg

How financial institutions can offer sustainable advice to private customers: “Private customer advice and sustainability: A challenge for financial institutions

Med udgangspunkt i en eksisterende prototype, der kan løse de udfordringer, privatkunderådgiverne står overfor i implementeringen af pengeinstitutternes mål

Pengekrukke

Bæredygtighed og mere specifikt FN’s verdensmål og CO2-udledning er et primært strategisk fokusområde for de fleste pengeinstitutter i Danmark.

Projektets formål er at belyse potentialet ved et digitalt værktøj, der på operationelt niveau kan løse de udfordringer, privatkunderådgiverne står overfor i implementeringen af de bæredygtige strategiske og taktiske mål og delmål i pengeinstitutterne. Samtidig er projektets formål at få kundens holdning belyst til dette emne.

Projektet udspringer fra et tidligere forskningsprojekt:  ”Pengeinstitutternes privatkunderådgivning i et bæredygtigt perspektiv” og bygger videre på vores fund fra dette.

Spørgsmål, som søges besvaret i projektet:

 • Hvordan ser bankerne på vores resultater omkring rådgivernes holdninger til håndteringen af bæredygtighed i pengeinstitutterne samt vores potentielle løsning til forbrugskunden? Søges besvaret via dialog med de tidligere adspurgte ledere ud fra fund via interviews og spørgeskema til deres rådgiverkollegaer.

 • Hvordan ser slutbrugeren/forbrugeren på vores digitale løsning som en måde at håndtere et øget fokus fra omverdenen på deres CO2-forbrug og deres måde at leve et bæredygtigt liv? Søges besvaret via dialog med de tidligere adspurgte ledere ud fra fund via interviews og spørgeskema til deres rådgiverkollegaer baseret på rådgivernes besvarelse hvorefter prototypen vil præsenteres for de interviewede og evalueret.

Spørgsmål 2 vil besvares via spørgeskema sendt til slutbrugeren/kunden af prototypeappen. Vi vil gennemgå appens muligheder inden spørgsmål stilles.

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/how-financial-institutions-can-offer-sustainable-advice-to-private-customers-private-customer-advice-and-sustainability-a-challenge-for-financial-institutions/

 

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg

Dobbelt væsentlighedsanalysens rolle i virksomheders ESG-performance

Kan man se en forbedring i SMV'ers ESG-nøgletal over tid, hvis de laver en dobbelt væsentlighedsanalyse?

Med den nye forordning inden for afrapportering af bæredygtighed i EU (CSRD), der træder i kraft for virksomheder af regnskabsklasse D og stor C i 2025, er der krav om en dobbelt væsentlighedsanalyse. Men vi vil argumentere for, at alle virksomheder, som arbejder med bæredygtighed inklusive SMV’er, bør starte med en dobbelt væsentlighedsanalyse. Vi vil søge at påvise en sammenhæng mellem dobbelt væsentlighedsanalysen og en virksomheds performance inden for bæredygtighed. Nærmere specifik at man kan se en forbedring i deres ESG-nøgletal hen over tid hvis de laver dobbelt væsentlighedsanalyse. Dette projekt skal fungere som både inspiration til samt argument for at arbejde med dobbelt væsentlighed.

I dette studie ønsker vi at undersøge om virksomheder der arbejder aktivt med dobbelt væsentlighedsanalyser (DM) performer bedre på deres ESG-nøgletal. Med andre ord vil de virksomheder, der analyserer deres interessenters indflydelse på virksomhedens klima, sociale faktorer og governance og omvendt deres indflydelse på interessenternes klima, sociale faktorer og governance – blive mere bæredygtige med tiden? Det er relevant med denne nye viden, da det skal medvirke til, at virksomheder:

 • får lavet en dobbelt væsentlighedsanalyse som noget af det første
 • Anvender dobbelt væsentlighedsanalysen til at få øget deres bæredygtigheds- og ESG-performance hen over tid

 

Problemformulering:

Hvordan afspejler virksomheders dobbelt væsentligheds analyse sig i deres ESG-performance?

Et studie af virksomheders arbejde med dobbelt væsentlighedsanalyser og hvordan det afspejler sig i deres ESG-performance. Resultaterne skal understrege, hvorvidt det er vigtigt, at alle virksomheder store som små skal lave en dobbelt væsentlighedsanalyse. Produktet er et working paper.

 

Du kan læse mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/dobbelt-vaesentlighedsanalysens-rolle-i-virksomheders-esg-performance/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Horsens
Adjunkt
Horsens

Betydningen af en ejendoms energimærke i en bolighandel

Hvilken betydning har energimærket på en bolig for ejendomsmæglere og kunder i en salgssituation?

Bæredygtighed og FN’s verdensmål herunder mindskelse af CO2-udslip er primære strategiske fokusområder for de fleste virksomheder i dag, også inden for den finansielle sektor som ejendomsmæglerbranchen er en del af.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål herunder mindskelse af CO2-udslip er primære strategiske fokusområder for de fleste virksomheder i dag, også inden for den finansielle sektor som ejendomsmæglerbranchen er en del af.

I kampen for at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 er alle dele af samfundet nødt til at tage ansvar. Det gælder dermed også ejendomsbranchen. Dansk Ejendomsmæglerforening har set på, hvilke tiltag de kan komme med, hvilket er mundet ud i ti konkrete forslag til, hvordan husstandene kan nedbringe deres CO2-udledning. Det drejer sig blandt andet om konkrete politiske forslag, der skal gøre det nemmere for alle boligejere at tænke bæredygtigt.

Dette projekt tager udgangspunkt i de ti tiltag fra DE, hvor særligt tiltag nr. 4 og 5 har relevans for projektet, som omhandler energimærkning af ejendomme.

Tiltag nr. 4 foreslår et gratis besøg af energikonsulent efter boligkøb. Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at nye boligejere efter et halvt år får tilbud om et gratis besøg af en energikonsulent, hvis boligen har energimærke D eller derunder.

Tiltag nr. 5 omhandler mulighed for kategoriskifte ved energiforbedringer før salg. Der bør indføres mulighed for, at husejeren ved at foretage en eller flere anbefalede energiforbedringer kan skifte kategori, uden der skal gennemføres et nyt besøg og betaling for nyt energimærke. Det vil motivere nogle sælgere til at gennemføre energiforbedringer fremfor at overlade det til den nye ejer, der formentligt har andre projekter at tænke på i den nye bolig. Det kan også vise sig at være en god investering for sælger.

I projektet undersøges et energimærkes betydning som salgsargument fra ejendomsmæglerens synspunkt samt dets betydning for valg af bolig set fra købers synspunkt, hvorfor nedenstående undersøgelsesspørgsmål ønskes besvaret:

 • Hvordan vægter ejendomsmæglerne i Silkeborg energimærkning i deres fremvisninger?
 • Hvor højt vægter kunden energimærket i valget af hus?

 

Læs mere her https://www.eaviden.dk/project/energimaerkning/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Silkeborg
Lektor
Silkeborg

Bæredygtig rekruttering

Hvordan udarbejdes et jobopslag, der sikrer tiltrækning og fastholdelse af folk med neurodiversitet?

Gennem en undersøgelse af jobopslag i den finansielle sektor sammenholdt med en litteraturgennemgang udvikles en række gode råd til, hvordan man som arbejdsgiver kan udforme et jobopslag, der sikrer tiltrækning af kommende medarbejdere med neurodiversitet.

Den eksisterende viden på området er bred og kompleks, da der ikke kan laves et entydigt svar på diverse diagnosers udfordringer ved at forstå skriftlig tekst. Dette vil være forskelligt for den enkelte person og/eller diagnose. Der er dog lavet adskillige studier, der på hver deres måde og med forskellige fokusområder har forsøgt at samle generelle udfordringer hos personer med neurodiversitet, og det er med denne forskning som belæg, at dette forskningsprojekt udspringer. Den eksisterende viden nævner bl.a. sprogbrug, sociale barrierer, arbejdspladskultur, muligheden for støtte m.v.

Ydermere vil studiet udspringe af forskerens egen forforståelse baseret på flere års erfaring med at arbejde med personer med neurodiversitet i forskellige SPS-lignende funktioner. Det er forskerens forventning, at denne forforståelse på områder vil blive udfordret, men på andre områder blive bekræftet.

Det tænkte forskningsspørgsmål bliver ”Hvordan udarbejdes et jobopslag, der sikrer tiltrækning og fastholdelse af folk med neurodiversitet?”. Til dette forskningsspørgsmål kan opstilles en række undersøgelsesspørgsmål, som kunne være, men ikke ekskluderet til følgende:

 • Hvordan påvirker forskellige sprogbrug og formuleringer i jobopslag tiltrækningen af kandidater med neurodiverse træk?
 • Hvorledes er de regionale forskelle inden for lignende stillinger i samme branche, og hvorledes kan det påvirke arbejdsmarkedsmobiliteten for målgruppen?

M.v. Øvrige undersøgelsesspørgsmål kunne inkludere elementer som eksempelvis inklusion i jobopslaget, unødvendige krav/barriere i jobopslaget, forskel i organisationer og lignende.

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/baeredygtig-rekruttering/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Hobro

Forbrugeradfærd i forbindelse med kendte udsalgsdage fx Black Friday

Forbruger vi, fordi det er billigt eller forbruger vi efter behov? I et krydsfelt mellem intentionelle og faktiske handlinger.

Projektet undersøger, hvilken forbrugeradfærd der udvises i forbindelse med store udsalgsdage, samt hvordan dette matcher handlinger fra retailers side. Desuden vil projektet blive udfordret af forskellige teoriforståelser inden for fx adfærdsteori, nudging, klassisk økonomisk teori, psykologi og spilteori.

 • Projektet tager afsæt i de incitamenter, der antages at kunne forklare vores adfærd i forbindelse med store udsalgsdage.
 • Hvilke incitamenter ligger bag forbrugeradfærden ifm. store udsalgsdage og kan de forklare non-foodbranches handlinger?

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/forbrugeradfaerd-i-forbindelse-med-kendte-udsalgsdage-fx-black-friday/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Machine Learning hos SMV’er i Skive og omegn

Machine learning er relevant i mange andre sammenhænge end dataanalyse. Projektet undersøger praktiske anvendelsesmuligheder i Skives erhvervsliv.

Vi ønsker at gøre erhvervslivet i området opmærksomme på, at det nu er muligt at lave god billedgenkendelse ved hjælp af Machine Learning – samt at et generelt udviklet UI til brug af samme billedgenkendelsesteknologi også er så klart til brug nu, at Laptop PC-baserede produktionsovervågningsløsninger kan bringes mere bredt i anvendelse hos lokale virksomheder i og omkring Skive.

Kan vi identificere lokale SMV’er i Skive og omegn, der i første omgang har et konkret behov for en økonomisk attraktiv overvågningsløsning, baseret på den hos BILA udviklede teknik, i forbindelse med deres produktionslinjer?

Kan vi generalisere det overordnede koncept, som er udviklet på BILA, så det kan bruges i andre virksomheder med helt andre problemstillinger?

Vil du vide mere om projektet, så se her https://www.eaviden.dk/project/proaktivt-it-sikkerhedssamarbejde-for-lokale-smaa-og-mellemstore-virksomheder/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt & Studiekoordinator
Skive

Bæredygtige brugeroplevelser i webdesign

Hvad bruger man egentlig hjemmesider til? Kan man skære fyld af designet og gøre browsing mere bæredygtigt? Vi eksperimenterer med bæredygtige brugeroplevelser

Bæredygtighed i sig selv som begreb, vinder indpas i samfundsudvikling, tendenser og teknologi. Derfor indskrives det også som læringsmål/parameter i institutionernes strategier og studieordninger generelt.

Projektet skal undersøge følgende forskningsspørgsmål:

Hvilken forskel gør bæredygtighedsgreb i et re-design af hjemmesider for sammenlignelige lokale virksomheder med fysisk kundeinteraktion i Grenå i forhold til kundeoplevelsen af brugervenlighed?

Dette undersøges på baggrund af eksisterende viden i uddannelsesforummet omkring bæredygtigt design, samt mindst et ekspertinterview med en udvikler, der har erfaring med feltet.

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/baeredygtige-brugeroplevelser-i-webdesign/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Bæredygtigt webdesign på hjemmesider

Forskningsprojektet skal etablere en dybere forståelse af og viden om, hvordan virksomheder/institutioner forstår og implementerer bæredygtigt webdesign.

Målet er at indsamle viden, der gør det muligt at komme med generelle anbefalinger til, hvordan man på et mere overordnet niveau kan komme i gang med at gøre det nemt og overskueligt at arbejde med udvikling af bæredygtigt designede hjemmesider, og hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse hermed. Den indsamlede viden udmøntes i anbefalinger.

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/baeredygtigt-webdesign-paa-hjemmesider/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Skive

Datadreven beslutningstagen

Gennem litteratursøgning og interview med virksomhedsledere afdækkes faktorer, der motiverer til at ændre mindset og træffe beslutninger baseret på data

Overordnet set ønsker vi at lære at forstå virksomhedens brug af data i beslutningsprocesser. Vi tilstræber at opnå en dybere forståelse for, hvordan virksomheder bruger data til at træffe beslutninger. Dette vil hjælpe os med at identificere forbedringsmuligheder og optimere databrug i fremtidige beslutningsprocesser.

Forud for dette forskningsprojekt er der foretaget en litteratursøgning vedrørende datamodenhedsteorier. Ulempen med disse er blandt andet:

 • Manglende standardisering
 • Manglende fleksibilitet
 • Fokus på teknologi fremfor kultur
 • Mangel på konkrete handlingsanvisninger
 • Utilstrækkelig organisatorisk forankring

Dette har ført til en ændring af fokus og anvendelse af nye teorier, data driven decision making theories, som er mere fleksibel:

 • Systematisk og struktureret tilgang til at træffe beslutninger
 • Inddragelse både målbare og ikke-målbare aspekter, såsom værdier, holdninger og stakeholderbehov
 • Mulighed for at tilpasse sig ændringer og kompleksitet i beslutningsmiljøet
 • Inklusion af menneskelige faktorer
 • Fokus på organisatoriske mål og værdier

 

Ved at følge en systematisk tilgang, inkludere forskellige faktorer, tilpasse sig skiftende behov og adressere menneskelige faktorer, kan beslutningstagningsteorier hjælpe organisationer med at træffe bedre og mere informerede beslutninger.

RS: Vurdere i hvor høj grad case-virksomheden er i stand til at tage datadrevne beslutninger (som proxy for datamodenhed).

 

Vil du læse mere, så se her https://www.eaviden.dk/project/datadreven-beslutningstagen/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Viborg
Lektor
Viborg

Undersøgelse af hvordan optometrister kan aflaste øjenlæger

Hvilke kompetencer mangler optometrister for at kunne aflaste øjenlægerne i højere grad end de gør på nuværende tidspunkt?

Der er mangel på øjenlæger og lange ventelister til konsultation hos øjenlægerne. Det fører til, at patienter med øjensygdomme kan få varige synsskader, mens de står i kø til udredning og behandling hos øjenlægen. Øjenforeningen er opmærksomme på problematikken og afholdt i januar 2021 en synskonference, hvor de havde inviteret embedsfolk, ledende folk i det danske sundhedsvæsen med ansvar for synsområdet, øjenlæger, øjenpatienter og pårørende til en åben dialog om de udfordringer, der er på området. Under konferencen blev der spurgt til, om nogle af øjenlægernes opgaver kan udliciteres til optikerne. Svaret var ikke klart, men der blev nævnt, at der er stor kompetenceforskel på optikere og øjenlæger, og derfor et behov for efteruddannelse af optometristerne før dette kan ske.

 

 • Forskningsspørgsmål

  • Hvilke kompetencer mangler optometristerne for at kunne varetage flere opgaver hos de praktiserende øjenlæger og hvordan kan efteruddannelse afhjælpe dette, således øjenlægerne i større grad vil uddelegere arbejdsopgaver til optometristerne?

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/undersoegelse-af-hvordan-optometrister-kan-aflaste-oejenlaeger/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers

Employability: Efterspurgte personlige- og karrierekompetencer

Employability: Efterspurgte personlige- og karrierekompetencer hos aftagervirksomheder af dimittender på markedsførings- og handelsøkonom fra erhvervsakademi Dania

Forskning viser, at efterspurgte personlige kompetencer ikke er entydige. Vi er nysgerrige på, om dette også er tilfældet for vores aftagervirksomheder.

Dette projekt tager udgangspunkt i forskningsprojektet ”Employability fra dag et! – Hvad er det, og hvordan kan du arbejde med det?”, som i 2020 blev publiceret af Erhvervsakademi Aarhus. Ud fra en kortlægning og analyse af eksisterende forskning præsenterer det omtalte forskningsprojekt den definition af begrebet employability, som vi vil tage udgangspunkt i, i dette projekt.

Dette projekt tager udgangspunkt i forskningsprojektet ”Employability fra dag et! – Hvad er det, og hvordan kan du arbejde med det?”, som i 2020 blev publiceret af Erhvervsakademi Aarhus. Ud fra en kortlægning og analyse af eksisterende forskning præsenterer det omtalte forskningsprojekt den definition af begrebet employability, som vi vil tage udgangspunkt i, i dette projekt.

Vores forskningsspørgsmål lyder:

 • Hvilke personlige- og karrierekompetencer er efterspurgte for dimittender fra markedsførings- og handelsøkonom-uddannelsen?
  • Hvad er de mest efterspurgte personlige kompetencer?
  • Hvad er de mest efterspurgte karrierekompetencer?

Populationen for undersøgelsen er praktikvirksomheder for markedsføringsøkonom- og handelsøkonomuddannelsen på erhvervsakademi Dania fra de seneste 5 år. Der laves en totaltælling, da der er lavet et udtræk fra Danias CRM-system. Alle praktikvirksomheder for Dania-studerende bliver gemt i CRM-systemet. Af nævnte årsag vil der skulle defineres en stikprøveudvælgelsesmetode.

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/employability/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor & Studiekoordinator
Horsens
Lektor
Viborg

Re-commerce blandt udvalgte SMV’er inden for e-handel i Danmark: En undersøgelse af implementering, udfordringer og potentialer ved re-commerce

Vi undersøger re-commerce-praksis og motivationer blandt 3-5 udvalgte danske SMV'er inden for e-handel i tøjbranchen samt eksperter inden for re-commerce

Formålet med forskningsprojektet er at etablere en dybere forståelse af og viden om, hvordan SMV’er (case-virksomheder) inden for e-handel i tøjbranchen og eksperter forstår, implementerer og markedsfører re-commerce, samt de udfordringer og potentialer de oplever ved re-commerce som en mere bæredygtig forretningsmodel.
Målet er at indsamle viden, der gør det muligt at komme med generelle anbefalinger til, hvordan SMV’er inden for tøjbranchen på et mere overordnet niveau kan komme i gang med at drive re-commerce som en del af deres e-handel, og hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse hermed (”Re-commerce best pratice guide”).

Efter en mindre litteratursøgningsproces inden for emnet findes det, at der er lavet begrænset forskning inden for emnet generelt. Den forskning, der findes, er udelukkende international og har mest et fokus på C2C platforme (som fx Facebook Marketplace, Trendsales, Den Blå Avis, Sellpy osv). Der findes således umiddelbart ikke dansk forskning i emnet ”re-commerce i danske SMV’er inden for e-handel og B2C”.

Dansk Erhverv – Digital handel har i sine månedlige undersøgelser og analyser af den danske e-handel relevant data vedr. udviklingen i forbruget af brugte og genanvendte produkter og varer i dansk e-handel. Denne data vurderes relevant for projektet.

 

Problemformulering:

Hvordan implementerer SMV’er (udvalgte case-virksomheder) i Danmark re-commerce som en bæredygtig forretningsmodel, og hvilke udfordringer og potentialer oplever de i denne proces?

Undersøgelsesspørgsmål:

 • Hvad er re-commerce?
 • Hvad motiverer danske SMV’er til at gå i gang med at implementere re-commerce, herunder mål og forventninger i forhold egne re-commerce-aktiviteter og bæredygtige forretningsmodeller og grøn omstilling af erhvervet generelt?
 • Hvilke udfordringer og potentialer oplever danske SMV’er ved at implementere, drive og markedsføre re-commerce?
 • Hvad anbefales, med afsæt i indsamlet empiri, i forhold til implementering af re-commerce, herunder tilgange, kompetencer, redskaber og platforme, der er centrale for at få succes med re-commerce?

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/re-commerce-blandt-udvalgte-smver-inden-for-e-handel-i-danmark-en-undersoegelse-af-implementering-udfordringer-og-potentialer-ved-re-commerce/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor & Studiekoordinator
Skive
Adjunkt
Skive

Brugeroplevelsen ved Bleeding edge teknologier – Metaverset er på vej!

Potentialet med Metaverse for danske SMV’er
(og brugeroplevelsen med Metaverse enabling teknologier)

Guideline der kan hjælpe de danske SMV'er med at vurdere relevansen, adaptere Metaverse og være konkurrencedygtigt fremadrettet på globalt plan.

Metaverset er et udtryk, der bruges til at beskrive en virtuel verden eller et kollektivt virtuelt delt rum, der er skabt af konvergensen mellem fysisk og virtuel virkelighed. Det er et fuldstændigt fordybende og interaktivt digitalt miljø, hvor brugere kan interagere med hinanden og virtuelle objekter i realtid ved hjælp af avatarer eller andre digitale repræsentationer af sig selv. Metaverse er stadig et koncept, der udvikler sig, men det forventes at være en blanding af virtuel og fysisk virkelighed, der giver brugerne adgang gennem forskellige enheder, herunder smartphones, computere og virtual reality-headset. Metaverse er forestillet at være et sted, hvor brugere kan socialisere, arbejde, lære og lege i et fælles rum, der ikke er begrænset af fysiske grænser. Det forventes at have en betydelig indvirkning på forskellige industrier, herunder spil, underholdning, uddannelse og detailhandel. Der bliver investeret stort i Metaverse enabling teknologier så som VR, AR, og AI for at skabe fordybende digitale oplevelser (Encyclopedia, 2022; Videnskab.dk, 2022; Ball M, 2020). Det forventes, at AI teknologi kommer til at spille en afgørende rolle i at understøtte udviklingen og driften af Metaverse (Yang Q et al., 2022; Mori Y, 2022).

Ideen om, at Metaverse er den “næste iteration” af Internettet, er en almindelig analogi, der bruges til at beskrive potentialet i Metaverse. Det er dog vigtigt at bemærke, at Metaverse ikke blot er en ny version af internettet, men snarere et nyt koncept, der bygger oven på eksisterende internetinfrastruktur. Samlet set forventes Metaverse at give et nyt niveau af engagement og fordybelse, der går ud over, hvad der i øjeblikket er muligt på internettet, hvilket skaber nye muligheder for social interaktion, underholdning og handel (Ball M, 2020).

Der er en betydelig mængde investeringer og interesse i Metaverse globalt. Mange teknologivirksomheder, spilvirksomheder og investorer udforsker potentialet i Metaverse og investerer i dets udvikling så som Facebook (Meta), Microsoft, og Amazon. Ud over private investeringer udforsker regeringer og andre offentlige organisationer også potentialet i Metaverse (Det Europæiske Råd, 2022). Overordnet set ses Metaverse som en potentielt transformativ teknologi, der kan have betydelige konsekvenser for en lang række industrier, fra spil og underholdning til uddannelse og sundhedspleje. Som følge heraf er der mange investeringer og interesse for udviklingen af det på verdensplan. Derfor er forståelse og udnyttelse af Metaverse enabling teknologier et vigtigt konkurrenceparameter.

På nuværende tidspunkt er udnyttelsen af disse teknologier dog oftest forbeholdt større virksomheder, som har den teknologiske kapacitet (og den menneskelige know-how) til at anvende teknologierne i deres strategiske forretningsdrift. Udgangspunktet for dette projekt er derfor at undersøge, hvordan danske SMW’er kan arbejde med Metaverse enabling teknologier – specielt med fokus på deres kunders brugeroplevelse. Metaverse tilbyder mange potentielle nye muligheder for engagement, personalisering, indtægtsgenerering og globalt reach. Det er dog vigtigt at bemærke, at Metaverse stadig er i sine tidlige stadier, og det er stadig uvist, hvordan disse muligheder vil udspille sig i praksis. Som med enhver ny teknologi vil der sandsynligvis være både udfordringer og muligheder for danske SMV’er med Metaverse.

 •  

  Overordnet tager projektet udgangspunkt i fremvæksten af Metaverset, hvor Metaverse enabling teknologier har sin direkte anvendelse. Vores interesse er at udforske de muligheder, danske SMV’er har for bedre at anvende Metaverse enabling teknologier til at markedsføre, optimere brugeroplevelsen blandt deres kunder, samt klargøre og modne de danske SMV’er til Metaverset.

  • State-of-the-Art: Indledningsvist vil vi gennem et litterature review af den eksisterende forskningslitteratur, samt desk research af brancherapporter m.m., danne os et overblik af Metaverse enabling teknologier samt Metaverset, og hvordan disse kan anvendes til markedsføring og forbedre kundernes brugeroplevelse (Work Package: WP1)
  • Field Research: På baggund heraf, vil vi gennem interviews med SMV’er i 2024, analysere hvordan anvendelsen af disse teknologier kan forenes med deres nuværende strategi (WP2)
  • Contribution: Afslutningsvist udvikles best-practice råd til SMV’er + undervisningsmateriale til de studerende (WP3)

   

  Forskningsspørgsmål: Hvordan modnes SMV virksomheder til bedre at anvende Metaverse enabling teknologier som VR, AR og AI i deres strategiske forretningsdrift?

  • Hvad er Metaverse enabling teknologier og Metavers? (WP1)
  • Hvilke muligheder ser danske SMV’er i teknologierne til bl.a. markedsføring og forbedring af brugeroplevelsen? (WP2)

   

  Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/brugeroplevelsen-ved-bleeding-edge-teknologier-metaverset-er-paa-vej-potentialet-med-metaverse-for-danske-smver-og-brugeroplevelsen-med-metaverse-enabling-teknologier/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Studiekoordinator
Randers
Lektor
Randers
adjunkt
Randers

Facilitating Game Production

Producerrollen er mangefacetteret, men har alligevel fællestræk på tværs af virksomheder. Projektet undersøger og afdækker dette i den danske spilbranche.

 

Igennem mange års erfaring inden for spilbranchen og inddragelse af advisory boardet for ”The Game Producer Program” er der dannet en antagelse af, at der er bestemte roller i spilvirksomheder, der primært faciliterer produktionsprocessen. Disse kan have mange forskellige titler og varetage andre funktioner samtidig. Der er dannet antagelser omkring kompetencerne, der er nødvendige for at varetage denne rolle.

Projektet vil afdække eksistensen af denne rolle og kompetencerne for rollerne gennem et survey til virksomheder i den danske spilbranche, for at validere eller invalidere disse antagelser. Projektet skal afdække det generaliserede kompetencebehov i den danske spilbranche med henblik på at kvalificere senere undersøgelser i større skala (EU, USA, Asien).

Projektets overordnede intention er: ”En kortlægning over organiseringen, rollefordelingen og kompetenceprofilerne der indgår i ledende og faciliterende del af produktionsvirksomhederne i den danske spilbranche”.

Det overordnede forskningsspørgsmål er: ”Hvilke ledende og faciliterende roller er der i produktionsvirksomhederne i den danske spilbranche, hvordan er de organiseret og hvilke kompetenceprofiler bestrider de?

 

Projektets vil desuden besvare følgende underspørgsmål:

 • Hvilke kerneopgaver og dertilhørende kompetencer har de produktionsfaciliterende medarbejdere typisk?
 • Hvilke andre funktioner varetager dem, der faciliterer produktion, typisk også og hvilke kompetencer har de for at varetage disse?
 • Hvilke titler bruges der eventuelt for disse roller?
 • Er der en sammenhæng imellem faktorer som virksomhedsstørrelse og organisationsindretning og brugen af disse roller?

 

Vil du læse mere om projektet, så se her https://www.eaviden.dk/project/facilitating-game-production/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Grenaa

Omnichannel i en Midtjysk virksomhed – et case study

Hvordan kan midtjyske SMV’er lade sig inspirere af andre virksomheders succes med omnichannel?

Omni er latin og betyder ”alt” eller ”alle steder”, mens ”channel” er den eller de kanaler, man som virksomhed bruger til at kommunikere med sine potentielle eller eksisterende kunder. Begrebet ”omnichannel” betyder, at virksomheden sætter kunden i centrum for markedsføring, og at limen, der binder virksomheden og kunden sammen, er den data, som flyder frit mellem alle kanaler og kunden. Det betyder i praksis, at kunden skal have én sammenhængende oplevelse – uanset hvilken kanal vedkommende vælger. Virksomheden skal dermed kunne genkende kunden uafhængigt af, hvilken kanal kunden vælger at kommunikere med virksomheden på. Dette sikres ved indsamling af data, som benyttes i fremtidig interaktion med kunden i alle dennes touch points med virksomheden. Der er flere store internationale virksomheder, såsom Nordstrom og Sephora, som har arbejdet målrettet med omnichannel. Nationalt har eksempelvis Matas flere gange vundet Dansk Erhvervs E-handelspris i kategorien Omnichannel. Men ofte står især SMV-virksomheder over for udfordringer, da virksomhederne indsamler store mængder af data om deres kunder, men ikke ved hvad de skal gøre med denne data, som kan give virksomheden og særligt kunden værdi. Så hvordan kan en midtjysk SMV ved hjælp af omnichannel forbedre kunderejsen og give en mere personlig kundeoplevelse på tværs af kanaler? Dette projekt vil udarbejde et case studie med en udvalgt midtjysk virksomhed, som har arbejdet succesfuldt med omnichannel. Dette projekt skaber værdi for erhvervet, da projektet undersøger, hvordan en udvalgt virksomhed har arbejdet strategisk med omnichannel. Derved kan andre virksomheder lade sig inspirere af de indsatser, som kunne passe til dem. Den lokale forankring vælges med udgangspunkt i Danias forpligtelse med at servicere branchen regionalt.

 

Baggrund: Midtjysk virksomhed udvalgt på baggrund af ekspertudtalelse om deres succesfulde implementering af Omnichannel markedsføring.

Formål

 • Få en dybdeindsigt i en konkret udvalgt dansk virksomheds arbejde med omnichannel

Spørgsmål:

 • Hvordan har en udvalgt midtjysk virksomhed arbejdet med omnichannel?

 

Læs mere om projektet her:

www.eaviden.dk/project/omnichannel-i-en-midtjysk-virksomhed/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor & Studiekoordinator
Horsens

Effekten af filterglas ved rehabilitering af aldersrelateret makuladegeneration og retinitis pigmentosa

Baggrund

Sygdomme i øjets nethinde er de hyppigste årsager til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Trods de senere års gennembrud i behandlingen af disse sygdomme, er der stadig en stor del af patienterne, der ender med et varigt synshandicap. Disse patienter kan tilbydes afprøvning af optiske hjælpemidler via de kommunale hjælpemiddelcentraler. Hjælpemidlerne tilpasses efter synsnedsættelsens karakter, og kan f.eks. afhænge af om det er centralsynet eller det perifere syn, der er påvirket. Denne indsats er imidlertid hæmmet af, at der er meget ringe evidens for hvordan og hvor meget disse hjælpemidler virker.

Aktuel viden

En af de hyppigt anvendte optiske hjælpemidler er brilleglas med filteregenskaber, således at korte (blåviolette) bølgelængder sorteres fra lyset inden det rammer øjet. Rationalet bag dette tiltag er, at blåviolet lys kan medføre blænding og nedsætte synskvaliteten, samt at især synshandicappede skulle være følsomme overfor disse blændingsgener. Det er imidlertid ikke klargjort hvorfor dette princip både skulle virke på personer med sygdomme i centralsynet, som f.eks. aldersrelateret maculadegeneration (AMD) og patienter med sygdomme, der primært rammer det perifere syn, som f.eks. retinitis pigmentosa (RP).

Den sparsomme evidens for anvendelse af filterglas skyldes, at hovedparten af de tilgængelige studier ikke har været gennemført efter strikte videnskabelige principper, så som ved at anvende en fast protokol, have en præcis definition af patientpopulation og filterglastype, ved at have foretaget styrkeberegning så det nødvendige patientantal til at besvare en bestemt problemstilling har kunnet inkluderes, samt ved at der har været uklare effektmål.

Aktuelle projekt

Aktuelle projekt har til formål at undersøge hvilken effekt bortfiltrering af kortbølget lys (< 511 nm) eller den samme lysmængde fordelt ligeligt over hele lysspektret har på objektive og subjektive parametre ved hhv. AMD med centralsynspåvirkning og RP med påvirkning af det perifere syn.

30 AMD-patienter med synsstyrke under 0,3 og 30 RP patienter med koncentrisk indsnævret synsfelt til < 10 grader vil blive rekrutteret fra øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital. AMD-patienterne vil blive rekrutteret i forbindelse med forundersøgelse i øjenafdelingens AMD-klinik, mens RP patienterne vil blive inviteret blandt patienter, der er nyhenviste, eller fra en database på ca. 250 patienter, der tidligere er undersøgt på øjenafdelingen.

På baggrund af pilotforsøg kunne der foretages en styrkeberegning, som viste, at med filter ML511 ville der skulle undersøge 22 patienter med synsstyrke på 0,3 for at finde en signifikant forskel i kontrastfølsomheden på 0.075 log kontrastsensitivitet under antagelse af en p<0,05 og en statistisk styrke på 0,8

Perspektiver

Undersøgelsen vil skabe evidens for anvendelse af filterglas ved AMD og RP, og vil derfor kunne hjælpe med til at målrette anbefalingerne vedrørende filterglas til disse patienter. Potentielt vil dette kunne reducere antallet af faldulykker hos synshandicappede. En sammenligning af effekten af filterglas på patienter med AMD og RP vil endvidere kunne bidrage til at udvide forståelse af effekten af filterglas på sygdomme, der primært rammer nethindens centrale eller perifere dele. Endelig vil undersøgelsen kunne danne grundlag for yderligere systematiske undersøgelser af effekten af filterglas ved nethindesygdomme.

 

Læs mere her:
https://www.eaviden.dk/project/effekten-af-filterglas-ved-rehabilitering-af-aldersrelateret-makuladegeneration-og-retinitis-pigmentosa/

Lektor
Randers

Effekten af konvergenstræning på patienter med konvergensinsufficiens som senfølge af hjernerystelse

Vi vil undersøge, om det er muligt effektivt at behandle borgere med konvergensinsufficiens som følge af hjernerystelse.

Hjernerystelse er en forholdsvis hyppigt forekommende skade. I perioden fra 1998 til 2010 blev der i Danmark registreret 93.517 tilfælde af hjernerystelse i den voksne befolkning (18+-årige), hvilket svarer til en årlig incidens på ca. 180 pr 100.000 (Galili et al. 2017). Videncenter for Hjerneskade anslår, at ca. 10% vil have senfølger af hjernerystelse (Pinner et al. 2002). Blandt de med senfølger er visuelle gener særdeles hyppige. I 2019 blev andelen af konvergensinsufficiens og akkommodationsinsufficiens opgjort til 25-50% blandt 2140 borgere med senfølger af hjernerystelsen (Merezhinskaya et al. 2019).

 

Den positive effekt af at behandle konvergensinsufficiens blandt ellers raske personer er veldokumenteret; et Cochrane-review fra 2020 viser, at et 12-ugers behandlingsforløb normaliserer samsynsfunktionen og reducerer symptomer hos mere end 90 procent og det danner grundlag for eksisterende retningslinjer for behandling af konvergensinsufficiens (Scheiman et al., 2020). Langtidseffekten af behandlingen er dokumenteret i kliniske studier (CITT, 2009) og med anvendelse af hjerneskanning (Alvarez et al., 2010, 2014; Vidmer et al., 2018).

I januar 2021 udkom Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, der sammenfatter, at området er sparsomt belyst, men der er spirende forskningsaktivitet inden for dette område. Der tegner sig et billede af, at behandlingseffekten ved konvergenstræning også er god for patienter med hjernerystelse. De studier, der foreligger, har dog alle metodiske mangler som fx lavt deltagerantal og manglende kontrolgrupper (Gallaway et al. 2017; Thiagarajan & Ciuffreda 2013; 2014a; 2014b).

Der er således behov for et klinisk randomiseret studie af effekten af behandling af konvergensinsufficiens hos patienter med senfølger efter hjernerystelse.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/effekten-af-konvergenstraening-paa-patienter-med-konvergensinsufficiens-som-senfoelge-af-hjernerystelse/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Volunteerism and value in hospitality organizations

Before embarking on the project, a literature review was conducted. It disclosed that the amount of prevailing literature on the specific research topic is very scarce. Overall, we found that the bulk of research within the field of value and volunteerism concerned the economic value that volunteers contributed with.

Our focus however, is to examine the overall value that volunteers bring to

1) The local DMO’s and tourism operators,

2) The tourist that visit the destination and

3) The volunteers themselves.

 

In a close collaboration with one of the leading DMO’s in Denmark, Visit Aarhus, we will be interviewing respondents from the above-mentioned target groups. This will include both qualitative interviews and quantitative surveys in a mixed methods approach.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/volunteerism-and-value-in-hospitality-organizations/

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Kontakt os meget gerne

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?